MultiHance

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

529 mg/ml (0,5 mmol/ml)

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt leczniczy MultiHance jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. magnetic resonance imaging, MRI) w następujących wskazaniach:

  • badanie metodą MRI mózgu i rdzenia kręgowego, w celu poprawy wykrywalności zmian patologicznych i dostarczenia dodatkowych informacji diagnostycznych, nieosiągalnych przy wykonaniu badania MRI bez zastosowania środka kontrastowego;
  • w diagnostyce chorób wątroby produkt leczniczy stosowany jest w celu wykrycia zmian ogniskowych u chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem pierwotnego raka wątroby (np. raka wątrobowokomórkowego) bądź zmian przerzutowych;
  • w angiografii MRI ze wzmocnieniem kontrastowym (ang. contrast enhanced magnetic resonance angiography, CE-MRA) w celu poprawy dokładności wykrywania klinicznie istotnych zaburzeń drożności naczyń u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby naczyniowej w obrębie tętnic jamy brzusznej i tętnic obwodowych;
  • badanie MRI piersi w celu wykrycia zmian nowotworowych u pacjentek ze zdiagnozowanym rakiem piersi lub jego podejrzeniem, na podstawie wyników przeprowadzonych badań mammograficznych lub ultrasonograficznych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

V Różne (varia)
V08 Środki cieniujące
V08C Środki cieniujące stosowane przy MRI
V08CA Środki cieniujące paramagnetyczne
V08CA08 Gadobenic acid

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Bracco Imaging Deutschland GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .