PENTASA (tabletki)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
500 mg
1 g

indeks_lekow_quicktab

PENTASA®

(Mesalazinum)
Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 500 mg

SKŁAD:
1 tabletka zawiera:
Substancja czynna:
mesalazyna 500 mg

Substancje pomocnicze:
Poliwinylopirolidon
Stearynian magnezu
Talk
Etyloceluloza
Celuloza mikrokrystaliczna

OPIS DZIAŁANIA
Mesalazyna, substancja czynna preparatu Pentasa®, jest uwalniana z tabletki w sposób ciągły na całej długości jelita, niezależnie od wartości pH w poszczególnych jego odcinkach, czasu pasażu i flory jelitowej. Wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne na zmienioną zapalnie tkankę ściany jelita.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.
Choroba Leśniowskiego-Crohna.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na mesalazynę, inny składnik leku lub salicylany.
Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.

OSTRZEŻENIA
U niektórych pacjentów z nadwrażliwością na sulfasalazynę mogą pojawić się reakcje alergiczne na mesalazynę (nadwrażliwość na salicylany).
Szczególną ostrożność zaleca się podczas leczenia chorych z niewydolnością wątroby. Mesalazyny nie należy podawać chorym z niewydolnością nerek.
Podczas stosowania leku, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia, należy kontrolować czynność nerek (oznaczanie poziomu kreatyniny we krwi).
Jeżeli podczas leczenia mesalazyną pojawią się zaburzenia czynności nerek należy podejrzewać toksyczne ich uszkodzenie.
W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości ze strony serca (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia) oraz poważne zmiany w składzie krwi. W takim przypadku należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
Nie zaleca się podawania leku Pentasa® dzieciom poniżej 2 lat.

STOSOWANIE LEKU PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ
Lek można stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przewyższają możliwe ryzyko związane ze stosowaniem leku.
Mesalazyna przenika przez barierę łożyskową. Ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowanie mesalazyny u kobiet ciężarnych, nie określono wpływu leku na kobietę w ciąży i płód. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano właściwości teratogennych mesalazyny.
Mesalazyna i jej metabolit są wydzielane do mleka kobiet karmiących piersią. U niemowląt karmionych piersią przez matki przyjmujące preparat Pentasa® nie rejestrowano żadnych działań niepożądanych, ale dostępne dane są bardzo ograniczone.

WPŁYW LEKU NA ZDOLNOŚĆ KIEROWANIA POJAZDAMI MCHANICZNYMI, OBSŁUGĘ MASZYN I SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ
Nie jest znany.

ODDZIAŁYWANIE Z INNYMI LEKAMI
Nie ma danych określających interakcje pomiędzy mesalazyną a innymi lekami.

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego:
Leczenie czynnej fazy choroby:
Dorośli: dawkowanie indywidualne, do 4 g na dobę w dawkach podzielonych.
Dzieci powyżej 2 lat: dawkowanie indywidualne, rozpoczyna się od 20-30 mg/kg masy ciała/ dobę w dawkach podzielonych.
Leczenie podtrzymujące:
Dorośli: dawkowanie indywidualne, rozpoczyna się od 1,5-2 g na dobę w dawkach podzielonych.
Dzieci powyżej 2 lat: dawkowanie indywidualne, rozpoczyna się od 20-30 mg/kg masy ciała/ dobę w dawkach podzielonych.

Choroba Leśniowskiego-Crohn\’a:
Leczenie czynnej fazy choroby i leczenie podtrzymujące:
Dorośli: dawkowanie indywidualne, do 4 g na dobę w dawkach podzielonych.
Dzieci powyżej 2 lat: dawkowanie indywidualne, rozpoczyna się od 20-30 mg/kg masy ciała/dobę w dawkach podzielonych.

Tabletek Pentasa® nie należy rozgryzać.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PO PRZEDAWKOWANIU
U ludzi nie obserwowano żadnego przypadku przedawkowania.
Doświadczenia u zwierząt: dawka mesalazyny 5 g/kg masy ciała podana jednorazowo doustnie świniom lub dawka 920 mg/kg masy ciała podana dożylnie szczurom nie była letalna.
W razie przedawkowania wskazane jest leczenie objawowe w szpitalu i monitorowanie funkcji nerek.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Najczęstsze objawy to: biegunka (3%), nudności (3%), bóle brzucha (3%), bóle głowy (3%), wymioty (1%), wysypka (1%).
Bardzo rzadko mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości.
W mniej niż 0,1% przypadków mogą wystąpić zaburzenia ze strony układu krwionośnego (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia) oraz układu pokarmowego (zwiększenie aktywności amylazy i zapalenie trzustki).
Sporadycznie występują (mniej niż 0,01%): bóle mięśni i stawów, przemijające wypadanie włosów, reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego (duszność, kaszel, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, płucna eozynofilia, naciek płucny), zaburzenia czynności nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy) i wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, marskość) oraz zmiany w składzie krwi (eozynofilia jako część reakcji alergicznej, niedokrwistość, zmniejszenie ilości krwinek białych, płytek krwi, agranulocytoza, pancytopenia) oraz zaburzenia ze strony tkanki łącznej podobne do tocznia rumieniowatego. Część tych działań niepożądanych może być związana bezpośrednio z chorobą podstawową.
W razie wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

OKRES WAŻNOŚCI
3 lata.

Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C) w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
100 tabletek w opakowaniu
Wydaje się z przepisu lekarza

NAZWA I ADRES WYTWÓRCY
Ferring A/S
Indertoften 10
DK-2720 Vanløse
Denmark

ŚWIADECTWO REJSTRACJI MZiOS Nr 6621

Data sporządzenia ulotki: styczeń 2000
Data zatwierdzenia: 20.07.2000

Wskazania do stosowania:

Leczenie łagodnej i umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Choroba Crohn’a.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A07 Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit
A07E Leki przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego
A07EC Kwas aminosalicylowy i leki o podobnym działaniu
A07EC02 Mesalazine

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Fisalamine; Mesalamine; Mesalatsiini; Mesalazin; Mesalazina; Mesalazinas; Mésalazine; Mesalazinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Ferring GmbH

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .