Prednisolonum WZF 0,5%

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, zawiesina
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

PREDNISOLONUM WZF 0,5%

(Prednisoloni acetas)
5 mg/ml, krople do oczu, zawiesina

1 ml zawiesiny zawiera:
substancję czynną: 5 mg prednizolonu octanu oraz
substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu edetynian, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowania
Butelka polietylenowa o poj. 5 ml w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Prednisolonum WZF 0,5% i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Prednisolonum WZF 0,5%
 3. Jak stosować lek Prednisolonum WZF 0,5%
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Prednisolonum WZF 0,5%
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Prednisolonum WZF 0,5% i w jakim celu się go stosuje

Prednisolonum WZF 0,5% zawiera kortykosteroid - octan prednizolonu, który działa przeciwzapalnie, przeciwuczuleniowo, przeciwświądowo i przeciwwysiękowo.
Prednisolonum WZF 0,5% jest lekiem okulistycznym i stosuje się go:

 • w niezakaźnych, alergicznych zapaleniach spojówek;
 • w wiosennych zapaleniach spojówek;
 • w niezakaźnych zapaleniach rogówki;
 • w zapaleniach wewnętrznej błony oka, tęczówki, ciała rzęskowego.

2. Zanim zastosuje się lek Prednisolonum WZF 0,5%

Nie należy stosować leku Prednisolonum WZF 0,5% w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość (uczulenie) na prednizolonu octan lub którykolwiek ze składników leku;
 • bakteryjne, wirusowe lub grzybicze zakażenia oczu;
 • skaleczenia i owrzodzenia rogówki;
 • jaskra z wąskim lub szerokim kątem przesączania;
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe po zastosowaniu leku (reakcja na kortykosteroid);
 • zakażenia gruźlicze.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Prednisolonum WZF 0,5%

 • Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą (duże stężenie cukru we krwi).
 • Stosowanie kortykosteroidów może prowadzić do pogorszenia lub nagłego wystąpienia zakażeń wirusowych oczu (w tym Herpes simplex, wirus wywołujący opryszczkę). Dlatego też pacjenci, u których wcześniej stwierdzono zakażenia wirusowe powinni o tym poinformować lekarza, a ich leczenie powinno być ściśle kontrolowane przez lekarza (patrz również punkt 2 ulotki).
 • Po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów czasem dochodzi do zapalenia oka, pogorszenia widzenia oraz opadania górnej powieki.
 • Po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów może nagle ujawnić się i nasilić ropne zakażenie oczu.
 • Po długotrwałym stosowaniu może dojść do podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, które wyrównuje się samo po odstawieniu leku; dotyczy to zwłaszcza pacjentów, u których
  w rodzinie stwierdzano podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Oprócz tego istnieje możliwość zmętnienia soczewki. Dlatego też u tych pacjentów lekarz zaleci systematyczne badania kontrolne, które należy przeprowadzić.
 • Leki zawierające kortykosteroidy spowalniają gojenie ran, szczególnie jeśli są stosowane długotrwale i w większych stężeniach.
 • Po długotrwałym miejscowym stosowaniu steroidów mogą wystąpić zakażenia grzybicze rogówki.
 • Jeżeli po 2 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza, aby zdecydował o dalszym leczeniu.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Nie istnieją wystarczające dane na temat stosowania Prednisolonum WZF 0,5% u kobiet w ciąży.
Glikokortykosteroidy w doświadczeniach na zwierzętach wykazywały działanie uszkadzające płody. Także u płodów ludzkich dyskutowane jest podwyższenie ryzyka powstawania rozszczepów w obrębie jamy ustnej i gardła po zastosowaniu glikokortykosteroidów w pierwszym trymestrze ciąży.
Ponieważ podczas stosowania leku Prednisolonum WZF 0,5% miejscowo do oczu nie można wykluczyć przenikania substancji czynnej do krwi i wystąpienia działań niepożądanych u płodu, należy w czasie ciąży stosować lek wyłącznie, gdy zdecyduje o tym lekarz. Należy przestrzegać zaleconego dawkowania oraz sposobu podawania leku (patrz punkt 3 ulotki).

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek przenika do mleka kobiecego. W przypadku stosowania większych dawek lub podczas długotrwałego stosowania nie należy karmić dziecka piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Bezpośrednio po zakropleniu leku do oka (oczu) może wystąpić zamglone widzenie, przez co przemijająco zmniejsza się zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Prednisolonum WZF 0,5%
Ze względu na zawartość w leku benzalkoniowego chlorku, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe powinny je usunąć przed zakropleniem leku i odczekać co najmniej 30 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie należy stosować jednocześnie leków rozszerzających źrenicę i kortykosteroidów, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

3. Jak stosować lek Prednisolonum WZF 0,5%

Lek Prednisolonum WZF 0,5% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek przeznaczony do stosowania do oczu.

Należy ściśle przestrzegać schematu dawkowania leku zaleconego przez lekarza.

Jeśli lekarz nie zaleci specjalnego dawkowania, zazwyczaj stosuje się u dorosłych 1-2 krople do worka spojówkowego kilka razy na dobę.

Okres stosowania leku ustala lekarz, w zależności od stanu pacjenta. Jeżeli po 2 dniach stosowania leku nie nastąpi poprawa, należy ponownie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Prednisolonum WZF 0,5% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania
Uwaga: wstrząsnąć przed użyciem.
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Przed zakropleniem leku, należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Delikatnie zamknąć oko, nie mrugać i nie otwierać oka przez około 2 minuty, aby lek wchłonął się. Po zakropleniu zaleca się delikatnie ucisnąć czubkiem palca przez 1 do 2 minut kącik zamkniętej powieki. Może to zapobiec spływaniu kropli kanałami łzowymi do nosa i wystąpieniu ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Prednisolonum WZF 0,5%
Jeżeli przez pomyłkę dostało się do oka za dużo kropli, to najczęściej nadmiar leku wypływa. Nadmiar zakroplonego leku można zmyć przegotowaną wodą o temperaturze pokojowej. W przypadku przypadkowego wypicia leku, np. przez małe dzieci należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Prednisolonum WZF 0,5%
W przypadku pominięcia dawki leku należy ją zastosować jak najszybciej. Jeżeli zbliża się już pora zakroplenia następnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować następną według schematu. Nie należy zakraplać dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Prednisolonum WZF 0,5% może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bezpośrednio po zakropleniu leku mogą wystąpić: przemijające pieczenie, kłucie, podrażnienie oczu, zamglone widzenie, uczucie ciała obcego, wrażliwość oczu, reakcje alergiczne; nie mają one wpływu na skuteczność leczenia.

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów) odnotowano zakażenia grzybicze rogówki.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów) odnotowywano podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (po długotrwałym stosowaniu leku), zapalenie rogówki, zapalenie spojówki, owrzodzenia rogówki, rozszerzenie źrenicy, przemijającą utratę akomodacji (przemijająca utrata zdolności widzenia z bliska), opadanie powieki górnej.

Po długotrwałym stosowaniu leku może wystąpić zapalenie tęczówki, perforacja w przypadku ścieńczenia rogówki spowodowanego chorobą, pogorszenie lub wystąpienie zakażeń wirusowych (w tym Herpes simplex). Stwierdzano pojedyncze przypadki zaćmy i rozmiękania rogówki.

Po długotrwałym stosowaniu miejscowym kortykosteroidów (zwłaszcza u dzieci) mogą również wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Prednisolonum WZF 0,5% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Prednisolonum WZF 0,5%

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 4 tygodnie.
Nie należy stosować leku Prednisolonum WZF 0,5% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-11-26

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .