Macmiror Complex 500

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
globulki
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

MACMIROR COMPLEX 500

(Nifuratelum + Nystatinum)
(500 mg + 200 000 j.m.)
Globulki

SKŁAD
1 globulka zawiera:
Substancje czynne: 500 mg nifuratelu i 200 000 j.m. nystatyny.
Substancje pomocnicze: dimetylopolisiloksan AK 1000, żelatyna, glicerol, etylu p-hydroksybenzoesan sodowy, propylu p-hydroksybenzoesan sodowy, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty.

Dostępne opakowania:
6 lub 12 globulek w blistrze z folii Al/PCV-PVDC w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Polichem S.A.
50, Val Fleuri, L – 1526 Luksemburg

Wytwórca
Doppel Farmaceutici S.r.l
Via Volturno 48– Quinto De’Stampi, 20089 Rozzano (Milano), Włochy

Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Macmiror Complex 500 i w jakim celu się go stosuje
  2. Zanim zastosuje się lek Macmiror Complex 500
  3. Jak stosować lek Macmiror Complex 500
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Przechowywanie leku Macmiror Complex 500
  6. Inne informacje

1. Co to jest lek Macmiror Complex 500 i w jakim celu się go stosuje

Wskazania do stosowania leku Macmiror Complex 500:

  • Leczenie zakażeń pochwy i sromu wywołanych przez: grzyby z rodzaju Candida spp., rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis), bakterie.

Lek Macmiror Complex 500 zawiera dwie substancje czynne: nifuratel i nystatynę.
Nifuratel jest syntetycznym lekiem, który skutecznie działa przeciw pierwotniakom, bakteriom i grzybom najczęściej wywołującym zakażenia pochwy.
Nystatyna jest antybiotykiem o działaniu przeciwgrzybicznym, działającym przede wszystkim na grzyby z rodzaju Candida spp..
Zastosowanie nifuratelu i nystatyny w jednym leku powoduje, że lek Macmiror Complex 500 jest skuteczny w leczeniu zakażeń pochwy i sromu wywołanych grzybami z rodzaju Candida spp., rzęsistkiem pochwowym (Trichomonas vaginalis) i bakteriami.
Nifuratel i nystatyna zastosowane jednocześnie działają skuteczniej u pacjentek z grzybicą i innymi zakażeniami pochwy niż każda z tych substancji zastosowana oddzielnie. Skuteczne leczenie zakażeń pochwy powoduje przywrócenie warunków fizjologicznych i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń w przyszłości. Lek nie niszczy bakterii pałeczki kwasu mlekowego, która pełni rolę ochronną i występuje w pochwie zdrowych kobiet. Nie należy bez porozumienia z lekarzem przerywać leczenia. Nystatyna i nifuratel zastosowane miejscowo – do pochwy – nie przenikają do krwi i nie działają na cały organizm. W czasie leczenia nie należy współżyć seksualnie.

2. Zanim zastosuje się lek Macmiror Complex 500

Nie należy stosować leku Macmiror Complex 500 jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne: nifuratel, nystatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Macmiror Complex 500.
Jeśli w czasie leczenia wystąpi lub nasili się np. uczucie pieczenia, świąd lek należy odstawić i poinformować o tym lekarza, który w razie konieczności zmieni sposób leczenia.

Stosowanie leku Macmiror Complex 500 z jedzeniem i piciem
Lek można stosować niezależnie od jedzenia i picia.

Stosowanie leku Macmiror Complex 500 u pacjentów w podeszłym wieku
Lek Macmiror Complex 500 mogą stosować osoby w wieku podeszłym.

Ciąża i karmienie piersią
O stosowaniu leku Macmiror Complex 500 przez kobiety w ciąży i karmiące piersią decyduje lekarz. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Macmiror Complex 500 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków
Lek Macmiror Complex 500 można stosować w czasie przyjmowania leków podawanych dożylnie lub doustnie. Nie należy bez porozumienia z lekarzem stosować innych leków podawanych do pochwy, także tych dostępnych bez recepty.

3. Jak stosować lek Macmiror Complex 500

Lek Macmiror Complex 500 jest w postaci globulki, którą należy umieścić głęboko w okolicy tylnego sklepienia pochwy.
Należy stosować jedną globulkę na dobę. O sposób zakładania globulki należy zapytać lekarza.
O tym, jak długo należy stosować lek decyduje lekarz.
W czasie leczenia pacjentka nie powinna współżyć seksualnie.
Lekarz może także zalecić odpowiednie leczenie partnera seksualnego pacjentki.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Leczenie należy zakończyć przed menstruacją.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Macmiror Complex 500
Z uwagi na drogę podawania i fakt, że lek nie wchłania się i nie działa na cały organizm przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne.
Do tej pory nie wystąpiły przypadki przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Macmiror Complex 500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie występował świąd, pieczenie, podrażnienie w miejscu podania leku.
Wymienione objawy są zwykle słabo nasilone i przemijają bez specjalnego leczenia.
O wystąpieniu wymienionych lub innych objawów należy poinformować lekarza.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Macmiror Complex 500

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.
Nie należy stosować leku Macmiror Complex 500 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Medagro International Sp. z o.o.
Biuro Handlowe: Łazy; ul. Podleśna 83; 05-552 Wólka Kosowska
tel. + 48 (22) 70 28 200
Data opracowania ulotki:

Zakladka informacja CIL:

<p><span style="font-size:16px"><strong>Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)</strong></span></p>

<p>[view:block_wskazania_wskazania=block]</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px"><strong>Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków</strong></span></p>

<p><strong>Kod ATC</strong></p>

<p><em>Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej</em></p>

<p>[block:atc_block=atc_block]</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Indeks farmakologiczno-terapeutyczny</strong></p>

<p><em>Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.</em></p>

<p>[view:block_wskazania_quicktab_indeks_tf=block]</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Indeks mesh:</strong></p>

<p><em>Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.</em></p>

<p>[view:block_wskazania_quicktab_indeks_mesh=block]</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px"><strong>Piktogramy leku</strong></span></p>

<p><em>Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.</em></p>

<div id="block-piktogramy-leki-block-piktogramy-leki-block">[block:piktogramy_leki_block=piktogramy_leki_block]</div>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Synonimy substancji czynnej</strong></p>

<p><em>Inne stosowane nazwy substancji czynnej</em><br />
[view:synonimy=block]</p>

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

MEDAGRO International Sp. z o.o.

Adres
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 70-28-202
telefon
(022) 70-28-200

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Polichem S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .