Lacrimal

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, roztwór
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre dolegliwości bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Lacrimal ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach u dorosłych albo dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

LACRIMAL

14 mg/ml, krople do oczu, roztwór
Poly(alcohol vinylicus)

1 ml roztworu zawiera jako:
substancję czynną: 14 mg alkoholu poliwinylowego oraz
substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, wodę oczyszczoną.

Zawartość leku w opakowaniu
2 butelki polietylenowe o pojemności 5 ml z kroplomierzem i zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Lacrimal i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Lacrimal
 3. Jak stosować lek Lacrimal
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Lacrimal
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Lacrimal i w jakim celu się go stosuje

Lacrimal krople do oczu, roztwór, jest lekiem typu ,,sztuczne łzy”. Łagodzi objawy podrażnienia związane z niedostatecznym wydzielaniem łez. Działa osłaniająco na nabłonek rogówki, przeciwdziała podrażnieniu spojówki podczas noszenia protezy oka.
Lek Lacrimal stosuje się w objawowym leczeniu dolegliwości związanych z zespołem suchego oka, np. w przebiegu kolagenoz, zapalenia rogówki na tle niedomykalności szpary powiekowej lub pod wpływem wiatru i słońca.

2. Zanim zastosuje się lek Lacrimal

Nie należy stosować leku Lacrimal w przypadkach:

 • stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
 • założonych miękkich soczewek kontaktowych - patrz punkt: „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lacrimal”.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek

Lacrimal Jeżeli objawy podrażnienia oczu (np. zaczerwienienie, odczuwanie bólu) nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 72 godzin, należy przerwać podawanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Lacrimal można stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Lacrimal można stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Bezpośrednio po zakropleniu leku do oczu może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie, dlatego w tym czasie należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Nie stwierdzono interakcji leku Lacrimal z innymi lekami.
W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, Lacrimal należy stosować na końcu, zachowując 15 minut przerwy od podania poprzedniego leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Lacrimal
Lek zawiera benzalkoniowy chlorek, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe, zmienia ich zabarwienie i może powodować podrażnienie oczu. Dlatego przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe. Mogą być one ponownie założone po upływie co najmniej 15 minut od zakroplenia leku.

3. Jak stosować lek

Lacrimal Lacrimal należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją podaną w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lacrimal jest przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych - dla dorosłych i dzieci.
Zwykle 4-6 razy na dobę wkraplać po 1-2 krople do worka spojówkowego.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Delikatnie zamrugać okiem (oczami).
Zamknąć butelkę.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Lacrimal niż zalecana
Przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe, nawet w przypadku omyłkowego spożycia leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Lacrimal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lek jest zwykle dobrze tolerowany. U niektórych osób podczas zakraplania do oczu może wystąpić przemijające kłucie, podrażnienie lub uczucie pieczenia.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Lacrimal mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Lacrimal

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.
Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Lacrimal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 30.10.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .