Nefopam Jelfa

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3

indeks_lekow_quicktab

NEFOPAM JELFA

(Nefopamum hydrochloridum)
30 mg, tabletki powlekane

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niż wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Nefopam Jelfa i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Nefopam Jelfa
 3. Jak stosować lek Nefopam Jelfa
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Nefopam Jelfa
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK NEFOPAM JELFA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Nefopam jest nienarkotycznym lekiem przeciwbólowym słabszym od morfiny, ale silniejszym od kwasu acetylosalicylowego. Jest silnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny.
W większych dawkach nefopam wykazuje również działanie cholinolityczne, przeciwhistaminowe oraz miejscowo znieczulające.

Wskazania do stosowania

 • Łagodne i umiarkowane bóle ostre, np. bóle pooperacyjne.
 • Niezbyt nasilone bóle przewlekłe, np. ból w chorobach nowotworowych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NEFOPAM JELFA

Kiedy nie stosować leku Nefopam Jelfa

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną leku (nefopamu chlorowodorek) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
 • u pacjentów chorych na padaczkę,
 • u dzieci poniżej 12 lat,
 • podczas stosowania inhibitorów monoaminooksydazy (niektórych leków przeciwdepresyjnych) oraz w ciągu dwóch tygodni po ich odstawieniu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Nefopam Jelfa
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u osób z chorobami wątroby lub nerek. Ponieważ nie więcej niż 5% leku wydalane jest w postaci nie zmienionej, poza przypadkami ciężkiej niewydolności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.
U osób w podeszłym wieku stosowanie leku należy rozpoczynać od małych dawek, ponieważ istnieje u nich zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych. takich jak m.in. omamy, dezorientacja.

Nefopam może spowodować różowe zabarwienie moczu, które nie jest wynikiem krwinkomoczu czy uszkodzenia nerek. Nefopam może spowodować bezobjawowe zwiększenie aktywności transaminaz; podczas długotrwałego stosowania leku należy kontrolować czynność wątroby.
Ostrożnie stosować u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego i trudnościami w oddawaniu moczu.

Stosowanie leku Nefopam Jelfa z innymi lekami
Poważne interakcje lekowe mogą wystąpić w przypadku równoczesnego stosowania nefopamu z inhibitorami monoaminooksydazy. Należą do nich: przegrzanie (hipertermia), nadciśnienie złośliwe, częstoskurcz i zaburzenia rytmu serca.
Podobne objawy mogą wystąpić podczas równoczesnego stosowania z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Nefopam może nasilać działanie leków cholinolitycznych lub sympatykomimetycznych, potęgując ich działania niepożądane.
Stosowany równocześnie z paracetamolem zwiększa możliwość uszkodzenia wątroby.
Rezerpina hamuje działanie przeciwbólowe nefopamu.
Nie zostały udowodnione interakcje z alkoholem, lekami nasennymi, przeciwhistaminowymi, jednak nie należy stosować tych środków z nefopamem.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w okresie ciąży
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ze względu na nieustalone do końca bezpieczeństwo stosowania leku podczas ciąży, stosowanie nefopamu dopuszcza się jedynie w przypadku, gdy jego zastosowanie jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie innego leku jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Stosowanie w okresie karmienia piersią
Nefopam przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nefopam może powodować zarówno pobudzenie i euforię, jak również działanie uspokajające. Dlatego zaleca się by pacjenci przyjmujący nefopam nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK NEFOPAM JELFA

Lek Nefopam Jelfa należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Lek stosuje się od 1 do 3 tabletek 3 razy na dobę w zależności od reakcji organizmu.
Początkowo stosuje się 60 mg (2 tabletki) 3 razy w ciągu doby.
U osób w podeszłym wieku należy stosować dawki mniejsze tj. 30 mg (1 tabletkę) 3 razy wciągu doby.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłkach.

Stosowanie leku Nefopam Jelfa u dzieci
Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Nefopam Jelfa
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Nefopam Jelfa należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku przedawkowania mogą wystąpić drgawki, podniecenie, omamy, częstoskurcz (tachykardia), wzrost temperatury ciała, obfite pocenie się, zaburzenia czynności serca.
W takiej sytuacji należy niezwłocznie wezwać lekarza.
Doraźne postępowanie w przypadku przedawkowania polega na ułożeniu pacjenta na boku, zapewnieniu drożności dróg oddechowych. Jeżeli pacjent jest przytomny, należy sprowokować wymioty, przez podanie 1 – 2 szklanek ciepłego roztworu soli kuchennej (2 łyżeczki soli na szklankę wody). Metoda ta ma zastosowanie tylko u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Pominięcie zażycia leku Nefopam Jelfa
W przypadku pominięcia dawki leku Nefopam Jelfa należy zastosować ją jak najszybciej i kontynuować leczenie zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. Jeśli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie stosować podwójnej dawki leku Nefopam Jelfa w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Nefopam Jelfa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, jakie obserwowano podczas stosowania nefopamu.

Zaburzenia żołądka i jelit:
Najczęściej występują nudności, które w większości przypadków nie prowadzą do wymiotów, suchość w ustach, trudności w przełykaniu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
Nadmierne pocenie się.

Zaburzenia układu nerwowego:
Zawroty głowy, roztargnienie, nadmierne pobudzenie, częstoskurcz, bezsenność, lęk, utrata łaknienia.

Zaburzenia oka:
Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
Trudności w oddawaniu moczu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Czasami mogą występować wysypki skórne.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK NEFOPAM JELFA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności i nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Nefopam Jelfa
Substancją czynną leku jest nefopamu chlorowodorek.
1 tabletka powlekana zawiera 30 mg nefopamu chlorowodorku.
Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia ziemniaczana, hydroksypropyloceluloza, talk, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol6000, tytanu dwutlenek, substancja o działaniu przeciwpiennym (wodna emulsja oleju silikonowego).

Jak wygląda lek Nefopam Jelfa i co zawiera opakowanie
Lek Nefopam Jelfa to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.
Lek Nefopam Jelfa jest pakowany w blister zawierający 20 tabletek powlekanych, umieszczony w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
tel.: (075) 64 33 100
faks: (075) 75 24 455
e-mail: [email protected]

Data zatwierdzenia ulotki: 2008-12-16

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .