Pregabalina – myśli i próby samobójcze - lipiec 2010

Urząd ds. Zdrowia w Kanadzie (Health Canada) zwraca uwagę specjalistów ochrony zdrowia oraz pacjentów leczonych pregabaliną na ryzyko wystąpienia myśli i prób samobójczych. Pregabalina jest wskazana do leczenia bólu neuropatycznego, padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych. W Polsce jest dostępna pod nazwą Lyrica.

Od momentu wprowadzenia leku na rynek – od lipca 2005 r. do 15 grudnia 2009 r. zgłoszonych zostało 16 przypadków pacjentów mających myśli samobójcze i 1 przypadek próby samobójczej związanych ze stosowaniem pregabaliny. W przypadku 7 z 16 przypadków po odstawienia leku lub zredukowaniu dawki nastąpiło ustępowanie oznak i zachowań samobójczych, a w 1 przypadku po ponownym wprowadzeniu leku doszło do nawrotu objawów. W niektórych przypadkach zidentyfikowano towarzyszące inne możliwe przyczyny zachowań samobójczych. Były to: zaburzenia psychiczne, nawroty depresji, pourazowe zaburzenia stresowe i stosowanie leków psychotropowych. Na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych są również narażeni pacjenci cierpiący z powodu bólu przewlekłego, co należałoby wziąć pod uwagę stosując w tej grupie pregabalinę.

Źródło
Canadian Adverse Reaction, Newsletter Volume 20, Issue 3, Health Canada, July 2010
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/alt_formats/pdf/medeff/bulletin/carn-bcei_v20n3-eng.pdf
Indeks MESH: