Molsidomina WZF

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

MOLSIDOMINA WZF
(Molsidominum)
2 mg, tabletki

MOLSIDOMINA WZF
(Molsidominum)
4 mg, tabletki

Jedna tabletka 2 mg zawiera jako
substancję czynną: 2 mg molsydominy oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, lak żółcieni pomarańczowej (E 110), powidon K-25, magnezu stearynian.

Jedna tabletka 4 mg zawiera jako
substancję czynną: 4 mg molsydominy oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, lak czerwieni koszenilowej (E 124), powidon K-25, magnezu stearynian.

Opakowania
30 tabletek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Molsidomina WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Molsidomina WZF
 3. Jak stosować lek Molsidomina WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Molsidomina WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Molsidomina WZF i w jakim celu się go stosuje

Molsydomina rozszerza naczynia tętnicze i znosi skurcz tętnic wieńcowych. Zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen oraz obciążenie serca, co daje lepszą tolerancję wysiłku oraz zmniejsza częstość występowania bólów wieńcowych.

Wskazania do stosowania leku Molsidomina WZF:

 • zapobieganie i leczenie objawów dławicy piersiowej,
 • niewydolność wieńcowa,
 • poprawa tolerancji wysiłku u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

2. Zanim zastosuje się lek Molsidomina WZF

Nie należy stosować leku Molsidomina WZF w następujących przypadkach:

 • wstrząs,
 • znacznego stopnia niedociśnienie tętnicze,
 • ciąża, szczególnie pierwsze trzy miesiące,
 • karmienie piersią,
 • jednoczesne przyjmowanie syldenafilu (leku stosowanego w zaburzeniach erekcji).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Molsidomina WZF:

 • u pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym oraz pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza stosujących inne leki rozszerzające naczynia krwionośne lub odwodnionych (np. po zastosowaniu leków moczopędnych) może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia krwi.
 • Jednoczesne stosowanie molsydominy i syldenafilu (a także innych leków stosowanych w zaburzeniach erekcji) jest przeciwwskazane, ponieważ może wystąpić znaczny i nagły spadek ciśnienia krwi z omdleniem i zapaścią.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku Molsidomina WZF z jedzeniem i piciem
Tabletki można przyjmować przed posiłkami, w czasie posiłków lub po posiłkach.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Stosowanie leku Molsidomina WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku w zależności od stanu pacjenta. U osób z niewydolnością wątroby lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki i stopniowe zwiększanie, aż do uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Dotyczy to zwłaszcza osób z niewydolnością wątroby stosujących leki rozszerzające naczynia krwionośne.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie molsydominy u kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie molsydominy przez kobiety karmiące piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa ujemnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Molsidomina WZF
Lek zawiera laktozę jednowodną i sacharozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

 • Molsydomina może nasilać działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, co może spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia krwi.
 • Jednoczesne stosowanie molsydominy i iloprostu może silnie hamować agregację (zlepianie się) płytek krwi.
 • W czasie stosowania molsydominy przyjmowanie syldenafilu (leku stosowanego w zaburzeniach erekcji) jest przeciwwskazane, ponieważ może wystąpić nagłe, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego. Po zastosowaniu syldenafilu nie wolno stosować molsydominy przez co najmniej 24 godziny.
 • Alkohol nasila działanie molsydominy.

3. Jak stosować lek Molsidomina WZF

Lek Molsidomina WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lekarz określi dawkę oraz godziny podawania leku indywidualnie, w zależności od stopnia nasilenia choroby oraz rytmu aktywności pacjenta.

Lek można przyjmować przed posiłkami, w czasie posiłków lub po posiłkach.

Zwykle 1 do 2 mg 3-4 razy na dobę (3 do 8 mg molsydominy na dobę).
W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 4 mg 3-4 razy na dobę (12 do 16 mg molsydominy na dobę).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Molsidomina WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Molsidomina WZF niż zalecana
Może dojść do przedawkowania objawiającego się bólem głowy, spadkiem ciśnienia oraz przyspieszeniem czynności serca.
Postępowanie: należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku, lekarz może rozważyć możliwość płukania żołądka. W razie konieczności zastosuje leczenie objawowe.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Molsidomina WZF
Nie należy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Molsidomina WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
Zaburzenia naczyniowe: obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza podczas zmiany pozycji ciała na pionową.
Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy (występujące na początku leczenia i zwykle przemijające w trakcie jego trwania), zawroty głowy.
Zaburzenia żołądka i jelit: nudności.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zaczerwienienie twarzy, wysypki skórne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Molsidomina WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Molsidomina WZF

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C. Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Molsidomina WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 29.04.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .