Macmiror Complex

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
maść dopochwowa
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

MACMIROR COMPLEX

(Nifuratelum + Nystatinum)
(100 mg + 40 000 j.m.)/g
Maść dopochwowa

SKŁAD
1 g maści dopochwowej zawiera:
Substancje czynne: 100 mg nifuratelu i 40 000 j.m. nystatyny;
Substancje pomocnicze: xalifin 15 (ester poliglikolowy kwasów tłuszczowych), metylu p-hydroksybenzoesan sodowy, propylu p-hydroksybenzoesan sodowy, glicerol, sorbitol 70%, glikol propylenowy, karbomer, trietanoloamina, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania:
Aluminiowa tuba z plastikową nakrętką zawierająca 30 g maści. Aluminiowa tuba umieszczona jest w tekturowym pudełku, w którym znajduje się także wyskalowany aplikator służący do umieszczenia maści w pochwie.

Podmiot odpowiedzialny
Polichem S.A.
50, Val Fleuri, L – 1526 Luksemburg

Wytwórca
Doppel Farmaceutici S.r.l
Via Volturno 48– Quinto De’Stampi, 20089 Rozzano (Milano), Włochy

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Macmiror Complex i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Macmiror Complex
 3. Jak stosować lek Macmiror Complex
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Macmiror Complex
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Macmiror Complex i w jakim celu się go stosuje

Wskazania do stosowania leku Macmiror Complex:

 • Leczenie zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: grzyby z rodzaju Candida spp., rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis), bakterie.

Lek Macmiror Complex zawiera dwie substancje czynne: nifuratel i nystatynę.
Nifuratel jest syntetycznym lekiem, który skutecznie działa przeciw pierwotniakom, bakteriom i grzybom najczęściej wywołującym zakażenia pochwy.
Nystatyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybicznym, działającym przede wszystkim na grzyby z rodzaju Candida spp..
Zastosowanie nifuratelu i nystatyny w jednym leku powoduje, że lek Macmiror Complex jest skuteczny w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych grzybami z rodzaju Candida spp., rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) i bakteriami.
Nifuratel i nystatyna zastosowane jednocześnie działają skuteczniej u pacjentek z grzybicą i innymi zakażeniami pochwy niż każda z tych substancji zastosowana oddzielnie. Skuteczne leczenie zakażeń pochwy powoduje przywrócenie warunków fizjologicznych i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń w przyszłości. Lek nie niszczy bakterii pałeczki kwasu mlekowego, która pełni rolę ochronną i występuje w pochwie zdrowych kobiet. Nie należy bez porozumienia z lekarzem przerywać leczenia. Nystatyna i nifuratel zastosowane miejscowo – do pochwy – nie przenikają do krwi i nie działają na cały organizm. W czasie leczenia nie należy współżyć seksualnie.

2. Zanim zastosuje się lek Macmiror Complex

Nie należy stosować leku Macmiror Complex jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne: nifuratel, nystatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Macmiror Complex.
Jeśli w czasie leczenia wystąpi lub nasili się np. uczucie pieczenia, świąd lek należy odstawić i poinformować o tym lekarza, który w razie konieczności zmieni sposób leczenia.

Stosowanie leku Macmiror Complex z jedzeniem i piciem
Lek Macmiror Complex można stosować niezależnie od jedzenia i picia.

Stosowanie leku Macmiror Complex u pacjentów w podeszłym wieku
Lek Macmiror Complex mogą stosować osoby w wieku podeszłym.

Ciąża i karmienie piersią
O stosowaniu leku Macmiror Complex przez kobiety w ciąży i karmiące piersią decyduje lekarz. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Macmiror Complex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Lek Macmiror Complex można stosować w czasie przyjmowania leków podawanych dożylnie lub doustnie. Nie należy bez porozumienia z lekarzem stosować innych leków podawanych do pochwy, także tych dostępnych bez recepty.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

3. Jak stosować lek Macmiror Complex?

Lek Macmiror Complex, który jest w postaci maści kobiety powinny stosować raz lub dwa razy na dobę, wieczorem lub wieczorem i rano. Częstość stosowania ustali lekarz biorąc pod uwagę skuteczność leczenia u konkretnej pacjentki.
Jednorazowo do pochwy należy wycisnąć 2,5 g maści używając aplikatora z podziałką.
Maść należy umieścić głęboko w pochwie używając wyskalowanego aplikatora lub mikroaplikatora dla dziewcząt, które nie rozpoczęły współżycia seksualnego.
Dziewczętom, które nie rozpoczęły współżycia seksualnego lek należy podać za pomocą mikroaplikatora.
Dziewczynkom w wieku szkolnym należy podać połowę dawki zalecanej u pacjentek dorosłych, czyli 1,25 g maści przy pomocy mikroaplikatora.
O tym, jak długo należy stosować lek decyduje lekarz.
W czasie leczenia pacjentka nie powinna współżyć seksualnie.
Lekarz może także zalecić odpowiednie leczenie partnera seksualnego pacjentki.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się o lekarza.

Leczenie należy zakończyć przed menstruacją.

Instrukcja obsługi aplikatora (patrz rysunek poniżej):

 1. Aplikator należy nakręcić na tubę i wycisnąć do niego odpowiednią ilość maści (cyfry na aplikatorze odpowiadają liczbie gramów maści) – w trakcie wyciskania maści tłoczek wysunie się samoistnie.
  Następnie odkręcić aplikator, umieścić jego końcówkę w pochwie i naciskając tłoczek wprowadzić maść do pochwy.

Instrukcja założenia mikroaplikatora (patrz rysunek poniżej):

 1. Aplikator należy nakręcić na tubę i wycisnąć do niego odpowiednią ilość maści (cyfry na aplikatorze odpowiadają liczbie gramów maści) – w trakcie wyciskania maści tłoczek wysunie się samoistnie.
 2. Wyciągnąć za gwint mikroaplikator, który znajduje się wewnątrz tłoczka.
 3. Mikroaplikator należy dokręcić do przezroczystej rurki aplikatora z podziałką, po odkręceniu go od tubki.

Umieścić końcówkę mikroaplikatora w pochwie i naciskając tłoczek wprowadzić maść do pochwy.

[[1136]]

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Macmiror Complex niż należałoby:
Z uwagi na drogę podawania i fakt, że lek nie wchłania się i nie działa na cały organizm przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne.
Do tej pory nie wystąpiły przypadki przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Macmiror Complex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie występował świąd, pieczenie, podrażnienie w miejscu podania preparatu.
Wymienione objawy są zwykle słabo nasilone i przemijają bez specjalnego leczenia.
O wystąpieniu wymienionych lub innych objawów należy poinformować lekarza.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Macmiror Complex

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.
Nie należy stosować leku Macmiror Complex po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Medagro International Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: Łazy; ul. Podleśna 83; 05-552 Wólka Kosowska
tel. + 48 (22) 70 28 200
Data opracowania ulotki:

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

MEDAGRO International Sp. z o.o.

Adres
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 70-28-202
telefon
(022) 70-28-200

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Polichem S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .