Nota prawna

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego Centrum Informacji o leku (Serwis) , w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem niniejszego Serwisu jest firma Innopharm Paweł Kozaczuk z siedzibą w Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 116 lok.22 o Numerze Identyfikacji Podatkowej 816-15-34-478 i numerze REGON 020376474. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie linku pod nazwą "nota prawna".

Ogólne zasady

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronach naszego Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny oraz reklamowy. W żadnym przypadku przytoczone informacje nie mają charakteru konsultacyjnego. Informacje zawarte w Serwisie nie zastępują porady lekarskiej gdyż żadna informacja uzyskana drogą elektroniczną nie może zastąpić wizyty i bezpośredniego kontaktu z własnym lekarzem prowadzącym. Uzyskane informacje nie mogą służyć ani być podstawą do samodzielnej zmiany sposobu diagnostyki i leczenia danej osoby.

 • Firma Innopharm Paweł Kozaczuk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na stronach Centrum Informacji o Leku.

 • Wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w Serwisie są zastrzeżone. Materiały nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i jakiekolwiek ich wykorzystanie odbywać się może wyłącznie za zgodą ich właścicieli. Dozwolone jest wykorzystywanie treści zawartych w Serwisie jedynie do użytku osobistego.

 

Indeks leków

 • Zawarte w indeksie leków Ulotki Dla Pacjenta, Charakterystyki produktów leczniczych i dokumenty EPAR zostały udostępnione firmie Innopharm Paweł Kozaczuk do publikacji na stronach Serwisu za zgodą ich właścicieli.

 • Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta, Charakterystyce produktu leczniczego i dokumentach EPAR informacje były ścisłe i poprawne. Pomimo tego Właściciel nie może zagwarantować, że informacje umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta, Charakterystyce produktu leczniczego i dokumentach EPAR są w każdym momencie kompletne oraz aktualne.

 • Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków zwłaszcza wydawanych na receptę, a także wszelkich innych informacji zawartych w tym Serwisie, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji pobranych z niniejszego Serwisu.

 • Nazwy handlowe umieszczone w Ulotce Dla Pacjenta, Charakterystyce produktu leczniczego i dokumentach EPAR stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą ich właścicieli.

 

Baza aptek

 1. „Baza aptek” jest zbiorem danych teleadresowych aptek otwartych, szpitalnych, zakładowych, działów farmacji szpitalnej, punktów aptecznych.
 2. Dostęp do treści zamieszczonych w dziale „Baza aptek” jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników Internetu.
 3. Użytkownik będący właścicielem/kierownikiem „apteki” może:
  1. Uaktualnić lub dodać opis do już istniejącej apteki
  2. Dodać nową aptekę, nie istniejącą wcześniej w bazie
 4. Właściciel serwisu może:
  1. Zmienić lub usunąć dane apteki bez podania przyczyny
 5. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby dane zawarte w bazie aptek były zgodne z prawdą i poprawne. Pomimo tego właściciel nie może zagwarantować, że informacje te są w każdym momencie kompletne i aktualne.
 6. Zasady dodawania nowych opisów aptek oraz zmiany opisów już istniejących
  1. Użytkownik będący właścicielem lub kierownikiem apteki oświadcza, iż treść dodanych lub edytowanych przez niego informacji jest zgodna z prawdą.