Polcortolon

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 

4 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polcortolon, 4 mg, tabletki

(Triamcinolonum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Polcortolon i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polcortolon
 3. Jak stosować Polcortolon
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Polcortolon
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Polcortolon i w jakim celu się go stosuje

Polcortolon należy do grupy leków zwanych steroidami (pełna nazwa to glikokortykosteroidy). Polcortolon ma silne działanie przeciwzapalne. Zawiera syntetyczny (sztuczny) hormon kory nadnerczy.

Polcortolon jest wskazany do stosowania w leczeniu:

 • zaburzeń układu hormonalnego (np.: pierwotna niewydolność kory nadnerczy, zespół nadnerczowo – płciowy);
 • chorób reumatycznych;
 • kolagenoz (choroby tkanki łącznej);
 • chorób skóry (np.: złuszczające zapalenie skóry, ciężka łuszczyca, pęcherzyca);
 • chorób alergicznych o ciężkim przebiegu, nie poddających się innym metodom leczenia;
 • chorób oka (np.: zapalenie spojówek, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego);
 • chorób układu oddechowego (np.: sarkoidoza, gruźlica płuc);
 • chorób układu krwiotwórczego;
 • chorób nowotworowych (jako leczenie objawowe);
 • chorób przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna);
 • stwardnienia rozsianego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polcortolon

Kiedy nie przyjmować leku Polcortolon

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Polcortolon (patrz punkt 6);
 • jeśli u pacjenta występują zakażenia wywołane przez grzyby;
 • jeśli pacjent ma być szczepiony, zwłaszcza szczepionkami zawierającymi żywe wirusy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Poniżej wymieniono sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Polcortolon:

 • cięższy przebieg niektórych chorób zakaźnych, jak: ospa wietrzna, półpasiec i odra. W przypadku zakażenia lekarz zaleci odpowiednie postępowanie. Pacjenci, którzy w przeszłości nie chorowali na te choroby powinni unikać narażenia na zakażenie;
 • zmniejszenie odporności na zakażenie. Lek może maskować (ukrywać) objawy zakażenia.

Przed zastosowaniem leku Polcortolon pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli ma:

 • chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;
 • choroby jelit (np.: świeże zespolenia jelitowe, uchyłkowatość jelit, zapalenie okrężnicy),
 • zakrzepowe zapalenie żył;
 • niewydolność nerek;
 • osteoporozę (szczególnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym);
 • nadmierne osłabienie i zmęczenie mięśni (nużliwość mięśni);
 • zakażenia grzybicze lub wirusowe;
 • jaskrę;
 • zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów;
 • zmniejszenie stężenia białek we krwi;
 • podwyższone ciśnienie krwi;
 • zastoinową niewydolność serca;
 • padaczkę,
 • zaburzoną czynność wątroby, marskość wątroby;
 • półpasiec oczny;
 • ostrą psychozę i zaburzenia psychiczne. Lek może nasilić objawy tych chorób;
 • gruźlicę;
 • niedoczynność tarczycy;
 • cukrzycę;
 • niedobór czynnika krzepnięcia krwi (protrombiny) i jednocześnie stosuje aspirynę.
 • jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Polcortolon może ujawnić pełzakowicę (jest to choroba przewodu pokarmowego wywołana przez pasożyt – pełzak czerwonki).

Polcortolon a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Polcortolon i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe;
 • leki moczopędne;
 • pochodne kumaryny, indandion, heparynę (leki zapobiegające krzepnięciu krwi);
 • streptokinaza, urokinaza (leki rozpuszczające skrzepy krwi);
 • leki przeciwbólowe nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen;
 • steroidy anaboliczne, androgeny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń hormonalnych);
 • doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny;
 • szczepionki (Polcortolon zmniejsza skuteczność szczepionek);
 • amfoterycyna B (antybiotyk stosowany w leczeniu grzybicy);
 • inhibitory anhydrazy węglanowej (leki stosowane w leczeniu jaskry);
 • leki cholinolityczne (głównie atropina);
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leki stosowane w leczeniu depresji);
 • leki stosowane w leczeniu nadczynności tarczycy i hormony tarczycy;
 • glikozydy nasercowe (np. glikozydy naparstnicy stosowane w leczeniu niewydolności serca);
 • izoniazyd (lek stosowany w leczeniu gruźlicy);
 • meksyletyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń pracy serca);
 • kwas foliowy (Polcortolon zwiększa zapotrzebowanie organizmu na ten lek).

Polcortolon z jedzeniem, piciem lub alkoholem
Polcortolon można przyjmować niezależnie od posiłku.

Lek ten zwiększa gromadzenie sodu w organizmie, co może powodować obrzęki i zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dlatego należy ograniczyć spożycie soli.

Podczas leczenia nie należy pić alkoholu, ponieważ istnieje ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie należy stosować leku Polcortolon u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Nie należy stosować leku Polcortolon w okresie karmienia piersią. Niewielkie ilości leku przenikają do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Polcortolon może powodować bóle i zawroty głowy, a nawet zaburzenia psychiczne. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn lub wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Polcortolon zawiera laktozę
Jedna tabletka zawiera 200 mg laktozy jednowodnej.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Polcortolon

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawki leku Polcortolon i długość leczenia ustala lekarz.

Zwykle zaleca się stosowanie leku raz na dobę, rano.

Dorośli:
Zazwyczaj stosowana dawka:
od 4 mg do 48 mg na dobę.
Niekiedy może być konieczne podanie większych dawek.

Stosowanie u dzieci
Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie. Wielkość dawki zależy od rodzaju choroby oraz od masy ciała dziecka.

Należy zgłaszać się na okresowe badania lekarskie. Polcortolon może powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju u niemowląt i dzieci (zwłaszcza, jeśli lek stosuje się długo).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polcortolon
W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
Mogą wystąpić objawy przedawkowania, jak: zwiększone ciśnienie krwi oraz obrzęki.

Pominięcie zastosowania leku Polcortolon
W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy pominiętą dawkę opuścić.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Polcortolon
O zakończeniu stosowania leku Polcortolon decyduje lekarz.

Mogą wystąpić następujące objawy zespołu odstawienia glikokortykosteroidów:
gorączka, bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych objawów:

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • silna reakcja uczuleniowa (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, języka, trudności z oddychaniem), ucisk w klatce piersiowej;
 • uporczywe nudności lub wymioty, wymioty z obecnością krwi, czarny stolec lub stolec z obecnością świeżej krwi;
 • zaburzenia miesiączkowania;
 • drgawki;
 • przyspieszone i nieregularne bicie serca;
 • przedłużający się ból gardła, przeziębienie i gorączka;
 • objawy psychozy;
 • obrzęki stóp lub nóg;
 • sińce lub krwawienia;
 • zwiększenie masy ciała;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia psychiczne (nienaturalnie nadmierna radość, głęboki smutek, zaburzenia osobowości).

Inne działania niepożądane:

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zastoinowa niewydolność krążenia;
 • zwiększone ciśnienie krwi;
 • osłabienie mięśni, osteoporoza, zwiększenie skłonności do złamań kości, aseptyczna martwica głowy kości udowej i ramiennej;
 • zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała, nudności, bóle brzucha, wzdęcia, pieczenie w przełyku;
 • wrzód żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki;
 • trudniejsze gojenie się ran, nadmierne owłosienie skóry, trądzik, szerokie rozstępy na skórze; ścieńczenie skóry;
 • obrzęk, zaczerwienienie skóry na nodze, ból nasilający się podczas chodzenia, podwyższona ciepłota skóry (zakrzepowe zapalenie żył);
 • bezsenność, zawroty i bóle głowy;
 • zespół Cushinga – charakterystyczna sylwetka: księżycowata twarz, zaokrąglony tułów, chude kończyny;
 • zahamowanie wzrostu u dzieci;
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (cukrzyca);
 • zwiększone ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi;
 • zwiększone wydalanie wapnia.
 • nieostre widzenie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: [email protected].
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Polcortolon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po: „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Polcortolon
Substancją czynną leku jest triamcynolon.
Jedna tabletka zawiera 4 mg triamcynolonu.
Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, laktoza jednowodna.

Jak wygląda Polcortolon i co zawiera opakowanie

Tabletki białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie płaskie, z wytłoczonym oznakowaniem „o” po jednej stronie i „4 | mg” po drugiej stronie.
Opakowanie zawiera 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wskazania do stosowania:

Choroby układu endokrynnego:

 • niewydolność kory nadnerczy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru są hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne analogi mogą być stosowane z mineralokortykosteroidami);
 • zespół nadnerczowo-płciowy (wrodzony, hiperplazja nadnerczy), leczenie stosuje się w celu zahamowania wirylizacji spowodowanej nadmiernym wytwarzaniem androgenu w nadnerczach, zaleca się podawanie sodu, u niektórych chorych może być konieczne także podawanie mineralokortykosteroidów;
 • hiperkalcemia związana z chorobą nowotworową;
 • nieropne zapalenie tarczycy.

Choroby reumatyczne - jako leczenie wspomagające w stanach zaostrzenia, w chorobach takich jak:

 • zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;
 • łuszczycowe zapalenie stawów;
 • reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach nie poddających się innym metodom leczenia);
 • gorączka reumatyczna;
 • ostre i podostre zapalenie kaletki maziowej;
 • pourazowe zapalenie kości i stawów;
 • zapalenie nadkłykcia;
 • nieswoiste ostre zapalenie pochewki ścięgna;
 • ostre dnawe zapalenie stawów;
 • zapalenie błony maziowej u pacjentów z zapaleniem kości i stawów.

Kolagenozy (w okresach zaostrzenia lub w niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymujące):

 • reumatyczne lub niereumatyczne zapalenie mięśnia sercowego;
 • ostre gośćcowe zapalenie mięśnia sercowego;
 • toczeń rumieniowaty układowy.

Choroby skóry i błon śluzowych:

 • złuszczające zapalenie skóry;
 • opryszczkowe pęcherzowe zapalenie skóry;
 • ciężkie łojotokowe zapalenie skóry;
 • ciężki rumień wielopostaciowy (zespół Stevens-Johnsona);
 • ziarniniak grzybiasty;
 • pęcherzyca;
 • ciężka łuszczyca.

Choroby alergiczne o ciężkim przebiegu, oporne na inne metody leczenia:

 • całoroczny lub sezonowy alergiczny nieżyt nosa oporny na inne leki;
 • kontaktowe zapalenie skóry;
 • atopowe zapalenie skóry;
 • choroba posurowicza;
 • reakcje nadwrażliwości na leki;
 • astma oskrzelowa.

Choroby oka (ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne):

 • zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego;
 • zapalenie naczyniówki i siatkówki;
 • rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka;
 • zapalenie nerwu wzrokowego;
 • współczulne zapalenie naczyniówki;
 • zapalenie przedniego odcinka oka;
 • alergiczne zapalenie spojówek;
 • zapalenie rogówki (nie związane z zakażeniem wirusem opryszczki lub zakażeniem grzybiczym);
 • półpasiec oczny;
 • alergiczne owrzodzenie brzeżne rogówki.

Choroby układu oddechowego:

 • beryloza;
 • zespół Löfflera;
 • zachłystowe zapalenie płuc;
 • objawowa sarkoidoza;
 • piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwprątkowym).

Choroby układu krwiotwórczego:

 • niedokrwistość hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna);
 • niedokrwistość aplastyczna wrodzona;
 • erytroblastopenia (niedobór erytroblastów w szpiku);
 • małopłytkowość wtórna u dorosłych;
 • idiopatyczna plamica małopłytkowa dorosłych.

Choroby nowotworowe (jako leczenie paliatywne, łącznie z odpowiednim leczeniem przeciwnowotworowym):

 • białaczki i chłoniaki u dorosłych;
 • ostra białaczka u dzieci.

Obrzęki
– w celu wywołania diurezy lub remisji proteinurii w zespole nerczycowym, bez uremii, typu idiopatycznego lub w przebiegu tocznia rumieniowatego.

Choroby przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; długotrwałe leczenie jest niewskazane):

 • wrzodziejące zapalenie okrężnicy;
 • choroba Crohna.

Choroby neurologiczne:

 • stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia.

Inne:

 • gruźlicze zapalenie opon mózgowych z blokiem podpajęczynówkowym lub blokiem zagrażającym, jeśli jest stosowany razem z właściwym leczeniem przeciwgruźliczym.
 • włośnica z zajęciem układu nerwowego lub mięśnia sercowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

H Leki hormonalne do stosowania wewnętrznego (bez hormonów płciowych)
H02 Kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego
H02A Kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego
H02AB Glikokortykosteroidy
H02AB08 Triamcinolone

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Fluoxiprednisolonum; Triamcinolon; Triamcinolona; Triamcinolonas; Triamcinolonum; Triamcynolon; Triamsinoloni

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .