Pantoprazol Vitama

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki dojelitowe
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
20 mg
40 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Pantoprazol Vitama, 20 mg, tabletki dojelitowe

Pantoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Pantoprazol Vitama i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazol Vitama
 3. Jak stosować lek Pantoprazol Vitama
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Pantoprazol Vitama
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Pantoprazol Vitama i w jakim celu się go stosuje

Lek Pantoprazol Vitama zawiera substancję czynną pantoprazol. Lek Pantoprazol Vitama jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu produkowanego w żołądku pacjenta. Lek jest stosowany w chorobach żołądka i jelit zależnych od kwasu solnego w żołądku.

Lek Pantoprazol Vitama jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej:

 • W leczeniu objawów (tj. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu) związanych z chorobą refluksową przełyku, spowodowaną przez cofanie się (refluks) kwasu z żołądka.
 • W długotrwałym leczeniu refluksowego zapalenia przełyku (stan zapalny przełyku, któremu towarzyszy cofanie się kwasu z żołądka) oraz zapobieganie jego nawrotom.

Lek Pantoprazol Vitama jest stosowany w leczeniu dorosłych:

 • W zapobieganiu owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka spowodowanego stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ, jak np. ibuprofen) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy muszą stale przyjmować NLPZ.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pantoprazol Vitama

Kiedy nie stosować leku Pantoprazol Vitama

 • Jeżeli pacjent ma uczulenie na na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • Jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pantoprazol Vitama należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Pacjent powinnien poinformować lekarza o tym, że u pacjenta występowały kiedykolwiek problemy z wątrobą. Lekarz będzie kontrolował aktywność enzymów wątrobowych częściej zwłaszcza, jeżeli pacjent przyjmuje lek Pantoprazol Vitama w leczeniu długoterminowym. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać podawanie leku.
 • Jeżeli pacjent musi stale przyjmować leki z grupy NLPZ i jednocześnie przyjmować lek Pantoprazol Vitama z powodu podwyższonego ryzyka powikłań ze strony żołądka lub jelit. Każde zwiększone ryzyko zostanie ocenione zgodnie z czynnikami ryzyka dla konkretnego pacjenta, takimi jak: wiek (65 lat lub więcej), owrzodzenie żołądka lub przełyku w wywiadzie lub krwawienie z żołądka lub jelit.
 • Jeżeli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub czynniki ryzyka zmniejszonego stężenia witaminy B12 i pacjent leczony jest długotrwale pantoprazolem. Tak jak w przypadku wszystkich leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w żołądku, przyjmowanie pantoprazolu może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.
 • Jeżeli pacjent przyjmujejednocześnie z pantoprazolem inhibitory proteazy wirusa HIV takie jak atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia HIV), powinien zwrócić się do lekarza o poradę.
 • Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej takich jak pantoprazol, szczególnie przez okres dłuższy niż rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa. Pacjenci z osteoporozą oraz przyjmujący kortykosteroidy (które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy) powinni skonsultować się z lekarzem.
 • Jeżeli pacjent przyjmuje lek Pantoprazol Vitama dłużej niż 3 miesiące, prawdopodobny jest spadek poziomu magnezu we krwi. Niski poziom magnezu może objawiać się zmęczeniem, mimowolnym skurczem mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszonym tętnem. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów. Niski poziom magnezu może również powodować spadek poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zdecydować o konieczności wykonywania regularnych badań krwi w celu monitorowania poziomu magnezu.
 • Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Pantoprazol Vitama. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.
 • Jeżeli u pacjanta planowane jest specyficzne badanie krwi (stężenie chromograniny A).

Należy niezwłocznie poinformować lekarza, przed lub po przyjęciu leku, jeżeli pacjent zauważy u siebie którykolwiek z następujących objawów, które mogą być obajwami innej, poważniejszej choroby:

 • niezamierzone zmniejszenie masy ciała
 • wymioty, zwłaszcza nawracające
 • krew w stolcu, czarna lub smolista w wyglądzie
 • trudności w przełykaniu lub ból podczas przełykania
 • krwawe wymioty, mogą objawiać się jako ciemne fusy
 • ból w klatce piersiowej
 • ból brzucha
 • bladość lub osłabienie (niedokrwistość)
 • ciężką i (lub) przedłużającą się biegunkę, ponieważ ten lek może nieznacznie zwiększać ryzyko biegunki o podłożu zakaźnym.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża nowotworowego choroby, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy u pacjenta utrzymują się pomimo leczenia, należy rozważyć wykonanie dalszych badań.

W przypadku przyjmowania leku Pantoprazol Vitama przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 1 rok), lekarz zaleci prawdopodobnie regularną kontrolę. Należy w takim przypadku zgłaszać wszystkie nowe i nieoczekiwane objawy oraz ich okoliczności podczas każdej wizyty u lekarza.

Dzieci i młodzież
Pantoprazol Vitama nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ponieważ nie wykazano skuteczności działania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Pantoprazol Vitama a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Pantoprazol Vitama może wpływać na skuteczność działania innych leków, dlatego należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

 • Leki, takie jak: ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybicą) lub erlotynib (stosowany w leczeniu niektórych typów raka), ponieważ lek Pantoprazol Vitama może hamować prawidłowe działanie tych i innych leków.
 • Warfarynę lub fenprokumon, które wpływają na zagęszczenie lub rozrzedzenie krwi. Może to wymagać dalszej kontroli.
 • Leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, takie jak atazanawir.
 • Metotreksat (lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i raka) - jeśli pacjent otrzymuje metotreksat, lekarz może zalecić czasowe odstawienie leku Patoprazol Vitama, ponieważ pantoprazol może powodować wzrost poziomu metotreksatu we krwi.
 • Fluwoksamina (stosowana w leczeniu depresji i innych zaburzeniach psychicznych – jeżeli pacjent przyjmuje fluwoksaminę, lekarz może zmniejszyć dawkę leku.
 • Ryfampicyna (stosowana w leczeniu infekcji).
 • Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (stosowanego w leczeniu łagodnej depresji).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Donoszono o przenikaniu substancji czynnej do mleka kobiecego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Pacjentka powinna stosować ten lek, tylko jeśli lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pantoprazol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn, jeśli wystąpią u pacjenta takie działania niepożądane, jak: zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

3. Jak stosować lek Pantoprazol Vitama

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać; tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody, na jedną godzinę przed posiłkiem.

Zalecana dawka:

Pacjenci dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
Leczenie objawów związanych z chorobą refluksową przełyku (tj. zgaga, cofanie się kwasu, ból przy przełykaniu)
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Dawka ta zazwyczaj przynosi ulgę w ciągu 2-4 tygodni - a najpóźniej po dodatkowych 4 tygodniach. Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Nawracające objawy można kontrolować, przyjmując jedną tabletkę na dobę, kiedy jest to potrzebne.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotowi refluksowego zapalenia przełyku
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Jeśli objawy choroby powrócą, lekarz może podwoić dawkę leku, a w takim przypadku można zastosować zamiennie lek Pantoprazol Vitama o mocy 40 mg, tabletki dojelitowe, jedną tabletkę na dobę. Po wyleczeniu można ponownie zmniejszyć dawkę do jednej tabletki (20 mg) na dobę.

Pacjenci dorośli:
Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy i żołądka u pacjentów, którzy potrzebują stale przyjmować leki z grupy NLPZ
Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę.

Pacjenci z problemami z wątrobą
Jeśli pacjent ma poważne problemy z wątrobą, nie powinien przyjmować więcej niż jedną tabletkę 20 mg na dobę.

Dzieci i młodzież
Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pantoprazol Vitama
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Pantoprazol Vitama
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Pantoprazol Vitama
Nie należy przerywać stosowania tabletek bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie tych tabletek i niezwłocznie poinformować lekarza lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

 • Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko: rzadziej niż u 1 na 1000 osób): obrzęk języka i (lub) gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą), problemy z oddychaniem, alergiczny obrzęk twarzy (choroba Quinckego/obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i obfite pocenie się.

 • Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): tworzenie się pęcherzy skórnych i szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, nadżerka (z niewielkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/ust lub narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) oraz wrażliwość na światło.

 • Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zażółcenie skóry lub białkówek oczu (ciężkie uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka) lub gorączka, wysypka i powiększenie nerek, czasami z jednoczesnym występowanie bolesnego oddawania moczu i bólu pleców (ciężkie zapalenie nerek) co może prowadzić do niewydolności nerek.

Inne działania niepożądane to:

 • Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
  Ból głowy; zawroty głowy; biegunka; nudności; wymioty; wzdęcia z oddawaniem gazów (wiatry); zaparcie; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w jamie brzusznej; wysypka skórna, wyprysk, wykwity skórne; swędzenie; uczucie osłabienia, wyczerpania i ogólnego złego samopoczucia; zaburzenia snu; złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.
 • Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
  Zaburzenia lub całkowity brak smaku; zaburzenia widzenia, takie jak zamazane widzenie; pokrzywka; ból stawów; ból mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura ciała; wysoka gorączka; obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy); reakcje alergiczne; depresja; powiększenie piersi u mężczyzn.
 • Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
  Dezorientacja.
 • Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
  Omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów, u których takie objawy wystąpiły już wcześniej); zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zmniejszenie stężenia magnezu we krwi (patrz punkt 2), uczucie mrowienia, kłucie, mrowienie, pieczenie i drętwienie, wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

Działania niepożądane zidentyfikowane na podstawie badań krwi:

 • Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):
  zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
 • Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
  zwiększenie stężenia bilirubiny; zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi; bardzo duże zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytów) z towarzyszącą wysoką gorączką.
 • Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
  zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować krwawienia lub tworzenie się siniaków częściej niż zwykle; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do częstszych zakażeń; współistniejące nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Pantoprazol Vitama

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Pantoprazol Vitama

 • Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Pozostałe składniki leku to: Rdzeń tabletki: sodu węglan (bezwodny), mannitol, krospowidon (typ B), hydroksypropyloceluloza, wapnia stearynian. Otoczka: hypromeloza, żelaza tlenek żółty (E 172), kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1) dyspersja 30%, sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, trietylu cytrynian.

Jak wygląda lek Pantoprazol Vitama i co zawiera opakowanie

Tabletka dojelitowa.

Jasnożółta, owalna, obustronnie wypukła, powlekana tabletka dojelitowa, gładka po obu stronach.

Blister Poliamid/Aluminium/PVC-Aluminium w pudełku tekturowym.
Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 98, 100 i 500 tabletek dojelitowych.
Butelka HDPE: Biały, nieprzejrzysty, okrągły pojemnik HDPE z białym, polipropylenowym, nieprzezroczystym zamknięciem.
Wielkości opakowań: 14, 56, 60, 98, 100 i 500 tabletek dojelitowych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Vitama S.A.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Wytwórca/Importer

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,
Birzebbugia, BBG 3000
FRN 1913
Malta

Milpharm Limited
Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road
Ruislip HA4 6QD
HA4 6QD
Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria: Пaнтoпрaзoл Aurobindo 20 mg стомашно-устойчиви таблетки
Cypr: Pantoprazole Aurobindo 20 mg γαστροανθεκτικό δισκία
Dania: Pantoprazole “Orion”
Francja: Pantoprazole Aurobindo 20 mg comprimé gastro-resistant
Hiszpania: Pantoprazole Aurobindo 20 mg comprimidos gastroresistentes
Holandia: Pantoprazole Aurobindo 20 mg maagsapresistente tabletten
Malta: Pantoprazole 20 mg gastro-resistant tablets
Niemcy: Pantoprazol Aurobindo 20 mg magensaftresistente Tablette
Polska: Pantoprazol Vitama
Rumunia: Pantoprazol Aurobindo 20 mg comprimate gastrorezistente
Szwecja: Pantoprazole Orion 20 mg enterotabletter
Wielka Brytania: Pantoprazole 20 mg gastro-resistant tablets
Włochy: Pantoprazolo Aurobindo

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2017

Wskazania do stosowania:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza
Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku.

Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku.

Pacjenci dorośli
Zapobieganie występowaniu owrzodzeń przewodu pokarmowego wywołanych stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, którzy wymagają stałego leczenia za pomocą NLPZ (patrz punkt 4.4).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A02 Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
A02B Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym
A02BC Inhibitory pompy protonowej
A02BC02 Pantoprazole

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Pantopratsoli; Pantoprazol; Pantoprazolum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Vitama S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .