Piascledine 300

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki twarde
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek PIASCLEDINE 300 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po kilku tygodniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

PIASCLEDINE 300,

(100,0 mg + 200,0 mg)/ kapsułkę, kapsułki twarde

Skład:
1 kapsułka zawiera substancje czynne:

 • oleju awokado frakcja niezmydlająca się - 100 mg
 • oleju sojowego frakcja niezmydlająca się - 200 mg

oraz substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny, butylohydroksytoluen, kapsułka twarda: (część I-biała) tytanu dwutlenek (E171), żelatyna, (część II- pomarańczowa) erytrozyna (E127), tlenek żelaza żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna; powłoka uszczelniająca kapsułkę: żelatyna wołowa (typu B), polisorbat 80; tusz do oznaczania kapsułki

Dostępne opakowania: 15 i 30 kapsułek

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:
Laboratoires Expanscience
10 Avenue de l’Arche, 92400 Courbevoie, Francja
Wytwórca:
Laboratoires Expanscience
Rue des Quatre Filles, 28230 Epernon, Francja

Spis treści

 1. Co to jest lek PIASCLEDINE 300 i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek PIASCLEDINE 300
 3. Jak stosować lek PIASCLEDINE 300
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku PIASCLEDINE 300
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek PIASCLEDINE 300 i w jakim celu się go stosuje

Piascledine 300 należy do nowej grupy leków, określanych jako „powoli działające leki w chorobie zwyrodnieniowej stawów” (symptomatic slow-acting drugs in osteoarthritis, SYSADOA). Leki te charakteryzują się opóźnionym początkiem działania.
Substancją czynną leku Piascledine 300 są niezmydlające się frakcje z oleju awokado i oleju sojowego. Lek łagodzi objawy zwyrodnieniowego uszkodzenia chrząstki stawowej, w tym dolegliwości bólowe i w wyniku tego usprawnia aparat ruchowy chorego.

Lek do stosowania doustnego.
Lek Piascledine 300 stosuje się w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów.

2. Zanim zastosuje się lek PIASCLEDINE 300

Leku nie należy stosować przy stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek z jego składników.

Stosowanie leku PIASCLEDINE 300 z jedzeniem i piciem:
Zaleca się stosowanie leku Piascledine 300 w trakcie posiłku popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody. Jedzenie nie wpływa na działanie leku.

Stosowanie u dzieci:
Leku Piascledine 300 nie należy podawać dzieciom.

Ciąża:
Leku Piascledine 300 nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Leku Piascledine 300 nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:
Do tej pory nie stwierdzono oddziaływań leku Piascledine 300 z innymi lekami.

W przypadku zastosowania leku Piascledine 300, równolegle ze stosowanym leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawów, należy poinformować o tym lekarza; jednocześnie należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek PIASCLEDINE 300.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 1 kapsułka 300 mg na dobę, przyjmowana w trakcie posiłku.
Kapsułkę należy połknąć w całości, nie rozgryzając jej, popijając odpowiednią ilością płynu, np. szklanką wody.
Lek Piascledine 300 stosowany jest jedynie w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Może być konieczne zastosowanie przez lekarza leczenia skojarzonego z niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym i (lub) lekiem przeciwbólowym, szczególnie na początku terapii lekiem Piascledine 300.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku PIASCLEDINE 300:
Należy przyjąć kolejną przewidzianą dawkę leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku PIASCLEDINE 300 niż zalecana:
Do tej pory nie zanotowano przypadków przedawkowania leku.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, Piascledine 300 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często występujące objawy niepożądane ( mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 100 osób ale nie mniejszą niż 1 na 1000 osób):
odbijanie
Rzadko występujące objawy niepożądane ( mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 1000 pacjentów ale nie mniejszą niż 1 na 10000 pacjentów):
wysypka, pokrzywka
bardzo rzadko występujące objawy niepożądane ( mogą wystąpić z częstotliwością mniejszą niż 1 na 10000 pacjentów), w tym o częstości nieznanej:
biegunka, ból w nadbrzuszu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (transaminaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotranspeptydazy) i podwyższone stężenie bilirubiny.

Dolegliwościom związanym z odbijaniem (wstecznym odpływem treści żołądkowej) można zapobiegać przez przyjmowanie leku w trakcie posiłku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. Przechowywanie leku PIASCLEDINE 300.

 • Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 • Przechowywanie: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.
Polska
Medagro International Sp. z o.o.
Łazy, ul. Podleśna 83, 05-552 Wólka Kosowska
tel.: (0-22) 70-28-200

Data opracowania ulotki:

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

MEDAGRO International Sp. z o.o.

Adres
ul. Podleśna 83, Łazy
05-552 Wólka Kosowska
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 70-28-202
telefon
(022) 70-28-200

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Laboratoires Expanscience

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .