Rosucard

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
10 mg
20 mg
40 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane
Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane
Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane

Rosuvastatinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Rosucard i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosucard
 3. Jak stosować lek Rosucard
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Rosucard
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Rosucard i w jakim celu się go stosuje

Rosucard należy do grupy leków zwanych statynami. 
Rosucard jest przepisywany z powodu:

 • dużego stężenia cholesterolu. To oznacza wysokie ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Lekarz przepisuje statyny, gdy zmiana diety i zwiększona ilość ćwiczeń fizycznych nie wystarczają do skorygowania stężenia cholesterolu. Podczas przyjmowania leku Rosucard należy kontynuować stosowanie diety mającej na celu zmniejszenie stężenia cholesterolu oraz ćwiczenia fizyczne.

Lub

 • istnienia innych czynników zwiększających ryzyko zawału serca, udaru mózgu oraz związanych z nimi problemów zdrowotnych.

Zawał serca, udar mózgu oraz inne problemy zdrowotne mogą być spowodowane chorobą zwaną miażdżycą tętnic.
Miażdżyca tętnic powstaje w wyniku odkładania się tłuszczu w tętnicach.

Dlaczego jest ważne aby nie przerywać stosowania leku Rosucard
Rosucard jest stosowany w celu skorygowania stężenia substancji tłuszczowych we krwi, zwanych lipidami, z których najważniejszą jest cholesterol.
Istnieją różne rodzaje cholesterolu we krwi - „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

 • Rosucard zmniejsza stężenie „złego” cholesterolu, a zwiększa stężenie „dobrego”.
 • Rosucard działa poprzez zablokowanie produkcji „złego” cholesterolu i zwiększenie zdolności organizmu do usuwania go z krwi.

Większość osób, u których występuje duże stężenie cholesterolu, nie odczuwa tego, ponieważ nie wiąże się to z wystąpieniem jakichkolwiek objawów. Jednakże, jeśli taki stan nie jest leczony, tłuszcz odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych i zwęża je.

Czasami tak zwężone naczynia krwionośne mogą zablokować się i zostaje odcięty dopływ krwi do serca lub mózgu co prowadzi do zawału lub udaru. Jeśli stężenie cholesterolu zostanie skorygowane, ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub związanych z nimi problemów zdrowotnych zmniejsza się.

Rosucard należy stosować nawet gdy stężenie cholesterolu powróci do normy, ponieważ zapobiega to ponownemu zwiększeniu jego stężenia oraz powstawaniu złogów tłuszczowych.
Należy zaprzestać stosowania leku Rosucard gdy lekarz tak zaleci lub gdy pacjentka jest w ciąży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rosucard

Kiedy nie stosować leku Rosucard

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • W okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie stosowania leku Rosucard, należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem. Kobiety powinny unikać ciąży w czasie stosowania leku Rosucard poprzez stosowanie skutecznych metod zapobiegania ciąży.
 • W przypadku choroby wątroby.
 • W przypadku ciężkiej choroby nerek.
 • W przypadku powtarzających się bólów mięśniowych niewyjaśnionego pochodzenia.
 • W przypadku stosowania leku o nazwie cyklosporyna (stosowanego np. po przeszczepach). Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ponadto nie wolno stosować leku Rosucard w dawce 40 mg (największa dawka)

 • W przypadku umiarkowanych problemów z nerkami (w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem).
 • W przypadku chorób tarczycy.
 • W przypadku niewyjaśnionych, powtarzających się bólów mięśni, przypadków chorób mięśni występujących w rodzinie lub występowania problemów z mięśniami w czasie stosowania leków zmniejszających stężenie cholesterolu w przeszłości.
 • Jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu.
 • U pacjentów pochodzenia azjatyckiego (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi).
 • Gdy pacjent przyjmuje leki z grupy fibratów, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości), należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Rosucard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • W przypadku problemów z nerkami.
 • W przypadku problemów z wątrobą.
 • W przypadku niewyjaśnionych, powtarzających się bólów mięśni, przypadków chorób mięśni występujących w rodzinie lub występowania problemów z mięśniami w czasie stosowania innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu w przeszłości. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w przypadku niewyjaśnionych bólów mięśni, zwłaszcza gdy towarzyszy im złe samopoczucie i gorączka. Należy również poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli u pacjenta występuje trwałe osłabienie mięśni.
 • W przypadku regularnego spożywania dużych ilości alkoholu.
 • W przypadku chorób tarczycy.
 • W przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.
 • W przypadku stosowania leków z grupy fibratów, które zmniejszają stężenie cholesterolu. Należy przeczytać ulotkę uważnie, nawet jeśli pacjent stosował w przeszłości leki zmniejszające stężenie cholesterolu.
 • W przypadku przyjmowania leków stosowanych w leczeniu infekcji wirusem HIV np. rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawir, patrz: Rosucard a inne leki.
 • W przypadku stosowania obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciu leku o nazwie kwas fusydowy (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Połączenie kwasu fusydowego oraz leku Rosucard może prowadzić do ciężkich zaburzeń mięśni (rabdomioliza).
 • U pacjentów w wieku powyżej 70 lat (lekarz musi wybrać odpowiednią dawkę początkową leku Rosucard).
 • U pacjentów pochodzenia azjatyckiego - Japończyków, Chińczyków, Filipińczyków, Wietnamczyków, Koreańczyków i Hindusów. Lekarz musi dobrać odpowiednią dawkę początkową leku Rosucard dla pacjenta.

Dzieci i młodzież

 • U dzieci poniżej 10 roku życia: Leku Rosucard nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.
 • U pacjentów poniżej 18 roku życia: Lek Rosucard w dawce 40 mg nie jest odpowiedni dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma wątpliwości):

 • Nie należy przyjmować leku Rosucard w dawce 40 mg (największa dawka leku). Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiejkolwiek dawki leku Rosucard.

U niewielkiej liczby pacjentów statyny wpływają na wątrobę. Można to wykryć prostym badaniem, które stwierdza zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Z tego powodu, lekarz zazwyczaj zleca te badania przed lub w trakcie stosowania leku Rosucard.

Podczas stosowania tego leku lekarz będzie ściśle kontrolował pacjenta, jeśli występuje u niego cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy. Jeśli u pacjenta występuje wysokie stężenie cukrów i tłuszczów we krwi, nadwaga lub wysokie ciśnienie tętnicze może u niego również istnieć ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Rosucard a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków: cyklosporyna (stosowana np. po przeszczepach narządów), warfaryna (lub inny lek stosowany do „rozrzedzenia” krwi), fibraty (takie jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub każdy inny lek stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu (taki jak ezetymib), leki stosowane w chorobie wrzodowej (stosowane w celu zneutralizowania kwasu żołądkowego), erytromycyna (antybiotyk) lub doustne środki antykoncepcyjne („pigułka”), hormonalna terapia zastępcza lub rytonawir z lopinawirem i (lub) atazanawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV – patrz punkt: Ostrzeżenia i środki ostrożności). Działanie tych leków może być zmienione przez Rosucard lub leki te mogą wpływać na jego działanie.
Jeśli pacjent musi przyjmować doustnie kwas fusydowy w celu leczenia zakażeń bakteryjnych, wówczas będzie musiał tymczasowo przerwać stosowanie tego leku. Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, kiedy bezpiecznie może ponownie wznowić przyjmowanie leku Rosucard. Stosowanie leku Rosucard z kwasem fusydowym może rzadko prowadzić do osłabienia, tkliwości lub bólu mięśni (rabdomioliza). Więcej informacji na temat rabdomiolizy, patrz punkt 4.

Rosucard z alkoholem
Pacjent nie powinien regularnie spożywać dużych ilości alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Rosucard w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Rosucard, powinna zaprzestać stosowania leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem. Kobiety powinny unikać ciąży w czasie stosowania leku Rosucard, stosując odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Większość pacjentów może prowadzić samochód i obsługiwać maszyny w okresie stosowania leku Rosucard - nie wpłynie to na ich zdolności. Jednakże u niektórych pacjentów w czasie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, należy skonsultować się z lekarzem zanim pacjent będzie prowadził samochód lub obsługiwał urządzenia mechaniczne.

Rosucard zawiera laktozę jednowodną
Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane, zawiera 60 mg laktozy jednowodnej.
Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane, zawiera 120 mg laktozy jednowodnej.
Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane, zawiera 240 mg laktozy jednowodnej.
Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (laktozy lub cukru mlecznego), przed rozpoczęciem stosowania tego leku powinni skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Rosucard

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka u osób dorosłych

Duże stężenie cholesterolu:
Dawka początkowa:
Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg leku Rosucard, nawet jeśli pacjent przyjmował wcześniej inną statynę w wyższej dawce.
Dawkę 5 mg można otrzymać dzieląc tabletkę 10 mg wzdłuż zaznaczonej na niej linii podziału. Wybór dawki początkowej zależy od:

 • stężenia cholesterolu,
 • poziomu ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru,
 • występowania dodatkowych czynników uwrażliwiających na wystąpienie możliwych działań niepożądanych.

Należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą jaka dawka początkowa rozuwastatyny będzie najlepsza dla danego pacjenta.

Lekarz może zadecydować o stosowaniu najmniejszej dawki (5 mg), jeśli pacjent:

 • jest pochodzenia azjatyckiego (Japończycy, Chińczycy, Filipińczycy, Wietnamczycy, Koreańczycy i Hindusi)
 • ma więcej niż 70 lat,
 • występuje u niego choroba nerek o umiarkowanym nasileniu,
 • u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia bólów mięśniowych (miopatii).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa:
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki tak, aby była dostosowana do potrzeb pacjenta. Jeśli dawka początkowa wynosi 5 mg, lekarz może podwoić dawkę do 10 mg, następnie do 20 mg i do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Jeśli dawka początkowa wynosi 10 mg, lekarz może podwoić dawkę do 20 mg, następnie do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Pomiędzy każdą zmianą dawki powinny minąć cztery tygodnie.
Maksymalna dawka dobowa leku Rosucard to 40 mg. Dawka ta jest przeznaczona dla pacjentów z dużym stężeniem cholesterolu, obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia zawału serca i udaru, u których stężenie cholesterolu nie obniżyło się wystarczająco po zastosowaniu dawki 20 mg.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub związanych z nimi problemów zdrowotnych:
Zalecana dawka to 20 mg na dobę. Jednakże lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki jeśli u pacjenta występują czynniki wymienione powyżej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 10 – 17 lat
Zalecana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki tak, aby była dostosowana do potrzeb pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Rosucard to 20 mg. Lek należy przyjmować raz dziennie. Lek Rosucard w dawce 40 mg nie powinien być stosowany u dzieci.

Przyjmowanie tabletek
Każdą tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.
Lek Rosucard należy przyjmować raz dziennie. Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.
Należy stosować tabletkę codziennie o tej samej porze, tak aby łatwiej o niej pamiętać.

Regularna kontrola stężenia cholesterolu
Należy regularnie zgłaszać się do lekarza w celu kontrolowania stężenia cholesterolu, aby upewnić się, że stężenie cholesterolu jest prawidłowe i nie zwiększa się.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki, tak aby była odpowiednio dostosowana do potrzeb pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rosucard
W celu uzyskania porady należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. W każdym przypadku należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Rosucard.

Pominięcie zastosowania leku Rosucard
Nie ma powodu do obaw, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Rosucard
Jeśli pacjent zamierza przerwać stosowanie leku Rosucard powinien skontaktować się z lekarzem. Stężenie cholesterolu może się zwiększyć w przypadku zaprzestania stosowania leku Rosucard.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest aby pacjent miał świadomość jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Zazwyczaj działania te mają łagodny charakter i ustępują w krótkim czasie.

Należy przerwać stosowanie leku Rosucard i zgłosić się do lekarza w celu uzyskania pomocy natychmiast, gdy zaobserwuje się następujące objawy reakcji alergicznych:

 • Trudności w oddychaniu, z lub bez opuchlizny twarzy, ust, języka i (lub) gardła.
 • Opuchliznę twarzy, ust, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w przełykaniu.
 • Silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami).

Ponadto należy przerwać stosowanie leku Rosucard i niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdy pacjent zauważy nietypowe bóle mięśni, trwające dłużej niż zwykle. Objawy mięśniowe są częstsze u dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych. Tak jak w przypadku innych statyn, bardzo niewielu pacjentów doświadcza nieprzyjemnego wpływu na mięśnie, który bardzo rzadko może przekształcić się w potencjalnie zagrażające życiu uszkodzenie mięśni zwane rabdomiolizą (rzadko występujące działania niepożądane).

Następujące działania niepożądane opisano w przypadku stosowania rozuwastatny (substancji czynnej leku Rosucard):

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Ból głowy.
 • Ból brzucha.
 • Zaparcia.
 • Nudności.
 • Bóle mięśni.
 • Uczucie osłabienia.
 • Zawroty głowy.
 • Zwiększenie ilości białka w moczu – zazwyczaj wraca do normy, bez konieczności odstawienia leku Rosucard (tylko w przypadku dawki 40 mg).
 • Cukrzyca. Prawdopodobieństwo wystąpienia jest większe u pacjentów z dużym stężeniem cukrów i tłuszczów we krwi, u pacjentów z nadwagą oraz u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Wysypka, świąd lub inne reakcje skórne.
 • Zwiększenie ilości białka w moczu – zazwyczaj wraca do normy, bez konieczności odstawienia leku Rosucard (tylko w przypadku dawki 10 mg i 20 mg).

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • Ciężkie reakcje alergiczne – objawy to obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, trudności w połykaniu i oddychaniu, silny świąd skóry (z wypukłymi grudkami). Jeśli pacjent podejrzewa u siebie wystąpienie reakcji alergicznej powinien natychmiast przestać stosować lek Rosucard i zgłosić się do lekarza w celu uzyskania pomocy.
 • Uszkodzenie mięśni u dorosłych – należy natychmiast zaprzestać stosowania leku Rosucard i skonsultować się z lekarzem, gdy pojawią się nietypowe bóle mięśni i trwają dłużej niż powinny.
 • Ostry ból brzucha (zapalenie trzustki).
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • Żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu).
 • Zapalenie wątroby.
 • Bóle stawów.
 • Ślad krwi w moczu.
 • Uszkodzenie nerwów rąk i nóg (zdrętwienie).
 • Utrata pamięci.
 • Ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn).

Działania niepożądane o częstości nieznanej mogą obejmować (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

 • Depresja.
 • Trwałe osłabienie mięśni.
 • Urazy ścięgien.
 • Zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary nocne.
 • Biegunka (luźne stolce).
 • Zespół Stevensa-Johnsona (pojawiające się pęcherze na skórze, błonach śluzowych ust, oczu i narządów rodnych).
 • Kaszel.
 • Duszność.
 • Obrzęki.
 • Zaburzenia seksualne.
 • Problemy z oddychaniem w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected]
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Rosucard

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rosucard
Substancją czynną leku jest rozuwastatyna.
Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny w postaci rozuwastatyny wapniowej.
Pozostałe składniki to:
Rdzeń: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żelaza tlenek czerwony (E172).

Jak wygląda lek Rosucard i co zawiera opakowanie
Rosucard, 10 mg, tabletki powlekane: jasnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki z zaznaczoną linią podziału o długości około 8,8 mm i szerokości około 4,5 mm. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Rosucard, 20 mg, tabletki powlekane: różowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki o długości około 11,1 mm i szerokości około 5,6 mm.
Rosucard, 40 mg, tabletki powlekane: ciemnoróżowe, powlekane, owalne, dwuwypukłe tabletki o długości około 14,0 mm i szerokości około 7,0 mm.

Wielkość opakowania: 28, 30, 84, 90 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
Zentiva k.s.
U kabelovny 130
Dolní Měcholupy
102 37 Praga 10
Republika Czeska

Wytwórca:
1) Zentiva k.s. U kabelovny 130
Dolní Měcholupy
102 37 Praga 10
Republika Czeska

2) UAB „Oriola Vilnius”
Laisves pr. 75
LT-06144,
Vilnius Litwa

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:
РOCYKAPД 10mg
филмирани таблетки РOCYKAPД 20mg
филмирани таблетки РOCYKAPД 40mg
филмирани таблетки

Republika Czeska:
ROSUCARD 10 mg

potahované tablety
ROSUCARD 20 mg
potahované tablety
ROSUCARD 40 mg
potahované tablety

Estonia:
ROSUCARD 10 mg
ROSUCARD 20 mg

Łotwa:
ROSUVACARD 10 mg apvalkotās tabletes
ROSUVACARD 20 mg apvalkotās tabletes
ROSUVACARD 40 mg apvalkotās tabletes

Litwa:
ROSUVACARD 10 mg plėvele dengtos tabletės
ROSUVACARD 20 mg plėvele dengtos tabletės

Polska:
ROSUCARD

Rumunia:
ROSUCARD, 10 mg, comprimate filmate
ROSUCARD, 20 mg, comprimate filmate
ROSUCARD, 40 mg, comprimate filmate

Słowacja:
ROSUCARD 10 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 20 mg filmom obalené tablety
ROSUCARD 40 mg filmom obalené tablety

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2016

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Zentiva k.s.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .