Leki a prowadzenie pojazdów

Wpływ leków na zdolność prowadzenia pojazdów

Wiele leków wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Według danych zaczerpniętych z literatury fachowej, zażywanie leków potencjalnie niebezpiecznych może być przyczyną powodowania nawet 10% wypadków drogowych. Trudno jest jednak ustalić dokładną liczbę wypadków będących następstwem stosowania leków.

Leki nasenne i przeciwlękowe (głównie benzodiazepiny) są substancjami najczęściej identyfikowanymi u kierowców, którzy byli sprawcami wypadków. Obecnie nie ma jednak badań w jakim stopniu zażywanie leków z innych grup terapeutycznych wpływa na kierowców przyczyniając się do wypadków drogowych.

W marcu 2009 roku Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Zdrowotnych (www.afssaps.fr) zaktualizowała wykaz leków, których działanie ma wpływ na prowadzenie wszelkiego rodzaju pojazdów (silnikowych i bez silnika), obsługę maszyn i urządzeń (w tym tych, stosowanych przy pracach domowych i dla przyjemności) oraz wykonywanie zadań wymagających uwagi i precyzji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dossier Afssaps pt. „Leki a prowadzenie samochodu – aktualizacja informacji”, Paryż, marzec 2009

Zalecenia dla pacjentów, którzy przyjmują leki mające wpływ na prowadzenie pojazdów.
O czym informować pacjentów?

Za każdym razem kiedy pacjentowi przepisany i wydany jest lek, który ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów, należy zasygnalizować, że przyjmowanie takiego leku może negatywnie wpłynąć na prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn. To ostrzeżenie powinno być podparte dwoma rodzajami zaleceń:

Zalecenia ogólne, które odwołują się do zdrowej logiki, ale warte są przypomnienia:

 • należy przerwać prowadzenie pojazdu jeżeli pacjent poczuje: senność, problemy z koncentracją, trudności z podążaniem wyznaczoną trasą, zaburzenia widzenia,
 • nie zażywać leku, który wcześniej dawał tego typu objawy,
 • nie spożywać alkoholu (alkohol z reguły nasila sedacyjne działanie produktu leczniczego),
 • leki, które mają wpływ na prowadzenie pojazdów lepiej zażywać wieczorem.

W przypadku przewlekłego stosowania leków, które mają wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów należy zwrócić uwagę pacjenta na ewentualną możliwość:

 • zmiany dawki leku,
 • zmianę leku na inny
 • wprowadzenia nowego leku do terapii.

W przypadku gdy pacjent cierpi na choroby przewlekłe i musi przyjmować leki (np. na epilepsję, arytmię, depresję) nie zaleca się ich odstawienia pomimo potencjalnego ryzyka w prowadzeniu samochodu.

Trzeba również zwracać uwagę na pacjentów, którzy wymagają stałego stosowania leków, lub nadużywają leki przepisywane przez lekarza.

Zalecenia specyficzne

Wybór odpowiedniej terapii dla osób wymagających stosowania leków i kierujących pojazdami jest prowadzony (w miarę możliwości) w zależności od specyfiki grup farmakoterapeutycznych a także indywidualnych czynników ryzyka:

 • wieku,
 • stanu fizycznego (zmęczenie, ostrość widzenia),
 • stanu psychicznego (stres, stan emocjonalny),
 • chorób współistniejących i/lub niewydolności funkcjonalnej (nerki, wątroba),
 • stosowania wielu leków,
 • uzależnienia, szczególnie od konopi (cannabis).
Źródło:
Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego Produktów Zdrowotnych
www.afssaps.fr
Kategoria: