Nableran

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
500 mg
1 g

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Produkt Nableran jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy:

  • zapalenie płuc, w tym pozaszpitalne i szpitalne zapalenie płuc;
  • zakażenia płuc i oskrzeli w przebiegu mukowiscydozy;
  • powikłane zakażenia dróg moczowych;
  • powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
  • zakażenia okołoporodowe;
  • powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;
  • ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Produkt leczniczy Nableran można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, jeżeli podejrzewa się, że gorączka spowodowana jest zakażeniem bakteryjnym.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .