Ramiprilum 123ratio

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki
l3
podmiot odpowiedzialny: 

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego.
 • Zapobieganie chorobom układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:
  •  jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba niedokrwienna serca lub udar, albo choroba naczyń obwodowych w wywiadzie) lub
  •  cukrzycą, i co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).
 •  Leczenie choroby nerek:
  •  rozpoczynającej się cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie obecności mikroalbuminurii,
  •  jawnej cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie makroproteinurii u pacjentów z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1),
  •  jawnej niecukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzonej na podstawie makroproteinurii ≥ 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).
 •  Leczenie objawowej niewydolności serca.
 •  Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie śmiertelności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca - produkt należy włączyć do leczenia w okresie > 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego 123ratio Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .