Propranolol WZF 10mg / 40mg

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
l8
Dawka: 
10 mg
40 mg

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

PROPRANOLOL WZF

(Propranololi hydrochloridum)
10 mg, tabletki
40 mg, tabletki

Jedna tabletka zawiera jako
substancję czynną: odpowiednio 10 mg lub 40 mg propranololu chlorowodorku oraz
substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, talk, magnezu stearynian, powidon K-25.

Opakowania
50 tabletek.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Propranolol WZF i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Propranolol WZF
 3. Jak stosować lek Propranolol WZF
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Propranolol WZF
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Propranolol WZF i w jakim celu się go stosuje

Propranolol WZF jest zaliczony do leków zwanych antagonistami receptorów beta.
Lek Propranolol WZF stosuje się:

 • w nadciśnieniu tętniczym;
 • w leczeniu dławicy piersiowej – poza postacią naczynioskurczową (Printzmetala);
 • w prewencji wtórnej i pierwotnej zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową;
 • w kontroli nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca;
 • w profilaktyce migreny;
 • w leczeniu drżenia samoistnego;
 • w celu zmniejszenia lęku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego;
 • w profilaktyce krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku;
 • w leczeniu wspomagającym w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego;
 • w leczeniu kardiomiopatii przerostowej (ze zwężeniem drogi odpływu i/lub śródkomorowym);
 • w postępowaniu okołooperacyjnym w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykiem).

2. Zanim zastosuje się lek Propranolol WZF

Nie należy stosować leku Propranolol WZF w przypadku:

 • astmy oskrzelowej i stanów skurczowych oskrzeli,
 • stwierdzonej nadwrażliwości na propranolol lub inne składniki leku,
 • bradykardii,
 • wstrząsu kardiogennego,
 • niekontrolowanej niewydolności serca,
 • niedociśnienia tętniczego,
 • kwasicy metabolicznej,
 • długotrwałego głodzenia,
 • ciężkich zaburzeń krążenia obwodowego,
 • bloku serca stopnia II lub III,
 • dławicy Printzmetala,
 • zespołu chorego węzła zatokowego,
 • nieleczonego guza chromochłonnego.
 • Leku nie należy stosować u osób, u których występuje ryzyko zmniejszenia stężenia
  glukozy we krwi (hipoglikemii), np. niedożywionych, wyniszczonych, z przewlekłymi
  chorobami wątroby, cukrzycą lub stosujących leki hamujące pełną odpowiedź na
  katecholoaminy.

Zachować szczególną ostrożność stosując Propranolol WZF:

 • u osób z kontrolowaną niewydolnością serca, z blokiem serca stopnia I;
 • u pacjentów z guzem chromochłonnym przy jednoczesnym stosowaniu leku z grupy α-adrenolityków;

Podczas stosowania leku Propranolol WZF:

 • Nie należy stosować leków zwanych antagonistami kanału wapniowego, takich jak np. werapamil, diltiazem, ponieważ może to nasilić ich działanie, szczególnie u pacjentów
  z niewydolnością lewej komory i (lub) z zaburzeniami przewodnictwa zatokowo-przedsionkowego i przedsionkowo-komorowego w sercu. Może to wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze, zwolnienie czynności serca i niewydolność serca.
 • Lek może nasilić zaburzenia krążenia obwodowego.
 • Lek może maskować lub modyfikować objawy hipoglikemii (szczególnie przyspieszenie czynności serca), a nawet powodować zmniejszenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów nie chorujących na cukrzycę (np. noworodków, dzieci, pacjentów hemodializowanych). Pacjenci z cukrzycą mogą stosować lek wyłącznie po konsultacji
  z lekarzem.
 • Lek może maskować objawy nadczynności tarczycy.
 • Lek może zwalniać czynność serca, co jest skutkiem jego właściwości – jeżeli objawy te pogłębią się, dawkę propranololu należy zmniejszyć.
 • Mogą wystąpić nasilone reakcje alergiczne, szczególnie u osób u których w przeszłości występowała alergia na tego typu leki.
 • Propranolol zaburza oznaczanie bilirubiny w surowicy metodą diazowania oraz
  katecholoamin metodą fluorescencyjną.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji
występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Propranolol WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby należy zachować ostrożność, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia i doboru dawki początkowej. Propranolol powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z marskością wątroby. U pacjentów
z nadciśnieniem wrotnym może dojść do pogorszenia czynności wątroby, a nawet rozwoju encefalopatii wątrobowej.

Stosowanie leku Propranolol WZF u pacjentów w podeszłym wieku
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpoczynać od najniższej dawki. Dawka optymalna powinna być określona przez lekarza indywidualnie, w zależności od ogólnego stanu pacjenta oraz jego reakcji na propranolol.

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek Propranolol WZF można stosować w okresie ciąży tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne. Podobnie jak inne leki zwane β-adrenolitykami, propranolol może spowodować powikłania u płodu, poronienie lub przedwczesny poród. Mogą również wystąpić działania niepożądane, szczególnie zmniejszenie stężenia glukozy we krwi i zwolnienie czynności serca płodu lub u noworodka. Zwiększa się ryzyko powikłań sercowo-płucnych u noworodków w okresie pourodzeniowym.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Propranolol przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Mało prawdopodobne, aby propranolol wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Sporadycznie jednak mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Propranolol może wpływać na działanie niektórych leków i odwrotnie – niektóre leki mogą wpływać na działanie propranololu.
Leki wpływające na działanie propranololu to:

 • werapamil, diltiazem, nifedypina, nisoldypina, nikardypina, isradypina, lacydypina (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej);
 • dizopiramid, lidokaina, chinidyna, propafenon (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca);
 • adrenalina (lek stymulujący pracę serca);
 • ibuprofen i indometacyna (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe);
 • ergotamina i dihydroergotamina (leki stosowane w migrenie);
 • chloropromazyna i tiorydazyna (leki stosowane w psychiatrii);
 • cymetydyna (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy);
 • ryfampicyna (antybiotyk);
 • teofilina (lek przeciwastmatyczny);
 • warfaryna (lek przeciwzakrzepowy);
 • hydralazyna (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym).
 • W przypadku jednoczesnego stosowania propranololu i klonidyny (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub migreny) i konieczności odstawienia jednego z tych leków, należy odstawić propranolol kilka dni przed odstawieniem klonidyny. W przypadku zastępowania klonidyny propranololem, należy wprowadzić go do leczenia kilka dni po odstawieniu klonidyny. Nie należy odstawiać tych leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
 • Środki znieczulające stosowane z propranololem mogą zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Jeżeli u pacjenta przyjmującego propranolol planowany jest zabieg chirurgiczny, pacjent powinien poinformować lekarza anestezjologa o przyjmowaniu propranololu.
 • Alkohol zmniejsza skuteczność propranololu.

3. Jak stosować lek Propranolol WZF

Lek Propranolol WZF należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek stosować doustnie.
Dawki propranololu ustala lekarz, indywidualnie, zależnie od stanu i reakcji pacjenta na lek.

DOROŚLI
Nadciśnienie tętnicze

Dawka początkowa wynosi 80 mg dwa razy na dobę, może być zwiększana w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta na lek.
Zazwyczaj stosuje się od 160 mg do 320 mg na dobę. Jeżeli konieczne jest dalsze zmniejszenie ciśnienia tętniczego, lekarz może zalecić zastosowanie dodatkowo leku moczopędnego lub innego leku przeciwnadciśnieniowego.

Leczenie dławicy piersiowej – poza postacią naczynioskurczową (Printzmetala), profilaktyka migreny, leczenie drżenia samoistnego
Dawka początkowa wynosi 40 mg dwa lub trzy razy na dobę, może być zwiększana o taką samą dawkę w odstępach tygodniowych, w zależności od reakcji pacjenta na lek. Zazwyczaj stosuje się:

 • w migrenie i drżeniu samoistnym: od 80 mg do 160 mg na dobę;
 • w dławicy piersiowej: od 120 mg do 240 mg na dobę.

Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego
Ostry lęk sytuacyjny: 40 mg na dobę;
Lęk uogólniony, wymagający przewlekłego leczenia: zazwyczaj 40 mg dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 40 mg trzy razy na dobę. Leczenie powinno być kontynuowane w zależności od reakcji pacjenta na lek. Po 6-12 miesiącach stosowania leku, pacjent powinien zgłosić się do lekarza do kontroli.

Kontrola nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca, leczenie kardiomiopatii przerostowej (ze zwężeniem drogi odpływu i/lub śródkomorowym), leczenie wspomagające w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego
Od 10 mg do 40 mg trzy razy na dobę.

Prewencja wtórna i pierwotna zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową
Leczenie należy rozpocząć między 5 a 21 dniem od wystąpienia zawału serca.
Dawka początkowa wynosi 40 mg cztery razy na dobę przez 2 do 3 dni. W celu zwiększenia prawdopodobieństwa, że pacjent będzie przyjmował lek, całkowitą dawkę dobową można podawać dwa razy na dobę po 80 mg.

Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku
Dawkę należy ustalić tak, aby uzyskać obniżenie częstości rytmu serca o około 25%.
Początkowo 40 mg dwa razy na dobę, następnie zwiększyć dawkę do 80 mg dwa razy na dobę, w zależności od uzyskanego zwolnienia częstości rytmu serca. Dawka maksymalna wynosi 160 mg dwa razy na dobę.

Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykiem
Propranolol stosować tylko łącznie z α-adrenolitykiem.

 • Przed zabiegiem chirurgicznym: 60 mg na dobę przez 3 dni.
 • Nieoperacyjne, złośliwe guzy: 30 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Podczas podawania propranololu pacjentom w podeszłym wieku należy zachować ostrożność. Leczenie rozpoczynać od najmniejszej dawki; dawkę ustalać indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta na lek.

DZIECI
Profilaktyka migreny

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 20 mg dwa lub trzy razy na dobę.
Dzieci w wieku od 12 lat: dawkowanie jak u dorosłych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Propranolol WZF jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Propranolol WZF niż zalecana
Objawy: zwolnienie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, ostra niewydolność serca, skurcz oskrzeli.
Postępowanie: ścisły nadzór lekarski, leczenie na oddziale intensywnej terapii, podanie węgla aktywowanego. Jeżeli od momentu zażycia leku nie upłynęła więcej niż godzina lekarz może rozważyć wykonanie płukania żołądka. Jeśli od przedawkowania upłynęła więcej niż godzina, należy wdrożyć leczenie objawowe. Można podać osocze lub preparaty krwiozastępcze w celu leczenia niedociśnienia tętniczego i wstrząsu.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Po przerwaniu leczenia lekiem Propranolol WZF może wystąpić
Nie należy nagle przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawek propranololu oraz określi czas odstawiania leku (zazwyczaj zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek leku przez 7 do 14 dni). W przypadku pacjentów z planowanymi zabiegami chirurgicznymi, lekarz zaleci zaprzestanie stosowania propranololu przynajmniej na 24 godziny przed zabiegiem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Propranolol WZF może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.

Propranolol jest zazwyczaj dobrze tolerowany. Mogą wystąpić:

 • zwolnienie czynności serca, nasilenie niewydolności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego z omdleniem, ziębnięcie i sinienie kończyn, głównie palców. U pacjentów predysponowanych nasilenie bloku serca, zaostrzenie chromania przestankowego.
 • uczucie oszołomienia, zmiany nastroju, koszmary nocne, omamy i psychozy, zaburzenia snu.
 • zmniejszenie stężenia glukozy we krwi zwłaszcza u dzieci, pacjentów w podeszłym wieku, poddawanych hemodializom, pacjentów leczonych przeciwcukrzycowo, długotrwale głodzonych, osób z przewlekłą chorobą wątroby.
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
 • plamica (wybroczyny na skórze), zmniejszenie liczby płytek krwi.
 • łysienie, suchość oczu, łuszczycopodobne reakcje skórne, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka.
 • parestezje (mrowienie, kłucie, palenie).
 • u pacjentów z astmą oskrzelową lub dolegliwościami astmatycznymi może wystąpić skurcz oskrzeli (zwężenie dróg oddechowych).
 • zaburzenia widzenia.
 • przemijające uczucie zmęczenia.

Donoszono o pojedynczych przypadkach przypominających miastenię lub nasilenia miastenii u pacjentów otrzymujących propranolol.
W przypadku nasilenia działań niepożądanych, należy rozważyć odstawienie leku (które powinno odbywać się stopniowo, po konsultacji z lekarzem).
W rzadkich przypadkach nietolerancji propranololu, ujawniającej się zwolnieniem czynności serca i niedociśnieniem tętniczym, lek należy odstawić i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Propranolol WZF mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Propranolol WZF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Propranolol WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-08-05

Wskazania do stosowania:

 • Nadciśnienie tętnicze
 • Leczenie dławicy piersiowej – poza postacią naczynioskurczową (Prinzmetala)
 • Prewencja wtórna i pierwotna zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową
 • Kontrola nadkomorowych i komorowych typów zaburzeń rytmu serca
 • Profilaktyka migreny
 • Leczenie drżenia samoistnego
 • Zmniejszenie lęku sytuacyjnego i uogólnionego, szczególnie typu somatycznego
 • Profilaktyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i żylakami przełyku
 • Leczenie wspomagające w przypadku nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego
 • Leczenie kardiomiopatii przerostowej (ze zwężeniem drogi odpływu i/lub śródkomorowym)
 • Postępowanie okołooperacyjne w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy (łącznie z α-adrenolitykiem)

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

C Układ sercowo-naczyniowy
C07 Leki Beta adrenolityczne
C07A Leki Beta-adrenolityczne
C07AA Leki ?-adrenolityczne nieselektywne
C07AA05 Propranolol

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Propranolol Hydrochloride; Hidrocloruro de propranolol; Propanolol-hidroklorid; Propanololi Hydrochloridum; Propranolol, chlorhydrate de; Propranolol Hidroklorür; Propranololhydrochlorid; Propranololhydroklorid; Propranololi hydrochloridum; Propranololihy

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .