Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego Benzetacil (Bencilpenicilina Benzatina), 1.200.000 U + rozpuszczalnik 4 ml

Żródło informacji:

Komunikaty o brakach leków Ministerstwa Zdrowia.