Myfortic

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki dojelitowe
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania:

Myfortic jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

L Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
L04 Leki immunosupresyjne
L04A Leki immunosupresyjne
L04AA Selektywne leki immunosupresyjne
L04AA06 Mycophenolic acid

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Acide Mycophénolique; Ácido micofenólico; Acidum Mycophenolicum
Decyzje Głównego Inspektora farmaceutycznego dotyczące wstrzymania, wycofania lub ponownego dopuszczenia leku

Warszawa, dn. 23/11/2015

Myfortic (mykofenolan sodu): istotne ryzyko teratogenności - ważne nowe zalecenia dla kobiet i mężczyzn dotyczące zapobiegania ciąży

Firma Novartis pragnie poinformować Państwa o wzmocnieniu zaleceń dotyczących zapobiegania ciąży podczas stosowania produktu leczniczego Myfortic zawierającego mykofenolan (sól sodową kwasu mykofenolowego). Niniejszy komunikat został przygotowany zgodnie z zawiadomieniem wysłanym 23.10.2015 r. przez Europejską Agencję Leków (EMA) do firmy Roche, dotyczącym produktu CellCept (mykofenolan mofetylu):

Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania

Mykofenolan jest substancją o silnym działaniu teratogennym, która w przypadku stosowania w czasie ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia przypadków samoistnego poronienia i wad wrodzonych płodu.

Do punktu 4.3 ChPL produktu Cellcept zawierającego mykofenolan (mykofenolan mofetylu) wprowadzono następujące nowe przeciwwskazania. Charakterystyki produktów leczniczych Cellcept i Myfortic zostaną w tym zakresie ujednolicone:

  •  Produktu leczniczego Myfortic nie należy stosować w ciąży, chyba że nie ma odpowiedniej alternatywnej metody leczenia immunosupresyjnego w celu zapobieżenia odrzucaniu przeszczepu;
  • Nie należy podawać produktu leczniczego Myfortic kobietom w wieku rozrodczym, które nie stosują metod antykoncepcyjnych o wysokiej skuteczności;
  • Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Myfortic u kobiet w wieku rozrodczym bez wykonania testu ciążowego przeprowadzonego w celu wykluczenia niezamierzonego stosowania produktu leczniczego Myfortic w ciąży.

Dodatkowo:

  •  Lekarz powinien upewnić się, że kobiety i mężczyźni przyjmujący produkt leczniczy Myfortic zdają sobie sprawę z ryzyka szkodliwego wpływu na dziecko, z konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji oraz z konieczności natychmiastowej konsultacji z lekarzem, jeśli jest podejrzenie ciąży;
  •  Zostaną udostępnione materiały edukacyjne.

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Novartis Poland Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .