Lameptil S

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Padaczka

Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 13 lat

  • Leczenie skojarzone lub monoterapia napadów padaczkowych częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
  • Napady padaczkowe związane z zespołem Lennoxa-Gastauta. Produkt LAMEPTIL S jest stosowany w leczeniu skojarzonym, ale może być stosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy, włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta.

Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat

  • Leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
  • Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe
Dorośli w wieku co najmniej 18 lat

  • Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I, u których występują głównie epizody depresji.

Stosowanie produktu Lameptil S nie jest wskazane w leczeniu ostrej fazy epizodów maniakalnych lub depresyjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sandoz GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .