Oftophenazol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, roztwór
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

OFTOPHENAZOL

(Antazolini sulfas + Naphazolini nitras)
(5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do oczu, roztwór

1 ml roztworu zawiera:
jako substancje czynne: 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu oraz
substancje pomocnicze: kwas borowy, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowania
Jedno opakowanie zawiera 2 butelki polietylenowe po 5 ml roztworu.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Oftophenazol i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Oftophenazol
 3. Jak stosować lek Oftophenazol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Oftophenazol
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Oftophenazol i w jakim celu się go stosuje

Oftophenazol jest lekiem złożonym, zawierającym w swym składzie substancję przeciwhistaminową - antazolinę i α-adrenomimetyk- nafazolinę. W wyniku działania tych dwóch substancji, lek usuwa miejscowe objawy zapalne spojówek (zaczerwienienie, ból, pieczenie, łzawienie), przede wszystkim jeśli ich przyczyną jest uczulenie.
Lek Oftophenazol stosuje się:

 • w ostrych stanach zapalnych spojówek w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia oczu,
 • w podrażnieniu spojówek spowodowanym stosowaniem soczewek kontaktowych, narażeniem na słońce, dymem papierosowym, kontaktem z wodą na pływalni itp.

2. Zanim zastosuje się lek Oftophenazol

Nie należy stosować leku Oftophenazol, jeśli stwierdzono:

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,
 • jaskrę z wąskim kątem przesączania,
 • nadwrażliwość na leki adrenomimetyczne.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Oftophenazol

 • U pacjentów z przewlekłym zapaleniem spojówek lek należy stosować krótkotrwale i tylko w przypadku zaostrzenia objawów.
 • Należy przestrzegać zaleconego czasu stosowania leku oraz nie przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może dojść do nasilenia obrzęku i zwiększenia wydzielania, a także powstania trwałych zmian w nabłonku oka.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie ma danych dotyczących przenikania czynnych składników leku do mleka kobiecego, dlatego stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek może przemijająco zaburzać zdolność widzenia i dlatego należy go stosować ostrożnie u osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Oftophenazol
Ze względu na zawartość w leku benzalkoniowego chlorku, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe powinny je usunąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stosować leku jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane m. in. w depresji) i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

3. Jak stosować lek Oftophenazol

Lek Oftophenazol należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek przeznaczony do stosowania do oczu.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
1-2 krople do worka spojówkowego, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach.
Leku nie należy stosować dłużej niż 3-5 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Oftophenazol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Przed zakropleniem leku, należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu zaleca się delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1 do 2 minut kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Oftophenazol niż zalecana
Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do oka. Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u dzieci, lub przypadkowe spożycie doustne, może prowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała, a nawet śpiączki. Może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz przyspieszenie czynności serca.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Oftophenazol, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Oftophenazol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Oftophenazol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zwykle występują przemijające objawy dotyczące spojówki: pieczenie, świąd, zaburzenia widzenia oraz przekrwienie spojówki.
Rzadko występują senność, ospałość, zwiększenie ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, nudności, ból oka.
Jeżeli wystąpią reakcje ogólne lub utrzymuje się miejscowe podrażnienie, lek należy odstawić i skonsultować się z lekarzem.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Oftophenazol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Oftophenazol

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 4 tygodnie.
Nie należy stosować leku Oftophenazol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24;
01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 29.10.2008

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .