Mupirox

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
maść
l3
l8
Dawka: 

20 mg/g

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

MUPIROX

Mupirocinum
20 mg/g
maść

Skład:
1 g maści zawiera:

 • substancję czynną mupirocynę 20 mg,
 • substancje pomocnicze: polietylenoglikol 3350 i polietylenoglikol 400.

Dostępne opakowanie:
Tuba zawierająca 8 g; 15 g lub 30 g maści.

Podmiot odpowiedzialny:
BLAU FARMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Wytwórcy:
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA", Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60. 00-872 Warszawa

Laboratorium Farmaceutyczne „HOMEOFARM" Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 44, 80-366 Gdańsk

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Mupirox i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Mupirox
 3. Jak stosować lek Mupirox
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Mupirox
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Mupirox

1. Co to jest lek Mupirox i w jakim celu sie go stosuje

Lek Mupirox ma postać maści, jest przeznaczony do stosowania na skórę. Substancją czynną leku jest antybiotyk mupirocyna.

Wskazania
Lek Mupirox wskazany jest w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na antybiotyk mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi, oraz przez pozostałe gronkowce oraz paciorkowce. Lek Mupirox jest stosowany w:

 • miejscowym leczeniu liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków, wywołanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce,
 • w miejscowym leczeniu wtórnych zakażeń skóry.

2. Zanim zastosuje się lek Mupirox

Nie należy stosować leku:

 • w nadwrażliwości na mupirocynę lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych,
 • do nosa i do oczu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Mupirox:
Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.
W przypadku dostania się maści do oka, należy przemywać je wodą, aż do usunięcia pozostałości maści.
W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia, należy zaprzestać leczenia lekiem i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem .
Tak jak w przypadku stosowania innych leków przeciwbakteryjnych. przedłużanie terapii powyżej okresu zalecanego przez lekarza, może spowodować powstawanie drobnoustrojów opornych na lek. Zawarta w leku substancja pomocnicza - glikol polietylenowy może być wchłaniany przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a następnie wydalany przez nerki. Leku Mupirox nie należy używać razem z innymi lekami zawierającymi glikol polietylenowy, ze względu na ryzyko wchłaniania się jego dużych ilości, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią:
Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w okresie ciąży.
Brak danych odnośnie wpływu leku na płód ludzki.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Mupirox nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie u dzieci:
Mupirox może być stosowany u dzieci.

3. Jak stosować lek Mupirox

Lek Mupirox należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Dorośli i dzieci:
Lek Mupirox zwykle jest stosowany na zmienioną chorobowo skórę trzy razy na dobę przez okres do 10 dni. Na leczone miejsce można zastosować opatrunek.
Nie należy mieszać maści z innymi lekami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, prowadzące do zmniejszenia jego działania przeciwbakteryjnego oraz możliwą utratę stabilności mupirocyny w maści.
Niezużyty lek należy wyrzucić.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:
Stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mupirox
W przypadku przedawkowania leku lub w razie spożycia leku, należy zwrócić się do lekarza.

Pominiecie zastosowania leku Mupirox
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Mupirox może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić wymienione poniżej działania niepożądane.

Często (u 1 na 100 pacjentów):

 • pieczenie, swędzenie, wysypka.

Niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • sucha skóra, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenia skóry, zwiększony wysięk. Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):
 • ogólne reakcje nadwrażliwości.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku Mupirox

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu.
Nie należy stosować leku Mupirox po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Mupirox.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa: BLAU FARMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres: ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa
tel./fax +48(22) 824 97 32
www.blaufarma.pl

Data zatwierdzenia ulotki: 2008-12-08

Preparat Mupirox wskazany jest w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus, w tym szczepami metycylinoopornymi. oraz przez pozostałe gronkowce oraz paciorkowce. Preparat Mupirox jest stosowany w:

 • miejscowym leczeniu liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków, wywołanych przez Staphylococcus aureus, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce,
 • miejscowym leczeniu wtórnych zakażeń skóry.
Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

D DERMATOLOGIA
D06 Antybiotyki i chemioterapeutyki
D06A Antybiotyki do stosowania zewnętrznego
D06AX Inne
D06AX09 Mupirocin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Mupirocina; Mupirocinas; Mupirocine; Mupirocinum; Mupirosiini; Pseudomonic Acid

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

VALEANT Pharmaceuticals Int.

Adres
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
+48 22 627 28 89
telefon
+48 22 627 28 88

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego BLAU FARMA Sp. z o.o. - Spółka Komandytowa

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .