Macugen

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Macugen 0,3 mg

roztwór do wstrzykiwań
Pegaptanib sodu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Macugen i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Macugen
  3. Jak lek Macugen zostanie podany do ciała szklistego oka
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Macugen
  6. Inne informacje

1 . CO TO JEST LEK MACUGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Macugen jest lekiem stosowanym w okulistyce, co oznacza, że stosuje się go jedynie do leczenia schorzeń oczu. Jest to roztwór do wstrzykiwań, który znajduje się w szklanej, gotowej do użycia strzykawce. Wstrzyknięcie zostanie wykonane przez lekarza.

Lek Macugen jest stosowany w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Choroba ta prowadzi do utraty wzroku związanego ze zniszczeniem centralnej części siatkówki (zwanej plamką żółtą), znajdującej się w tylnej części oka. Plamka żółta umożliwia
ostre widzenie centralne, potrzebne w codziennych czynnościach takich jak: prowadzenie samochodu, czytanie małego druku czy innych zadań o podobnym charakterze.

W wysiękowej postaci AMD pod siatkówką i plamką żółtą dochodzi do powstawania nieprawidłowych naczyń. Te nowopowstałe naczynia mogą być źródłem krwawienia lub przecieku płynu, co prowadzi do obrzęku lub unoszenia plamki i zaburzeń lub utraty widzenia centralnego. W takiej sytuacji utrata ostrości wzroku może być nagła i bardzo nasilona. Lek Macugen działa poprzez hamowanie wzrostu tych nowych naczyń oraz hamuje krwawienie i przeciek płynu. Lek Macugen jest stosowany w leczeniu wszystkich rodzajów nieprawidłowego tworzenia naczyń u pacjentów z AMD.

Każde opakowanie leku Macugen zawiera w zamkniętym woreczku jedną, gotową do użycia strzykawkę, ogranicznik tłoka wykonany z elastomeru i tłok wprowadzony do strzykawki. Strzykawka zostanie użyta tylko jeden raz a następnie wyrzucona.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MACUGEN

Leku Macugen nie wolno stosować:
Jeśli pacjent jest nadwrażliwy (uczulony) na pegaptanib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Jeśli wystąpiło zakażenie w oku lub wokół niego.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Macugen:
W przypadku uczulenia na jakąkolwiek substancję należy poinformować o tym lekarza.
Lek Macugen jest podawany w postaci wstrzyknięcia do oka. Czasem po podaniu leku Macugen może dojść do zakażenia w wewnętrznej części oka. Ważne jest, aby takie zakażenie zostało rozpoznane i jak najszybciej leczone. Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli dojdzie do wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów: ból oka lub narastające uczucie dyskomfortu, postępujące zaczerwienienie oka, zamglone widzenie lub pogorszenie wzroku, zwiększona wrażliwość na światło, zwiększona liczba drobnych cząsteczek pojawiająca się w polu widzenia. Jeśli z jakiegoś powodu lekarz prowadzący jest niedostępny należy natychmiast skontaktować się z innym lekarzem.
U niektórych pacjentów może dojść do krótkotrwałego wzrostu ciśnienia wewnatrzgałkowego bezpośrednio po iniekcji. Lekarz powinien obserwować pacjenta po każdym wstrzyknięciu.

Stosowanie z innymi lekami:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także tych wydawanych bez recepty.

Ciąża:
Nie ma doświadczenia związanego ze stosowaniem leku Macugen u kobiet ciężarnych; z tego względu potencjalne ryzyko jest nieznane. Należy powiadomić lekarza o planowanej ciąży przed rozpoczęciem leczenia lekiem Macugen.

Karmienie piersią:
Nie wiadomo czy lek Macugen jest wydzielany do mleka ludzkiego. Nie zaleca się stosowania leku Macugen u kobiet karmiących piersią. Przed podjęciem leczenia należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Po wstrzyknięciu leku Macugen możliwe jest przemijające odczuwanie zaburzenia widzenia. Należy wtedy powstrzymać się od prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

3. JAK LEK MACUGEN ZOSTANIE PODANY DO CIAŁA SZKLISTEGO OKA

Wszystkie wstrzyknięcia leku Macugen zostaną wykonane przez lekarza.

Lek Macugen jest podawany w pojedynczej iniekcji do oka w odstępach co 6 tygodni (tzn. 9 razy w roku). Zastrzyk wykonywany jest do ciała szklistego oka, czyli podobnej do żelu substancji znajdującej się wewnątrz oka. Lekarz kontroluje stan pacjenta i zaleca czas leczenia lekiem Macugen.

Przed podaniem zastrzyku lekarz poprosi o zakroplenie kropli z antybiotykiem lub o dokładne umycie oczu. W przypadku gdy pacjent wie, że występują u niego objawy uczulenia na jakąkolwiek substancję, powinien poinformować o tym lekarza. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przed wstrzyknięciem zostanie zastosowany lek miejscowo znieczulający (znoszący ból). Zmniejszy to lub zapobiegnie wystąpieniu bólu podczas zastrzyku, który jest zabiegiem prostym i krótkotrwałym.

Po każdym wstrzyknięciu może być konieczne zastosowanie kropli z antybiotykiem (lub antybiotyku w innej postaci) aby zapobiec zakażeniu.

Jeśli kolejny zabieg zostanie pominięty:
W przypadku pominięcia zabiegu, należy skontaktować się ze szpitalem lub kliniką w celu jak najszybszego umówienia nowego terminu wizyty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Macugen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Do bardzo często zgłaszanych działań niepożądanych (występujących u ponad 1 na 10 pacjentów w badaniach klinicznych), które są związane raczej ze sposobem podania niż z samym lekiem należą: zapalenie oka, ból oka, wzrost ciśnienia w gałce ocznej, drobne zmiany na powierzchni oka (punkcikowe zapalenie rogówki), drobne cząsteczki lub plamki w polu widzenia (kłaczki i zamglenia w ciele szklistym).

Sporadycznie może wystąpić zakażenie wewnętrznej części oka w czasie dwóch tygodni po leczeniu lekiem Macugen. Możliwe objawy opisano w punkcie 2 niniejszej ulotki („Zanim zastosuje się lek Macugen”). Należy zapoznać się z punktem 2. Zawarte są w niej informacje na temat postępowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek z tych objawów.

Do innych częstych działań niepożądanych ze strony oka (występujących u ponad 1 na 100 pacjentów w badaniach klinicznych), które mogą być związane z lekiem lub sposobem jego podania należą: zamglone widzenie, zaburzenie ostrości widzenia, uczucie dyskomfortu w oku, pogorszenie wzroku, nadwrażliwość na światło, wrażenie błyskających świateł w oku, krwawienie występujące w okolicy oka (krwawienie okołooczodołowe), oko nastrzyknięte krwią (krwotok spojówkowy), zaburzenia warstwy galaretowatej wewnątrz oka (zaburzenia ciała szklistego), takie jak przemieszczenie lub rozerwanie (odwarstwienie ciała szklistego), zmętnienie soczewek (zaćma), zaburzenia powierzchni oka (rogówki), obrzęk lub zapalenie powieki, obrzęk po wewnętrznej stronie powieki lub na zewnętrznej powierzchni oka (na spojówce), zapalenie oka, łzawienie, zapalenie spojówek, suchość, wyciek z oka, podrażnienie oka, świąd oka, zaczerwienienie oka lub powiększenie źrenicy.

Do innych częstych, nie związanych z oczami, działań niepożądanych (występujących u ponad 1 na 100 pacjentów w badaniach klinicznych), które mogą być związane z lekiem lub sposobem jego podania należą: ból głowy lub katar.

Do niezbyt częstych działań niepożądanych ze strony oka (występujących u mniej niż 1 na 100, ale u ponad 1 na 1000 pacjentów w badaniach klinicznych), które mogą być związane z lekiem lub sposobem jego podania należą: zapalenie oka lub zewnętrznej powierzchni oka, krwawienie w oku lub z wewnętrznych częściach oka (ciało szkliste), zmęczenie oczu, zapalenie centralnej części powierzchownej warstwy oka (zapalenie rogówki), odkładanie się drobinek na oku lub jego powierzchni (na rogówce), depozyty w tylnej części oka, swędzenie powiek, zaburzenia reakcji na światło (zaburzenie odruchu źrenicznego), małe owrzodzenia w centralnej części powierzchni oka (na rogówce), opadanie powieki, blizna w środku oka (w siatkówce), powstanie drobnego guzka na powiece (gradówka), obniżenie ciśnienia w oku, odczyn w miejscu wkłucia, powstawanie pęcherzyków w miejscu wkłucia, przemieszczenie lub rozerwanie warstwy znajdującej się z tyłu oka (siatkówki), zaburzenie funkcji źrenicy, tęczówki, zamknięcie tętnicy siatkówkowej, wywinięcie się powieki, zaburzenie ruchomości gałek ocznych, podrażnienie powiek, krew w oku, zmiany zabarwienia oka, osad w oku, zapalenie oka (tęczówki), zagłębienie w nerwie wzrokowym, deformacja źrenicy, zamknięcie żyły w tylnej części oka, wyciek substancji galaretowatej.

Do niezbyt częstych nie związanych z oczami działań niepożądanych, które mogą być związane z lekiem lub sposobem jego podania (występujących u więcej niż 1 na 1000 i mniej niż 1 na 100 pacjentów w badaniach klinicznych) należą: koszmary senne, depresja, głuchota, zawroty głowy, wysokie ciśnienie krwi, poszerzenie głównych naczyń, zapalenie górnych dróg oddechowych, wymioty, niestrawność, podrażnienie i zapalenie skóry, zmiany koloru włosów, wysypka, poty nocne, bóle pleców, zmęczenie, dreszcze, nadwrażliwość, bóle w klatce piersiowej, napadowa gorączka, uogólnione bóle, podwyższenie enzymów wątrobowych, abrazja.

W rzadkich przypadkach zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne krótko po wykonaniu wstrzyknięcia.
W razie wystąpienia któregokolwiek z objawów, takich jak: nagłe trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy, dłoni lub stóp, swędząca skóra, omdlenie, przyspieszony puls, skurcze żołądka, nudności, wymioty lub biegunka, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Jeśli wystąpiły działania niepożądane nie wymienione w tej ulotce należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU MACUGEN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2ºC - 8ºC).
Nie zamrażać.

Lek Macugen należy zniszczyć, jeśli był on przechowywany w temperaturze pokojowej przez ponad dwa tygodnie.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i kartonowym pudełku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Macugen

  • Substancją czynną jest pegaptanib sodu. Każda wstępnie napełniona pojedynczą dawką strzykawka zawiera 0,3 mg pegaptanibu sodu.

  • Pozostałe składniki to: sodu chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan siedmiowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Macugen i co zawiera opakowanie

Lek Macugen dostarczany jest w opakowaniu zawierającym pojedynczą dawkę.

Każde opakowanie zawiera woreczek umieszczony w pudełku kartonowym zawierającym1- mililitrową, fabrycznie napełnioną strzykawkę ze szkła typu I z ogranicznikiem tłoka wykonanym z elastomeru i tłokiem wprowadzonym do strzykawki, podtrzymywanym przez plastykowy zatrzask.
Strzykawka jest zakończona plastykową końcówką z łącznikiem typu „Luer lock”, końcówka jest umieszczona w osłonce z elastomeru.
Opakowanie nie zwiera igły.

Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
CT13 9NJ
Wielka Brytania

Wytwórca
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Pottery Road
Dun Laoghaire
Co Dublin
Ireland

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон
Тел.: +359 2 970 4333
Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: +36 1 488 37 00
Česká republika
Pfizer s.r.o.
Tel.: +420 283 004 111
Malta
V.J. Salomone Pharma Ltd.
Tel. +356 21 22 01 74
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00
Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)721 61 01 9000
Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal
Tel.: +372 6 405 328
Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0
Ελλάδα
Pfizer Hellas A.E.
Τηλ: +30 210 678 5800
Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.:+48 22 335 61 00
España
Pfizer S.A.
Tél: +34 91 490 99 00
Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500
France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40
România
Pfizer România S.R.L.
Tel: +40 (0)21 2072800
Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363
Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer podružnica
za svetovanje s področja farmacevtske
dejavnosti, Ljubljana
Tel.: + 386/1/52 11 400
Ísland
Vistor hf
Sími: +354 535 7000
Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel.: +421-2-3355 5500
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21
Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40
Kύπρος
Geo. Pavlides & Araouzos Ltd.
Tηλ.:+ 35722818087
Sverige
Pfizer AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00
Latvija
Pfizer Luxembourg SARL, filiāle Latvijā
Tel.: + 371 670 35 775
United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1737 331111
Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje
Tel. + 3705 251 4000

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Produktów Leczniczych (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)

MACUGEN

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego(EPAR). Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób ocena dokonana przez Komitet ds. ProduktówLeczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) na podstawie przeprowadzonych badań doprowadziłado ustalenia zaleceń dotyczących warunków stosowania leku.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stanu zdrowia lub sposobu leczenia, należyzapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania (także stanowiącą część EPAR) bądźskontaktować się z lekarzem lub farmaceutą..

Co to jest Macugen?

Macugen jest roztworem do wstrzykiwań do gałki ocznej. Preparat zapisywany jest przez okulistę,który posiada doświadczenie w aplikacji tego rodzaju zastrzyków.
Substancją czynną preparatu Macugen jest pegaptanib sodu.

W jakim celu stosuje się Macugen?

Macugen stosowany jest w leczeniu pacjentów cierpiących na mokrą postać zwyrodnienia plamkizwiązanego z wiekiem (AMD). Choroba atakuje centralną część siatkówki oka (zwaną plamką),znajdującą się z tyłu gałki ocznej i powoduje utratę wzroku. Plamka żółta odpowiedzialna jest zacentralne widzenie, które sprawia, że możemy prowadzić samochód, czytać i wykonywać różne inneczynności. Postać mokra zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem powstaje wskutek upośledzenianaczyń krwionośnych znajdujących się pod siatkówką i plamką, które mogą krwawić i stać sięprzepuszczalne dla płynów. Powoduje to utratę wzroku.
AMD rzadko występuje u osób poniżej 55 roku życia. Częściej pojawia się u osób w wieku 75 lat lubstarszych (na AMD zapada 1 na 20 osób w tej grupie wiekowej).

Jak stosować Macugen?

Macugen podawany jest w formie jednego zastrzyku do chorego oka co 6 tygodni. Macugen powinienpodawać okulista, który posiada doświadczenie w aplikacji tego rodzaju zastrzyków.
Przed podaniem zastrzyku należy podać znieczulenie miejscowe w celu zmniejszenia lubzapobiegnięcia wystąpieniu bólu w trakcie zastrzyku. Przed oraz po podaniu zastrzyku z preparatemMacugen można zaaplikować pacjentowi krople do oczu z antybiotykiem, w celu uniknięcia infekcjioka.

Jak działa Macugen?

Macugen blokuje działanie substancji zwanej naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu, którystymuluje rozwój naczyń krwionośnych, a także sprawia, że naczynia są przepuszczalne dla płynóworaz wywołuje obrzęk. Uważa się, że wszystkie te działania przyczyniają się do pogorszenia objawówchoroby.
Macugen blokuje ten czynnik, powodując zmniejszenie wzrostu naczyń krwionośnych, ichkrwawienia oraz przepuszczalności.

Jak badano Macugen?

Macugen poddano ocenie w dwóch podstawowych badaniach klinicznych. W badaniach tych, któretrwały dwa lata, wzięło udział 1190 pacjentów. Ocenie poddano bezpieczeństwo stosowania iskuteczność trzech dawek preparatu Macugen (0,3 mg, 1 mg i 3 mg). Porównano je następnie zleczeniem rzekomym (dokładnie ta sama procedura, jednakże bez podania Macugenu i bez używaniaigły).
W trakcie prowadzenia badań, oprócz leczenia z podaniem Macugenu/leczenia rzekomego dozwolonebyło stosowanie leczenia fotodynamicznego.

Jakie korzyści ze stosowania Macugen zaobserwowano w badaniach?

Po roku leczenia w grupie pacjentów, którym podawano Macugen w dawce 0,3 mg i 1 mgzaobserwowano mniej przypadków utraty wzroku niż w grupie, którą poddano leczeniu rzekomemu.Poprawa stanu zdrowia utrzymała się u pacjentów, którym podawano Macugen przez 2 lata.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem Macugenu?

Do najczęściej występujących skutków ubocznych (pojawiających się u więcej niż 1 na 10 pacjentóww badaniach klinicznych) zalicza się problemy ze wzrokiem spowodowane raczej przez podaniezastrzyku niż sam preparat. Przykładowo, ciśnienie w gałce ocznej może czasowo wzrastać; okulistapowinien sprawdzić je po wykonaniu zastrzyku i podjąć odpowiednie środki, jeśli zachodzi takapotrzeba.
Czasem po zastosowaniu leczenia Mecuganem może dojść do wewnętrznego zapalenia oka. Ważnejest, aby tego rodzaju infekcję wyleczyć możliwie najszybciej. Objawy infekcji oraz zaleceniadotyczące postępowania w przypadku ich wystąpienia opisano szczegółowo w ulotce dołączonej doopakowania.
Szczegółowy opis skutków ubocznych pojawiających się po podaniu Macugenu znajduje się w ulotcedołączonej do opakowania.
Preparatu Macugen nie wolno stosować w leczeniu pacjentów cierpiących na infekcję oka lub wokolicy oka. Preparatu Macugen nie należy podawać osobom nadwrażliwym (uczulonym) napegaptanib sodu lub którykolwiek ze składników. W rzadkich przypadkach tuż po podaniu zastrzykumogą pojawić się silne reakcje uczuleniowe. W ulotce dołączonej do opakowania pacjentom zaleca siępoinformowanie lekarza o uczuleniu na którąkolwiek z substancji.

Na jakiej podstawie zatwierdzono Macugen?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że w przypadku pacjentówcierpiących na mokrą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), po roku leczenia zpodaniem Macugenu (0,3 mg lub 1 mg) zaobserwowano mniej przypadków utraty wzroku niż wgrupie, którą poddano leczeniu rzekomemu.
Skutki po podaniu Macugenu w dawkach 0,3 mg i 1 mg są prawie identyczne, dlatego zatwierdzonodawkę 0,3 mg.
Należy pamiętać, że Macugen jedynie trochę spowalnia utratę wzroku, ale z uwagi na to, że choroba tama postać ciężką, wskazane jest stosowanie także innych rodzajów leczenia. CHMP uznał, że korzyścize stosowania Macugenu są większe niż związane z tym ryzyko oraz zalecił przyznanie pozwolenia nadopuszczenie do obrotu (udostępnionej lekarzom).

Jakie środki minimalizują ryzyko związane z Macugenem?

Firma farmaceutyczna produkująca Macugen przygotuje szkolenia dla lekarzy (w celu minimalizacjiryzyka związanego z podaniem zastrzyku do gałki ocznej) oraz dla pacjentów (w celu nauczenia ichjak rozpoznawać poważne skutki uboczne oraz kiedy szukać pomocy lekarza). Firma przeprowadzitakże badania mające na celu określenie czy niektórzy pacjenci mogą być bardziej niż inni zagrożeniwystąpieniem skutków ubocznych.

Inne informacje o preparacie Macugen:

Dnia 31 Stycznia 2006 Komisja Europejska przyznała firmie Pfizer pozwolenie na dopuszczenie doobrotu dla preparatu Macugen ważne na terenie całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR jest dostępne tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 1-2006.

Źródło:
EMEA: EMEA/H/C/620 - EUROPEJSKIE PUBLICZNE SPRAWOZDANIE OCENIAJĄCE (EPAR)
http://www.ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/000620/WC500026216.pdf, Czerwiec 2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Adres
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pfizer Limited

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .