Lipohep

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
żel do rozpylania na skórę
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Lipohep żel ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
Należy zachować tę ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

LIPOHEP

2400 j.m./g, żel
(Heparinum natricum)
do rozpylania na skórę

Skład
1 gram żelu zawiera:
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 2400 j.m. heparyny sodowej (odpowiednio 458 j.m. na rozpylenie po około 0,19 g żelu)
Substancje pomocnicze: Phospholipon NAT 8539 (lecytyna z nasion soi i etanol bezwodny), etanol 96%, potasu diwodorofosforan, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Wielkość opakowania: 25 g

Podmiot odpowiedzialny
Medagro International Sp. z o.o.
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska

Wytwórca:
Pharbil Waltrop GmbH
Im Wirrigen 25
D-45731 Waltrop
Niemcy

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Lipohep i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Lipohep
 3. Jak stosować lek Lipohep
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Lipohep
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Lipohep i w jakim celu się go stosuje

Lek Lipohep występuje w postaci żelu do rozpylania na skórę. Zawiera w swoim składzie heparynę, substancję czynną o działaniu przeciwzakrzepowym, własnościach poprawiających ukrwienie tkanek i zmniejszających obrzęk. Przyspiesza wchłanianie się krwiaków, zapobiega tworzeniu się powierzchownych zakrzepów i ułatwia rozpuszczanie już istniejących.
Lek Lipohep w postaci żelu z liposomami przenika przez skórę w większym stopniu niż inne żele zawierające heparynę.
Lek stosuje się w miejscowym leczeniu powierzchownych, ograniczonych obrzęków i krwiaków, powstałych w przebiegu:

 • zakrzepicy powierzchownych naczyń żylnych,
 • żylaków kończyn dolnych,
 • tępych urazów tkanek miękkich.

Ze względu na brak badań klinicznych u dzieci Lipohep nie powinien być stosowany w tej grupie wiekowej.

2. Zanim zastosuje się lek Lipohep

Leku Lipohep nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na heparynę lub jakikolwiek składnik leku
 • skłonności do krwawień
 • zmniejszenia liczby płytek krwi
 • leku nie należy stosować na duże powierzchnie skóry
 • leku nie należy stosować u dzieci do 11 lat.

Nie stosować w okolicach oczu, nosa i ust ze względu na zawartość etanolu.
Unikać kontaktu leku Lipohep z otwartymi ranami i błoną śluzową.
Leku nie należy stosować u pacjentów ze zmianami skórnymi niewiadomego pochodzenia, a także w miejscach z występującymi ogniskami zakażenia ropnego.
W przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, wysypki, świądu należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci
Ze względu na brak badań klinicznych w populacji dziecięcej, leku nie należy stosować u dzieci do 11 lat.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek Lipohep można stosować u kobiet w ciąży, nie należy go jednak stosować długotrwale dużą powierzchnię skóry.
W przypadku utrzymywania się dolegliwości lub, jeżeli w wyniku leczenia nie nastąpi oczekiwana poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek Lipohep można stosować u kobiet karmiących piersią, nie należy go jednak stosować długotrwale na dużą powierzchnię skóry.
W przypadku utrzymywania się dolegliwości lub, jeżeli w wyniku leczenia nie nastąpi oczekiwana poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Lipohep nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków
Nie są znane interakcje leku Lipohep z innymi lekami.
Nie zaleca się jednak jednoczesnego stosowania leku Lipohep z innymi lekami do stosowania miejscowego na tę samą powierzchnię skóry.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Lipohep

Lek należy stosować 1 do 3 razy na dobę, 4 rozpylenia leku Lipohep na miejsca zmienione chorobowo, lekko wmasować. Stosując lek na kończyny dolne, rozprowadzać od dołu do góry.
W przypadku ostrych zakrzepic i zapaleń żył nie wolno wmasowywać leku.
Podczas pierwszego użycia, zdjąć wieczko, następnie skierować wylot pompki w bezpiecznym kierunku i kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki, aż nastąpi pierwsze rozpylenie.

Okres leczenia
W zależności od przemijania objawów chorobowych okres leczenia wynosi do 14 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku Lipohep
Należy jak najszybciej zastosować kolejną dawkę leku, a następnie postępować zgodnie z dotychczasowym sposobem dawkowania.
Należy zastosować nie więcej niż jedną dawkę, a następnie kontynuować ustalony schemat dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku Lipohep
W przypadku stosowania leku Lipohep zgodnie z zaleceniami nie stwierdzono dotychczas zatrucia heparyną. Heparyna omyłkowo przyjęta doustnie trudno się wchłania z przewodu pokarmowego.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Lipohep może powodować działania niepożądane.
W przypadku zastosowania na skórę leku zawierającego heparynę sodową reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. Jednak w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne takie, jak zaczerwienienie skóry i świąd, które z reguły szybko przemijają po odstawieniu leku.

U niektórych osób podczas stosowania leku Lipohep mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Lipohep

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Nie należy stosować leku Lipohep po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Medagro International sp. z o.o.
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
tel. (22) 70 28 200

Data opracowania ulotki:

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

MEDAGRO International Sp. z o.o.

Adres
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 70-28-202
telefon
(022) 70-28-200

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego MEDAGRO International Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .