Międzynarodowa Konferencja "Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”

Międzynarodowa Konferencja "Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”.

W dniach 24 i 25 września 2015 roku w Krakowie odbyła się pierwsza Międzynarodowa Konferencja pt. „Komunikacja kliniczna – współczesne standardy nauczania”.

Organizatorami konferencji było Centrum Komunikacji Klinicznej w Bydgoszczy, tEACH, Collegium Medicum UJ w Krakowie, Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Bydgoszczy, Zakład Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej UKW w Bydgoszczy oraz Medycyna Praktyczna. Tematem konferencji były metody nauczania komunikacji z pacjentami wykorzystywane na świecie i w Polsce. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów ekspertów z polskich uniwersytetów medycznych oraz wykładów członków Europejskiego Towarzystwa ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (EACH).

W ramach krakowskiej Konferencji uczestnicy mogli także wziąć udział w 2 wybranych warsztatach.

  • Warsztat dla Dziekanów: nauczanie i ocenianie umiejętności komunikowania się - Jonathan Silverman, Marcy Rosenbaum,
  • Czego nauczać: jak analizować umiejętności komunikowa-nia się uczestników warsztatów - Paul Kinnersley, Sandra Winterburn,
  • Umiejętności nauczania oparte na doświadczeniu stosowane w dydaktyce małych grup - Annegrethe Nielsen, Evelyn van Weel Baumgarten,
  • Nauczanie umiejętności komunikowania się w praktyce klinicznej - Noelle Junod Perron, Jane Ege Moller,
  • Efektywna komunikacja drogą do szybkiej i trafnej diagnozy - Agnieszka Woźniewicz, Łukasz Małecki
  • Udzielanie informacji zwrotnej uczącym się - Jonathan Silverman,
  • Ocena umiejętności komunikowania się - Marc van Nuland, Zoi Tsimtsiou and Geurt Essers,
  • Grupa Balinta: relacja z pacjentem - Marek Motyka

Konferencja, a szczególnie warsztaty, okazały się bardzo ciekawą i przydatną platformą wymiany doświadczeń na temat metod prowadzenia i oceny zajęć z komunikacji klinicznej. Cieszy nas także fakt, że w Polsce powstało w ubiegłym roku Centrum Komunikacji Klinicznej (www.ukw.edu.pl/jednostka/centrum-komunikacji-klinicznej), które działa pod nadzorem merytorycznym The teaching Committee of European Association for Communication in Healthcare (tEACH) - Stowarzyszenia zajmujacego się interdyscyplinarnym kształceniem w zakresie komunikacji w opiece zdrowotnej.

 

Europejskie Stowarzyszenie ds. Komunikacji w Opiece Zdrowotnej (www.each.eu) jest międzynarodową organizacją pozarządową, której nadrzędnym celem jest promowanie skutecznej, opartej na dowodach naukowych komunikacji zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie oraz komunikacji między pacjentami, ich krewnymi a pracownikami służby zdrowia w całej Europie i poza nią. Stowarzyszenie oferuje wsparcie i pomoc specjalistom w zakresie wszystkich spraw dotyczących komunikacji w opiece zdrowotnej. Działania stowarzyszenia podzielone są na trzy obszary i są nadzorowane przez trzy główne komitety: badania (przez komisję rEACH), nauczania (przez komisję tEACH) oraz Advocacy (przez komisję prEACH).

 

Kategoria: