Kodeina u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia - październik 2010

Płynne postaci produktów leczniczych OTC zawierających kodeinę - zalecenia dotyczące nie stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18-go roku życia

Wielka Brytania.

Brytyjska Agencja Leków (MHRA) ogłosiła, że przegląd literatury specjalistycznej w zakresie korzyści i ryzyka stosowania płynnych postaci leków OTC zawierających kodeinę pokazał, że ryzyko stosowania tych produktów przewyższa ewentualne korzyści ich stosowania u dzieci i młodzieży do lat 18-tu. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania w.w. preparatów do zwalczania kaszlu u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Należy też przypomnieć, że w lutym 2009 roku MHRA opublikowała nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków OTC na przeziębienie i kaszel u dzieci poniżej 12-go roku życia.

Źródło:
Drug Safety Update, MHRA, Volume 4, Issue 3, Październik 2010
www.mra.gov.uk