Rozalin

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, roztwór
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

20 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

ROZALIN, 20 mg/ml, krople do oczu roztwór

(Dorzolamidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Rozalin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rozalin
 3. Jak stosować lek Rozalin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Rozalin
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ROZALIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Rozalin jest chlorowodorek dorzolamidu. Hamuje on aktywność anhydrazy węglanowej, dzięki czemu następuje zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Rozalin jest zalecany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

 • nadciśnieniem ocznym,
 • jaskrą z otwartym kątem,
 • jaskrą torebkową

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ROZALIN

Kiedy nie stosować leku Rozalin
Leku Rozalin nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem na którykolwiek ze składników leku.
Nie zaleca się stosowania preparatu Rozalin u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub z kwasicą hiperchloremiczną.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rozalin

 • u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • w leczeniu pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem oprócz podawania leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, istnieje konieczność także innych interwencji terapeutycznych. Stosowanie dorzolamidu u tych pacjentów nie było badane.
 • u pacjentów, u których występują ciężkie działania niepożądane lub objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu
 • pacjenci z dodatnim wywiadem w kierunku kamicy nerkowej mogą stanowić grupę podwyższonego ryzyka występowania kamicy dróg moczowych w związku ze stosowaniem dorzolamidu
 • u pacjentów, u których wystąpiły reakcje o charakterze alergicznym, należy rozważyć konieczność przerwania leczenia dorzolamidem
 • u pacjentów leczonych doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej leczenie dorzolamidem nie jest zalecane
 • u pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) dodatnim wywiadem w kierunku zabiegów wewnątrzgałkowych, dorzolamid powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności
 • u pacjentów po zabiegach filtracyjnych.

Stosowanie leku Rozalin u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

Stosowanie leku Rozalin z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach (w tym również o innych kroplach do oczu), które pacjent stosuje lub zamierza stosować, nawet o tych zakupionych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Kobieta w ciąży lub planująca ciążę powinna poinformować o tym lekarza. Nie należy stosować leku Rozalin w okresie ciąży.

Nie wiadomo, czy dorzolamid jest wydzielany z pokarmem kobiecym. Lek Rozalin nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią. Biorąc pod uwagę znaczenie terapii dla zdrowia matki, lekarz rozważy możliwość przerwania karmienia piersią lub stosowania leku.

Stosowanie leku Rozalin u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Należy poinformować lekarza o przebytych i aktualnie występujących chorobach nerek lub wątroby.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
U niektórych pacjentów stosujących lek Rozalin istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogących wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, takich jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz pkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rozalin
Rozalin zawiera środek konserwujący – chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem leku i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po zakropleniu leku. Chlorek benzalkoniowy może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ROZALIN

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli Rozalin jest jedynym lekiem stosowanym do oka (oczu) to zaleca się zakraplanie jednej kropli do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę.
Jeżeli lekarz zalecił dodatkowo stosowanie leku beta-adrenolitycznego w postaci kropli do oczu w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, to zalecaną dawką preparatu Rozalin jest jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
Jeśli lekarz zdecyduje zastąpić preparatem Rozalin inny, stosowany miejscowo środek przeciwjaskrowy, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie preparatu Rozalin w dniu następnym.
Jeżeli oprócz preparatu Rozalin stosowany jest inny lek w postaci kropli do oczu, należy zrobić co najmniej dziesięciominutową przerwę między zakraplaniem kolejnych leków.
Nie należy bez porozumienia z lekarzem zmieniać dawkowania. W przypadku konieczności przerwania stosowania preparatu należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Aby uniknąć zakażenia roztworu nie należy końcówką kroplomierza dotykać do oka, jego okolic ani jakichkolwiek innych powierzchni.
Sposób użycia leku Rozalin

 1. Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że buteleczka jest oryginalnie zabezpieczona paskiem. W nowym opakowaniu szczelina występująca pomiędzy buteleczką i zakrętką jest prawidłowa.
 2. Aby otworzyć butelkę należy przerwać pasek zabezpieczający odkręcając zakrętkę.
 3. Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.
 4. Odwrócić buteleczkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ KOŃCÓWKĄ KROPLOMIERZA DO OKA, POWIEKI I INNYCH POWIERZCHNI.
 5. Jeśli lekarz zlecił zakroplenie leku do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3 i 4.
 6. Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby odmierzać dokładnie jedną kroplę, dlatego NIE NALEŻY powiększać otworu w kroplomierzu.
 7. Po zakropleniu należy zakręcić buteleczkę. Nie należy jednak dokręcać jej zbyt mocno.
 8. Po wykorzystaniu przepisanej przez lekarza ilości leku, w opakowaniu pozostaje jego niewielka, dodatkowa ilość. Jest to nadmiar dodany celowo, aby zapewnić możliwość wykorzystania leku w ilości przepisanej przez lekarza (5 ml). Nie należy, więc usiłować wycisnąć nadmiaru roztworu z opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rozalin
W przypadku połknięcia zawartości buteleczki należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Rozalin
Rozalin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku należy podać ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki, należy powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rozalin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Do najczęściej występujących działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem dorzolamidu oraz objawów miejscowych należały: gorzki smak w ustach, pieczenie i kłucie oczu, niewyraźne widzenie, swędzenie oczu, łzawienie, ból głowy, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, nudności, podrażnienie powiek oraz uczucie osłabienia i zmęczenia.
Najczęstszym (u około 3% pacjentów) powodem przerwania leczenia preparatem Rozalin były działania niepożądane ze strony oczu, a przede wszystkim stwierdzenie polekowego zapalenia spojówek i reakcji ze strony powiek. Rzadko obserwowano zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego oraz wysypkę. W jednym przypadku stwierdzono kamicę moczową.

Po wprowadzeniu leku zawierającego dorzolamid do lecznictwa zgłoszono następujące działania niepożądane:

Bardzo często (nie rzadziej niż u 1 osoby na 10): pieczenie i kłucie oczu

Często (rzadziej niż u 1 osoby na 10 ale częściej niż u 1 osoby na 100): bóle głowy, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie oczu, zaburzenia widzenia, mdłości, gorzki posmak, zmęczenie

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 osoby na 100 ale częściej niż u 1 osoby na 1000): zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

Rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 1000 ale częściej niż u 1 osoby na 10 000); parestezje, zawroty głowy, podrażnienie w tym zaczerwienienie, ból, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność, obrzęk rogówkowy, obniżone napięcie gałki ocznej, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, kamica moczanowa. Reakcje nadwrażliwości: objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych, w tym reakcji w obrębie powiek oraz objawy ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, pokrzywka, świąd.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ROZALIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.
Okres ważności po pierwszym użyciu: 4 tygodnie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rozalin
Substancją czynną jest dorzolamid. 1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku dorzolamidu.
Inne składniki leku to:
mannitol, sodu cytrynian, hydroksyetyloceluloza, benzalkoniowy chlorek (roztwór), sodu wodorotlenek (roztwór 1 N), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Rozalin i co zawiera opakowanie
Opakowanie: butelka w tekturowym pudełku, 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny
Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów k/Warszawy

Wytwórca
Rafarm S.A., Paiania 19002, Attiki, Grecja

Data opracowania ulotki: 26.03.2008 r.

Wskazania do stosowania:

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:

 • nadciśnieniem ocznym,
 • jaskrą z otwartym kątem,
 • jaskrą torebkową

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

S Narządy wzroku i słuchu
S01 Leki oftalmologiczne
S01E Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę
S01EC Inhibitory anhydrazy węglanowej
S01EC03 Dorzolamide

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Prowadzenia pojazdow 1
Piktogram z nr 1 - Bądź ostrożny. Nie prowadź pojazdów bez przeczytania ulotki leku. Ryzyko dotyczące stosowania leku i wpływu na prowadzenie pojazdów jest niewielkie i zależy głównie od wrażliwości indywidualnej na lek. Pacjent znajdzie w ulotce leku ostrzeżenia wskazujące przypadki kiedy nie powinien prowadzić samochodu (zwłaszcza wtedy gdy odczuwał już wcześniej działania niepożądane leku potencjalnie niebezpieczne). Zażywanie leku z tej grupy i prowadzenie samochodu nie jest zazwyczaj przeciwwskazane, ale wymaga przeczytania ulotki przed rozpoczęciem jazdy.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Dorzolamide Hydrochloride; Dorzolamid Hidroklorür; Dorzolamide, chlorhydrate de; Dorzolamidi hydrochloridum; Hidrocloruro de dorzolamida

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Adamed Sp. z o.o.

Adres
Pieńków 149
05-152 Czosnów
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 751-84-67
telefon
(22) 751-85-17

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Adamed Pharma S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .