Methylprednisolone Sopharma

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
40 mg
250 mg

indeks_lekow_quicktab

4.1 Wskazania do stosowania

Glikokortykosteroidy powinny być stosowane tylko objawowo, z wyjątkiem przypadków zaburzeń endokrynologicznych, kiedy są stosowane w leczeniu substytucyjnym.

Zaburzenia endokrynologiczne

 • pierwotna lub wtórna niedoczynność kory nadnerczy (w określonych okolicznościach, w skojarzeniu z mineralokortykosteroidami)
 • ostra niedoczynność kory nadnerczy (może być konieczne podawanie w skojarzeniu z mineralokortykosteroidami)
 • leczenie wstrząsu: wywołanego niewydolnością kory nadnerczy, albo wstrząsu nieodpowiadającego na konwencjonalne leczenie, w razie potwierdzenia lub podejrzenia niewydolności kory nadnerczy (w przypadkach kiedy niewskazane jest podanie mineralokortykosteroidów)
 • przed zabiegami chirurgicznymi oraz w przypadku ciężkiej choroby lub urazu, u pacjentów ze zdiagnozowaną niewydolnością kory nadnerczy lub zmniejszonym poziomem hormonów nadnerczy wrodzony przerost nadnerczy
 • nieropne zapalenie tarczycy
 • hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

Choroby reumatyczne
Leczenie wspomagające do krótkotrwałego stosowania w czasie epizodu zaostrzenia lub pogorszenia stanu zdrowia w przebiegu:

 • pourazowej choroby zwyrodnieniowej stawów
 • zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów
 • reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów
 • ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej
 • zapalenia nadkłykcia
 • ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna
 • ostrego dnawego zapalenia stawów
 • łuszczycowego zapalenia stawów
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Układowe choroby tkanki łącznej
W okresie zaostrzenia lub jako leczenie podtrzymujące w przebiegu:

 • tocznia rumieniowatego układowego (i zapalenia nerek w przebiegu tocznia)
 • ostrego reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego
 • układowego zapalenia wielomięśniowego i zapalenia skórno-mięśniowego
 • guzkowego zapalenia tętnic
 • zespołu Goodpastura

Choroby dermatologiczne

 • pęcherzyca 
 • ciężka odmiana rumienia wielopostaciowego (zespół Stevensa-Johnsona)
 • złuszczające zapalenie skóry
 • ciężka postać łuszczycy
 • pęcherzowe opryszczkowate zapalenie skóry
 • ciężka postać łojotokowego zapalenia skóry
 • ziarniniak grzybiasty

Choroby alergiczne
Leczenie ciężkich chorób alergicznych, w przypadku, kiedy inne metody leczenia są nieskuteczne:

 • astma oskrzelowa
 • wyprysk kontaktowy (kontaktowe zapalenie skóry)
 • atopowe zapalenie skóry
 • choroba posurowicza
 • sezonowy lub całoroczny alergiczny nieżyt nosa
 • reakcja nadwrażliwości na leki
 • eakcje pokrzywkowe po transfuzji
 • ostry niezapalny obrzęk krtani (lekiem pierwszego wyboru jest epinefryna)

Choroby oczu
Ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne obejmujące oko i jego przydatki, takie jak:

 • półpasiec oczny
 • zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
 • zapalenie naczyniówki i siatkówki
 • rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka i zapalenie naczyniówki 
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • współczulne zapalenie błony naczyniowej
 • zapalenie w obrębie przedniego odcinka oka
 • alergiczne zapalenie spojówek alergiczne brzeżne owrzodzenia rogówki 
 • zapalenie rogówki

Choroby przewodu pokarmowego
Jako leczenie układowe w zaostrzeniu przebiegu:

 • wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
 • choroby Leśniowskiego-Crohna Choroby układu oddechowego
 • objawowa sarkoidoza
 • beryloza
 • piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc, jednocześnie z odpowiednim leczeniem chemioterapeutykiem przeciwgruźliczym
 • zespół Loefflera niepoddający się leczeniu innymi środkami
 • zachłystowe zapalenie płuc
 • umiarkowane lub ciężkie zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii u pacjentów z AIDS (jako leczenie wspomagające, gdy jest podane w ciągu pierwszych 72 godzin od wstępnego leczenia skierowanego przeciwko Pneumocystis) Choroby hematologiczne
 • nabyta (autoimmunologiczna) niedokrwistość hemolityczna
 • idiopatyczna plamica małopłytkowa u dorosłych (wyłącznie podawanie dożylnie; przeciwwskazane jest podawanie domięśniowe)
 • wtórna małopłytkowość u dorosłych
 • niedobór erytroblastów w szpiku
 • wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna

Choroby nowotworowe
Leczenie paliatywne:

 • białaczka i chłoniaki u dorosłych
 • ostra białaczka u dzieci
 • poprawa jakości życia pacjentów z nowotworami w stadium terminalnym

Obrzęki

 • w celu wywołania diurezy albo remisji proteinurii w zespole nerczycowym bez mocznicy

Układ nerwowy

 • obrzęk mózgu związany z obecnością guza
 • pierwotnym lub przerzutowym, i (lub) związanym z leczeniem chirurgicznym, lub radioterapią
 • zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
 • ostre urazy rdzenia kręgowego. Leczenie należy rozpocząć w ciągu ośmiu godzin od urazu. Inne wskazania
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z blokiem podpajęczynówkowym lub w sytuacji zagrożenia blokiem podpajęczynówkowym wraz z odpowiednią terapią przeciwgruźliczą
 • włośnica z zajęciem układu nerwowego lub mięśnia sercowego
 • przeszczepianie narządów
 • zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią nowotworu
Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

H Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego (bez hormonów płciowych)
H02 Kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego
H02A Kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego
H02AB Glikokortykosteroidy
H02AB04 Methylprednisolone

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcja z grejfrutem
Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z sokiem grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy może nasilić wchłanianie niektórych leków z przewodu pokarmowego, a co za tym idzie zwiększyć ich stężenie w organizmie i nasilić działanie, nawet do wystąpienia działania toksycznego.
Smiley face
Wpływ na wyniki badań
Reakcje skórne w testach alergicznych mogą być zahamowane.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Meilprednizolon; Methylprednisolon; Méthylprednisolone; Methylprednisolonum; Metilprednisolona;Metilprednizolon; Metilprednizolonas; Metylprednisolon; Metyyliprednisoloni;
Komunikaty bezpieczeństwa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sopharma Warszawa Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .