Pfizer Limited

Pfizer Limited

Wielka Brytania

Leki zarejestrowane przez podmiot odpowiedzialny Pfizer Limited

proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Limited
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Pfizer Limited
zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
Pfizer Limited
tabletki powlekane
Pfizer Limited
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
Pfizer Limited
kapsułki twarde
Pfizer Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Limited
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Limited
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Limited
proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Pfizer Limited