Oftipan

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
żel do oczu
l3

indeks_lekow_quicktab

OFTIPAN,

5 mg/g, żel do oczu
(Acidum polyacrylicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Oftipan ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

  • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści:

  1. Co to jest lek Oftipan i w jakim celu się go stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftipan
  3. Jak stosować lek Oftipan
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać lek Oftipan
  6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK OFTIPAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Oftipan jest kwas poliakrylowy, który działa nawilżająco. Dzięki tej właściwości zapewnia prawidłowe nawilżenie powierzchni oka.

Oftipan wskazany jest w stanach zaburzonego wydzielania cieczy łzowej i zespole suchego oka.

Jedną z prawidłowych funkcji ludzkiego oka jest produkcja łez. Łzy zapobiegają wysychaniu powierzchni oka. Ciągła wymiana łez umożliwia usuwanie drobin kurzu i innych zanieczyszczeń, które znajdują się w otaczającym nas powietrzu. Łzy odgrywają bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu rogówki, której przezroczystość warunkuje prawidłowe widzenie. Zbyt mała ilość produkowanych łez prowadzi do wystąpienia zespołu suchego oka. Powstałe w wyniku tych zaburzeń objawy wynikają z nieprawidłowego nawilżenia powierzchni oka, upośledzenia odpływu łez oraz łączą się ze zwiększonym ryzykiem występowania zakażeń oka spowodowanych zmniejszonym usuwaniem ciał obcych i czynników chorobotwórczych. Zespół objawów suchego oka jest schorzeniem bardzo powszechnym. Znaczną grupę pacjentów stanowią osoby noszące soczewki kontaktowe, osoby pracujące przy komputerze a także osoby starsze, powyżej 65 lat. Grupy ryzyka stanowią też osoby z alergiami, osoby z przewlekłym zapaleniem spojówek oraz osoby przebywające w środowisku o dużym zanieczyszczeniu powietrza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OFTIPAN

Kiedy nie stosować leku Oftipan
Nie należy stosować leku, jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oftipan
Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem żelu.
Po wkropleniu leku do oka może nastąpić przemijające pogorszenie widzenia.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce należy zwrócić uwagę by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

Stosowanie leku Oftipan z innymi lekami
Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.
Równoczesne stosowanie innych leków do oka, patrz punkt 3.

Ciąża i karmienie piersią
Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Stosowanie leku Oftipan może powodować wystąpienie nieostrego i (lub) nieprawidłowego widzenia. Może to wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK OFTIPAN

Lek należy stosować zgodnie z następującymi zaleceniami:
Zakrapiać po 1 kropli żelu do worka spojówkowego zwykle od 3 do 5 razy na dobę oraz przed snem.
Podczas zakrapiania należy tubkę trzymać pionowo nad okiem, wówczas wypływa z niej niewielka kropla, łatwo oddzielająca sie od kaniuli.
Uwaga:
Podczas równoczesnego stosowania innych leków okulistycznych żel Oftipan należy podawać jako ostatni po upływie 5 minut od podania poprzedniego leku.
Po pierwszym otwarciu tuby lek powinien być stosowany nie dłużej niż 4 tygodnie.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko: reakcja podrażnienia oka lub reakcje nadwrażliwości.

Brak innych danych dotyczących występowania działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OFTIPAN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Po pierwszym otwarciu tuby lek powinien być stosowany nie dłużej niż 4 tygodnie.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Oftipan
Substancją czynną leku jest kwas poliakrylowy.
1 g żelu zawiera 5 g kwasu poliakrylowego.
Inne składniki leku to cetrymid, sorbitol ciekły krystalizujący, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Oftipan i co zawiera opakowanie
Lek Oftipan to przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna, jednolita masa.
Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g żelu umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21
tel.: (075) 643-31-02
fax: (075) 752-44-55
e-mail: [email protected]

Data zatwierdzenia ulotki: 10.12.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .