Rhinophenazol

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do nosa, roztwór
l3
l8
Dawka: 

(5 mg + 0,25 mg)/ml

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Rhinophenazol ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

RHINOPHENAZOL

(Antazolini sulfas + Naphazolini nitras)
(5 mg + 0,25 mg)/ml, krople do nosa, roztwór

1 ml roztworu zawiera
substancje czynne: 5 mg antazoliny siarczanu i 0,25 mg nafazoliny azotanu oraz
substancje pomocnicze: kwas borowy, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, sodu wodorotlenek 10% (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowania
Butelka polietylenowa o pojemności 10 ml, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Rhinophenazol i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Rhinophenazol
 3. Jak stosować lek Rhinophenazol
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Rhinophenazol
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Rhinophenazol i w jakim celu się go stosuje

Rhinophenazol jest lekiem złożonym, zawierającym w swym składzie substancję przeciwhistaminową - antazolinę i α-adrenomimetyk - nafazolinę. W wyniku działania tych dwóch substancji dochodzi do zmniejszenia miejscowych stanów zapalnych błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeśli ich przyczyną jest uczulenie. Rhinophenazol działa objawowo i jest przeznaczony do leczenia doraźnego.
Lek Rhinophenazol stosuje się:

 • w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa,
 • w zaostrzeniach przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego
  alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia.

2. Zanim zastosuje się lek Rhinophenazol

Nie należy stosować leku Rhinophenazol, jeśli stwierdzono:

 • nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników leku,
 • jaskrę z wąskim kątem,
 • nadwrażliwość na środki adrenomimetyczne (np. leki stosowane w leczeniu astmy - salbutamol, fenoterol, salmeterol itp.).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Rhinophenazol
Lek Rhinophenazol należy stosować ze szczególną ostrożnością i tylko po konsultacji z lekarzem w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia, nadczynnością tarczycy, cukrzycą, przerostem gruczołu krokowego.
Należy przestrzegać podanego poniżej dawkowania oraz czasu stosowania leku.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Stosowanie leku u kobiety karmiącej piersią wymaga zachowania ostrożności, dlatego przed jego zastosowaniem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stosować leku Rhinophenazol jednocześnie z lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak inhibitory monoaminooksydazy i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

3. Jak stosować lek Rhinophenazol

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
1-3 krople do każdego otworu nosowego nie częściej niż co 4-6 godzin.
Bez konsultacji z lekarzem, lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 do 5 dni.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Rhinophenazol niż zalecana
Nie ma danych dotyczących ostrego przedawkowania kropli stosowanych miejscowo do nosa.
Długotrwałe lub zbyt częste podawanie leku u dzieci, lub przypadkowe spożycie doustne, może prowadzić do zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, obniżenia temperatury ciała, a nawet śpiączki. Może wystąpić zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz przyspieszenie akcji serca.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Rhinophenazol, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Rhinophenazol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rhinophenazol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo rzadko występują działania ogólne:

 • senność, bóle i zawroty głowy, niepokój,
 • zwiększenie ciśnienia tętniczego,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nadmierne pocenie,
 • osłabienie,
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi,
 • nudności.

Jeżeli nie nastąpi poprawa albo nasilą się działania niepożądane, należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Rhinophenazol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Rhinophenazol

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Butelkę przechowywać szczelnie zamkniętą, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Nie należy stosować leku Rhinophenazol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-12-02

Wskazania do stosowania:

Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa
Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia

Rhinophenazol działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia doraźnego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

S Narządy wzroku i słuchu
S01 Leki oftalmologiczne
S01G Leki zmniejszające przekrwienie oraz przeciwalergiczne
S01GA Sympatykomimetyki stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie
S01GA51 Naphazoline, combinations

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Nafatsoliini; Nafazolin; Nafazolina; Naphazolinum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .