Konferencja GERPAC, 7-9.10.2015 r. Półwysep Giens, Francja

Konferencja GERPAC, 7-9.10.2015 r. Półwysep Giens, Francja

Tegoroczna konferencja GERPAC (Grupa Oceny i Badań nad Ochroną w Środowisku Kontrolowanym) odbyła się już po raz 18-ty od czasu utworzenia stowarzyszenia, w tym po raz 13-ty jako ważne wydarzenie europejskie, skupiające nie tylko uczestników z Francji, ale także z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Polski oraz spoza Europy - Kanady i USA. W konferencji uczestniczyło blisko 500 osób.

Konferencja prezentowała bardzo wysoki poziom naukowy, zarówno jeżeli chodzi o wykłady specjalistów, jak i krótkie doniesienia farmaceutów szpitalnych. To co wyróżniało tę konferencję to fakt tak licznej prezentacji prac ilustrujących działania farmaceutów szpitalnych z krajów UE w zakresie aseptyki, ochrony personelu przed lekami niebezpiecznymi, działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa pacjenta, a także aspektów technicznych i technologicznych związanych z produkcją i pakowaniem leków cytostatycznych, mieszanin do żywienia pozajelitowego oraz innych leków niebezpiecznych.

Pierwszy dzień konferencji, skupiał się na tematach związanych głównie ze stabilnością leków cytostatycznych po ich rozpuszczeniu, a także na tematach związanych z ochroną pracowników apteki przed szkodliwym wpływem stałych postaci leków niebezpiecznych dzielonych i przepakowywanych w aptece szpitalnej. Odbyły się także liczne ciekawe warsztaty. Kolejny dzień poświęcony był m.in. tematyce leków niebezpiecznych oraz zagadnieniom związanym ze skażeniem mikrobiologicznym i chemicznym podczas sporządzania leków jałowych. Podczas trzeciego dnia kongresu omawiano szeroko tematykę radiofarmaceutyków, które we Francji i w innych krajach UE są nadzorowane przez farmaceutów.

Podczas Konferencji można było zapoznać się z wieloma ciekawymi pracami i inicjatywami pokazującymi różne rozwiązania organizacyjne i technologiczne wdrażane w aptekach szpitalnych. Rozwiązania te warto promować szerzej ze względu na to, że prowadzą one do zapewnienia coraz bardziej bezpiecznego środowiska pracy i ochrony personelu apteki a także pacjentów przed lekami niebezpiecznymi, a tym samym przyczyniają się do tego aby każdy lek wydawany pacjentowi na oddział był skuteczny i odpowiedniej jakości.

GERPAC (Groupe d’Evaluation et de Recherche sur la Protec-tion en Atmosphere Controlee - Grupa Oceny i Badań nad Ochroną w Środowisku Kontrolowanym) to stowarzyszenie powołane w 1998 r. przez farmaceutów szpitalnych, wykładowców uniwersyteckich oraz pracowników naukowych, będące owocem wcześniejszych spotkań i prac prowadzonych w ramach klubu użytkowników izolatorów w aptekach szpitalnych. Stowarzyszenie stawia sobie za cel ocenę działań i prowadzenie badań w obszarze sporządzania leków w aptekach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wytwarzania leków w otoczeniu aseptycznym - w izolatorach i pomieszczeniach czystych (boksach aseptycznych).
Stowarzyszenie promuje techniki i kompetencje wymagane do rozwoju biologicznych i fizykochemicznych środków ochrony potrzebnych do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia personelu i środowiska w farmacji szpitalnej. Organizuje kongresy, które mają na celu dzielenie się doświadczeniami różnych środowisk (przemysłu farmaceutycznego, szpitali, uniwersytetów) z użytkownikami izolatorów i boksów aseptycznych.
Kategoria: