Ryzyko uszkodzenia wątroby po lekach na odchudzanie - 26.05.2010

26 maja 2010 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dołączyła do opisów leków zawierających orsilat (Xenical, Alli) nowe informacje dot. bezpieczeństwa stosowania tych leków. Przyczyną wprowadzonej informacji była ocena 13 przypadków poważnych uszkodzeń wątroby, które mogą być związane ze stosowaniem orsilatu. Powyższe 13 opisów uszkodzenia wątroby zostało zgłoszone na przestrzeni lat 1999-2009 i do końca nie wiadomo czy stosowanie orsilatu jest bezpośrednią przyczyną poważnego uszkodzenia wątroby. Jednakże FDA ze względu na powagę zgłoszonych działań niepożądanych postanowiła poinformować pacjentów o potencjalnych objawach uszkodzenia wątroby i w razie ich wystąpienia potrzebie zgłoszenia się do lekarza. Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeżeli wystąpią u niego następujące objawy: swędzenie, zażółcenie białek oczu i skóry, ciemny mocz, utrata apetytu , jasno zabarwiony stolec.

Orsilat stosuje się jako środek zmniejszający masę ciała. Na rynku polskim dostępne są dwa preparaty zawierające orsilat: 1) Xenical firmy Roche Registration Limited, zawierający 120 mg orsilatu, dostępny jest wyłącznie na receptę, 2) Alli firmy Glaxo Group Limited, zawierający 60 mg orsilatu, dostępny bez recepty.

Więcej na stronie
FDA Drug Safety Communication: Completed safety review of Xenical/Alli (orlistat) and severe liver injury