Metanabol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3

indeks_lekow_quicktab

METANABOL, 5 mg, tabletki

Metandienonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Metanabol i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metanabol
 3. Jak stosować lek Metanabol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Metanabol
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Metanabol i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest metandienon.
Metandienon jest pochodną metylotestosteronu – naturalnego hormonu androgennego.
Działanie metandienonu polega na zatrzymaniu azotu w organizmie, co wpływa na wzrost białka całkowitego, zwiększonym odkładaniu wapnia do kości, zmniejszeniu wydalania z organizmu potasu, wapnia, sodu, chlorków i fosforanów.
U pacjentów z moczówką prostą powoduje zmniejszenie wydalania moczu w ciągu doby.
Dzięki swemu działaniu lek wpływa na pobudzenie łaknienia, przyrost masy ciała, przyspiesza dojrzewanie kostne, poprawia stan ogólny oraz zwiększa wydolność psychofizyczną.

Wskazania do stosowania
Lek wskazany jest w: zaburzeniach przyswajania białka (na skutek zaburzeń czynności przewodu pokarmowego), zaburzeniach syntezy białek (np. z powodu cukrzycy), nadmiernej utracie białek w organizmie wskutek zmniejszonego anabolizmu (procesy prowadzące do tworzenia i wzrostu tkanek).
Lek znajduje również zastosowanie u pacjentów w okresie zubożenia układu kostnego w wapń,
w długotrwałym stosowaniu kortykosteroidów, w osteoporozie, u osób w podeszłym wieku, po ciężkich chorobach wyniszczających i zakażeniach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Metanabol

Kiedy nie stosować leku Metanabol
Leku Metanabol nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną leku (metandienon) lub którykolwiek ze składników leku,
 • zaburzenia czynności mięśnia sercowego,
 • zaburzenia czynności wątroby i nerek,
 • zespół nerczycowy,
 • rak sutka u mężczyzn,
 • rak i przerost gruczołu krokowego,
 • w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Metanabol
U pacjentów z cukrzycą, hiperkalcemią i hiperkalcynurią.
W razie długotrwałego leczenia lekarz zaleci kontrolę czynności wątroby.
Stwierdzono przypadki raka wątroby u pacjentów stosujących metandienon długotrwale tj.: przez 3lata.
W przypadku długotrwałego stosowania może wystąpić hamowanie wzrostu przez przyspieszanie kostnienia chrząstek nasadowych. U dziewcząt przed okresem dojrzewania może powodować objawy wirylizacji, u chłopców przedwczesny rozwój narządów płciowych, u dorosłych mężczyzn powoduje zahamowanie spermatogenezy i zaburzenia libido.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Metanabol z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Metandienon może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz kortykosteroidów.
Androgeny wchodzą w interakcje z lewotyroksyną, suksametonium i wekuronium.

Stosowanie leku Metanabol z jedzeniem i piciem
Brak specjalnych zaleceń dotyczących stosowania leku Metanabol z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią
Nie dopuszcza się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Metanabol nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Metanabol
Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Metanabol

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Nie należy przedłużać okresu stosowania leku ponad zalecony przez lekarza.
Lek należy stosować z dietą wysokobiałkową, z odpowiednią zawartością węglowodanów, tłuszczów oraz z kompleksem witamin i składników mineralnych.
Dawkowanie ustala się indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta.
Dorośli:
doustnie zazwyczaj 5 mg na dobę.
Dawka podtrzymującą 2,5 mg – 5 mg na dobę.
Metandienonu nie należy podawać dłużej niż przez 4 tygodnie.
Po miesięcznej przerwie leczenie można powtórzyć.
Dzieci
Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Metanabol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Metanabol
Brak doniesień o przedawkowaniu leku.

Pominięcie zastosowania leku Metanabol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Metanabol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą pojawić się:
Zaburzenia układu nerwowego:
pobudzenie lub senność
Zaburzenia żołądka i jelit:
nudności, uczucie sytości, wymioty, biegunka
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
żółtaczka
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
trądzik
Zaburzenia endokrynologiczne:
zaburzenia wydzielania gonadotropin
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
obrzęki
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
zaburzenia libido
U kobiet długotrwałe stosowanie może spowodować objawy wirylizacji oraz zaburzenia miesiączkowania.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. jak Przechowywać lek Metanabol

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Metanabol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Metanabol
Substancją czynną leku jest metandienon.
1 tabletka zawiera 5 mg metandienonu.
Inne składniki leku to sacharoza, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, guma arabska, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Metanabol i co zawiera opakowanie
Lek Metanabol to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki.
Dostępne opakowanie leku to blister zawierający 20 tabletek, umieszczony w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58–500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra
tel.: (075)643-31-02
fax: (075) 752-44-55
e-mail: [email protected]

Data zatwierdzenia ulotki: 2008-12-08

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .