Octrin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
roztwór do wstrzykiwań
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
0,05 mg/ml
0,1 mg/ml
0,2 mg/ml
0,5 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe i zmniejszenie stężenia hormonu wzrostu (GH) i IGF-1 w osoczu pacjentów z akromegalią, u których nie uzyskano zadowalającej odpowiedzi na leczenie chirurgiczne lub radioterapię. Oktreotyd można również stosować u pacjentów z akromegalią, którzy nie mogą lub nie chcą poddać się operacji albo u pacjentów w początkowej fazie radioterapii, do czasu wystąpienia pełnego działania leczniczego.

Łagodzenie objawów związanych z obecnością czynnych hormonalnie guzów żołądka, jelit i trzustki, takich jak:

  • rakowiaki z objawami zespołu rakowiaka;
  • VIP-oma;
  • glukagonoma;
  • gastrinoma / zespół Zollingera-Ellisona, zazwyczaj w skojarzeniu z inhibitorami pompy protonowej lub antagonistami receptorów H2;
  • insulinoma, w celu przedoperacyjnej kontroli hipoglikemii oraz w leczeniu podtrzymującym;
  • GRF-oma.

Oktreotyd nie jest lekiem przeciwnowotworowym i nie powoduje wyleczenia wyżej wymienionych stanów chorobowych.

Zapobieganie powikłaniom po operacjach trzustki.

Aktywne leczenie krwawień z żylaków przełyku u pacjentów z marskością wątroby w celu zahamowania krwawienia lub zapobiegania powtórnym krwawieniom. Oktreotyd musi być stosowany w skojarzeniu z odpowiednim leczeniem, takim jak endoskopowa skleroterapia żylaków.

Droga podania
Podanie podskórne lub dożylne.

Źródło: www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Sandoz GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .