Klozapina - ważne informacje dotyczące leczenia zaparć - czerwiec 2011

Ważne informacje dotyczące leczenia zaparć w czasie stosowania klozapiny.

Nowozelandzka Agencja Leków (Medsafe) przypomina lekarzom o konieczności leczenia zaparć u osób leczonych klozapiną celem zapobiegania potencjalnym, zagrażającym życiu komplikacjom. Zaparcia są bardzo powszechnym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem klozapiny i występują u  od 14% do 60% pacjentów. W rzadkich przypadkach komplikacje te mogą prowadzić do zgonu. Czynniki ryzyka obejmują duże dawki klozapiny,  stosunkowo niedawne wprowadzenie jej do leczenia, jednoczesne stosowanie leków przeciwcholinergicznych (np. trójpierścieniowych leków p/depresyjnych)  oraz współistniejące schorzenia.

Medsafe ostatni raz wydała zalecenia na temat istotności prewencji zaparć u pacjentów leczonych klozapiną w kwietniu 2007 roku. Od tego czasu do 31 marca 2011 Krajowy Ośrodek Monitorowania Niepożądanych Działań Leków - CARM (Centre for Adverse Reactions Monitoring) odebrał 14 raportów  dotyczących zaparć, w których jako przyczynę ich powstania wskazano klozapinę. Z tych 14 raportów, 2 opisywały zagrożenie życia pacjenta, a  2 opisywały sytuację zakończoną zgonem.

Medsafe zaleca aby przed wprowadzeniem do leczenia klozapiny wykonać badanie palpacyjne brzucha i przeprowadzić wywiad dotyczący problemów żołądkowo- jelitowych. Pacjentów powinno się ostrzegać przed  ryzykiem wystąpienia zaparcia na skutek stosowania leku oraz udzielać im informacji na temat właściwej diety, ćwiczeń i podaży płynów. Istniejącym już problemem z wypróżnieniem u pacjenta, należy zająć się jeszcze przed rozpoczęciem leczenia klozapiną. Każdy pacjent  powinien być regularnie pytany o rytm wypróżnień, szczególnie w pierwszych miesiącach stosowania leku. Ryzyko związane z poważnymi zaparciami istnieje także w trakcie dalszej terapii i dlatego należy na bieżąco pytać wszystkich pacjentów przyjmujący klozapinę o rytm wypróżnień.

Medsafe zaleca również przepisywanie przez lekarzy odpowiednich środków przeczyszczających do leczenia zaparć. Leki te powinny być regularnie poddawane ocenie. Najbardziej powszechnymi oznakami i objawami poważnych komplikacji są m.in. : bóle brzuszne, od umiarkowanego natężenia bólu do mocnego bólu, wzdęcia, wymioty, ale także biegunka, osłabienie apetytu, nudności. Pacjent z powyższymi objawami wymaga pilnego skierowania do lekarza i leczenia ponieważ  ww. objawy mogą prowadzić do wystąpienia poważnych  powikłań tj. wstrząs septyczny.

Źródło:
Clozapine: impacts on the colon
http://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/ClozapineJune2011.htm