Meloxicam Arrow 15 mg (Ortopedina Forte)

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

15 mg

indeks_lekow_quicktab

Meloxicam Arrow 7,5 mg, tabletki
Meloxicam Arrow 15 mg, tabletki

(Meloxicamum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Meloxicam Arrow i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Meloxicam Arrow
 3. Jak stosować lek Meloxicam Arrow
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Meloxicam Arrow
 6. Inne informacje

Lek nosi nazwę MeIoxicam Arrow 7,5 mg lub 15 mg (w tekście niniejszej ulotki określany jest jako Meloxicam Arrow). Substancją czynną jest meloksykam, natomiast inne składniki są wymienione na końcu ulotki (patrz punkt 6).

1. CO TO JEST MELOXICAM ARROW IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Meloxicam Arrow stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowego zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Stosowany jest również w długotrwałym objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (rodzaj zapalenia stawów powodujący ból i sztywność kręgosłupa).

Meloksykam należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i działanie jego polega na zmniejszaniu zapalenia i bólu stawów i mięśni.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOWANIEM LEKU MELOXICAM ARROW

Kiedy nie stosować leku Meloxicam Arrow

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na meloksykam lub którykolwiek z pozostałych składników tabletek (są one wymienione w punkcie 6, Inne informacje);
 • Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen lub naproksen;
 • Jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka lub jeśli często występuje choroba wrzodowa żołądka;
 • Jeśli występuje czynna choroba wrzodowa dwunastnicy (pierwszy odcinek jelita cienkiego) lub często występuje choroba wrzodowa dwunastnicy;
 • Jeśli występują ciężkie choroby wątroby lub nerek bądź niewydolność serca;
 • Jeśli występują zaburzenia krwawienia;
 • Jeśli występują lub kiedykolwiek występowały krwawienia z żołądka, jelit lub naczyń mózgowych;
 • Powyżej szóstego miesiąca ciąży oraz w okresie karmienia piersią;
 • Jeśli występuje ciężka niewydolność serca.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Meloxicam Arrow

 • Jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa żołądka;
 • Jeśli kiedykolwiek występowała choroba wrzodowa dwunastnicy;
 • Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie przełyku;
 • Jeśli kiedykolwiek występowało zapalenie błony śluzowej żołądka;
 • Jeśli kiedykolwiek występowały inne problemy z przewodem pokarmowym;
 • U kobiet stosujących domaciczne środki antykoncepcyjne, zwykle znane jako spirale;
 • Jeśli występują miejscowe obrzęki (oedema), nadciśnienie tętnicze lub niewydolność serca;
 • Jeśli występuje niezbyt ciężka choroba nerek;
 • Jeśli występują ciężkie reakcje skórne lekarz może odstawić lub zmienić lek.

Lek Meloxicam Arrow może utrudniać zajście w ciążę. W przypadku planowania ciąży lub problemów z zajściem w ciążę należy o tym powiedzieć lekarzowi, który podejmie decyzję dotyczącą sposobu leczenia.

U osób w podeszłym wieku może zwiększyć się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu jakichkolwiek objawów niepożądanych dotyczących żołądka i jelit.
Stosowanie leków takich jak Meloxicam Arrow może wiązać się z niewielkim ryzykiem ataku serca (\"zawału serca\") lub udaru. Zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne po podaniu dużych dawek i długotrwałym stosowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki lub czasu trwania leczenia.

Jeśli pacjent miał kłopoty z sercem lub wystąpił u niego udar mózgu lub uważa, że może wystąpić u niego zwiększone ryzyko tych schorzeń (np. ma zwiększone ciśnienie krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu lub pali papierosy) powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie leku Mełoxicam Arrow z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu, również w przeszłości następujących leków, ponieważ mogą one powodować interakcję z lekiem Meloxicam Arrow.

 • Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy
 • Leki zapobiegające krzepnięciu krwi, takie jak warfaryna, heparyna lub tyklopidyna
 • Leki rozpuszczające zakrzepy krwi (trombolityki)
 • Wszystkie leki moczopędne
 • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
 • Lit (stosowany w chorobach psychicznych)
 • Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna)
 • Cyklosporyna (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów po transplantacji)
 • Metotreksat (lek stosowany w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów, raku)
 • Cholestyramina (lek obniżający stężenie cholesterolu)

Możliwe, że przyjmowanie leku Meloxicam Arrow będzie dla danego pacjenta odpowiednie i lekarz zadecyduje o właściwym jego stosowaniu.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych aktualnie i ostatnio przyjmowanych lekach, w tym wydawanych bez przepisu lekarza.

Stosowanie leku Meloxicam Arrow z jedzeniem i piciem:
Tabletki należy połykać w całości popijając pełną szklanką wody podczas posiłku.

Przyjmowanie tego leku z alkoholem może zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka lub krwawienia. Przez spożyciem alkoholu z przyjmowanym lekiem należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku ciąży powyżej 6 miesiąca lub karmienia piersią nie należy stosować leku Meloxicam Arrow. Lekarz może zalecić lek Meloxicam Arrow we wczesnym okresie ciąży, jeśli uzna to za odpowiednie. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Tabletki mogą być przyczyną zaburzeń widzenia, powodować uczucie senności oraz zwrotów głowy. W takich przypadkach nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Meloxicam Arrow
W przypadku stwierdzonego przez lekarza występowania nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku Meloxicam Arrow należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Meloxicam Arrow zawiera 3 0 mg sodu w maksymalnej dawce 15 mg na dobę. Należy to uwzględnić w przypadku konieczności stosowania diety z ograniczonym spożyciem sodu lub soli.

3. JAK STOSOWAĆ LEK MELOXICAM ARROW

Lek Meloxicam Arrow należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Stosowane zazwyczaj dawki są przedstawione poniżej.

Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody podczas posiłku. Leki należy przyjmować o tej samej porze dnia.

Krótkotrwale leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
Dorośli i osoby w podeszłym wieku: Zwykle stosuje się jedną tabletkę w ciągu doby. Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od stosowania leku Meloxicam Arrow 7,5 mg tabletki i zwiększyć dawkę zależnie od wyników leczenia zalecając stosowanie leku Meloxicam Arrow 15 mg tabletki.

Długotrwałe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa
Dorośli: Zwykle stosuje się jedną tabletkę w ciągu doby. Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od stosowania leku Meloxicam Arrow 15 mg tabletki i zmniejszyć dawkę zależnie od wyników leczenia zalecając stosowanie leku Meloxicam Arrow 7,5 mg tabletki.
Osoby w podeszłym wieku oraz ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych: Zwykle stosowana dawka wynosi jedna tabletka leku Meloxicam Arrow 7,5 mg w ciągu doby.

Meloxicam Arrow nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Meloxicam Arrow

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Meloxicam Arrow należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, bądź skontaktować się telefonicznie z najbliższym oddziałem pogotowia ratunkowego. Należy pamiętać o zabraniu z sobą opakowania wraz z pozostałymi tabletkami.

Pominięcie zastosowania leku Meloxicam Arrow
Pominięcie dawki leku Meloxicam Arrow nie stanowi problemu. Należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć kolejną dawkę w odpowiednim czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Meloxicam Arrow może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, choć ciężkie reakcje alergiczne występują rzadko. Należy natychmiast powiadomić lekarza o nagłym wystąpieniu sapania, trudności z oddychaniem, obrzęku powiek, twarzy lub warg, wysypki lub świądu (zwłaszcza obejmującego całe ciało).

Najczęściej działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit.

Opisywano również następujące działania niepożądane:

Działania niepożądane występujące często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów i więcej niż 1 na 100 pacjentów);
Nieodkrwistość, zawroty głowy, ból głowy, niestrawność (zgaga), nudności i wymioty, ból brzucha (ból żołądka), zaparcie, wzdęcia, biegunka, świąd, wysypka, obrzęk, w tym obrzęk nóg.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100pacjentów i więcej niż 1 na 1000 pacjentów);
Leukocytopenia, trombocytopenia lub agranulocytoza (zmniejszenie liczby określonych typów komórek krwi), zaburzenia błędnika (zawroty głowy podczas ruchu głowy), dzwonienie w uszach, senność, kołatanie serca (szybkie nieregularne bicie serca), zwiększone ciśnienie krwi, nagle zaczerwienienie twarzy, choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub jelit, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (wirusowe zakażenie błony śluzowej jamy ustnej), zmiany wyników badań laboratoryjnych kontrolujących czynność wątroby lub nerek, pokrzywka (świąd obszarów skóry).

Działania niepożądane występujące rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów i więcej niż 1 na 10 000 pacjentów); Zmienność nastroju, bezsenność, koszmary senne, dezorientacja, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie, ataki astmy u ludzi uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, perforacje przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie okrężnicy, zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy (zaburzenia dotyczące skóry wywołane reakcją alergiczną), nadwrażliwość skóry na światło, niewydolność nerek.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);
Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (powstawanie pęcherzy i złuszczanie skóry), zespół Stevens- Johnsona (ciężkie reakcje skórne).

Stosowanie leków takich jak Meloxicam Arrow może wiązać się z niewielkim ryzykiem ataku serca (\"zawału serca\") lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wy stąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MELOXICAM ARROW

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Meloxicam Arrow po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 250C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Meloxicam Arrow

 • Substancją czynną leku jest meloksykam
 • Inne składniki leku to sodu cytrynian dwuwodny, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Meloxicam Arrow i co zawiera opakowanie:
Meloxicam Arrow 7,5 tabletki: jasnożółte okrągłe tabletki oznakowane po jednej stronie \">\" i \"ML7,5%\" po drugiej stronie.
Meloxicam Arrow 15 tabletki: jasnożółte okrągłe tabletki oznakowane po jednej stronie \">\" i \"ML / 15\" po drugiej stronie.

Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających 10 (tylko dla 15 mg), 14, 15, 20,28,30, 50, 60, 100 lub 500 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:
Arrow Poland S.A
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa

Wytwórcy:

Arrow Generics Ltd., Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ, Wielka Brytania.

Medicofarma S.A., ul. Żelazna 58, 00-866 Warszawa, Polska.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data przygotowania ulotki:12.03.2008

Wskazania do stosowania:

 • Krótkotrwałe leczenie objawowe zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów.
 • Długotrwałe leczenie objawowe reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

M Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
M01A Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
M01AC Oksykamy
M01AC06 Meloxicam

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Lek fotouczulający
Jednym z niepożądanych działań leku jakie mogą wystąpić jest nadwrażliwość na światło
Smiley face
Prowadzenia pojazdow 1
Piktogram z nr 1 - Bądź ostrożny. Nie prowadź pojazdów bez przeczytania ulotki leku. Ryzyko dotyczące stosowania leku i wpływu na prowadzenie pojazdów jest niewielkie i zależy głównie od wrażliwości indywidualnej na lek. Pacjent znajdzie w ulotce leku ostrzeżenia wskazujące przypadki kiedy nie powinien prowadzić samochodu (zwłaszcza wtedy gdy odczuwał już wcześniej działania niepożądane leku potencjalnie niebezpieczne). Zażywanie leku z tej grupy i prowadzenie samochodu nie jest zazwyczaj przeciwwskazane, ale wymaga przeczytania ulotki przed rozpoczęciem jazdy.
Smiley face
Wpływ na płodność

Stosowanie meloksykamu, podobnie jak każdego innego leku hamującego cyklooksygenazę i syntezę prostaglandyn, może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę.
Dlatego w przypadku kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub które leczą się z powodu niepłodności, należy rozważyć odstawienie meloksykamu

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Meloksikaami; Meloksikam; Méloxicam; Meloxicamum; Meloxikam

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Arrow Poland S.A

Adres
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Actavis Group PTC ehf.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .