Komunikat w sprawie dostępności produktu leczniczego Benzetacil (Bencilpenicilina Benzatina), 1.200.000 U + rozpuszczalnik 4 ml

Źródło informacji:

 

Ostatnie decyzje i komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego