Sachol żel stomatologiczny

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
żel do stosowania w jamie ustnej
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

(87,1 mg + 0,1 mg)/g

indeks_lekow_quicktab

SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY

(Cholini salicylas + Cetalkonii chloridum)
(87,1 mg + 0,1 mg)/g, żel do stosowania w jamie ustnej

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Sachol żel stomatologiczny ostrożnie.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Sachol żel stomatologiczny i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sachol żel stomatologiczny
 3. Jak stosować lek Sachol żel stomatologiczny
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Sachol żel stomatologiczny
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek wykazuje połączone działanie składników: przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające miejscowo.
Główny składnik leku – choliny salicylan działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Cetalkoniowy chlorek wzmacnia działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne leku. Występujące wpodłożu bakteriostatyki: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan wstężeniach zawartych w leku wykazują działanie odkażające.
Po zastosowaniu, żel utrzymuje się przez kilka minut na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.

Wskazania do stosowania

 • stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej,
 • nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej,
 • zapalenie dziąseł,
 • choroby przyzębia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY

Kiedy nie stosować leku Sachol żel stomatologiczny

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na salicylany, cetalkoniowy chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Sachol żel stomatologiczny,
 • u dzieci poniżej 3 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sachol żel stomatologiczny
W miejscu zastosowania może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

Stosowanie leku Sachol żel stomatologiczny z innymi lekami
Przy miejscowym stosowaniu leku zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko wystąpienia interakcji.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie w okresie ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza.
Pochodne kwasu salicylowego są wydzielane z mlekiem kobiecym i nie zaleca się ich stosowania w okresie karmienia piersią.

Prowadzenia pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. JAK STOSOWAĆ LEK SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY

Nanosić niewielką ilość żelu na chorobowo zmienione miejsce, lekko wcierać przez około 2 minuty. Stosować 2 – 3 razy na dobę. Przez około pół godziny po zastosowaniu żelu nie pić i nie przyjmować żadnych pokarmów.
Stosowanie u dzieci powyżej 3 roku życia wyłącznie na zlecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
Teoretycznie nie jest możliwe przedawkowanie leku. Jeżeli to jednak nastąpi, należy przepłukać jamę ustną obfitą ilością wody i ewentualnie wywołać wymioty.
W przypadku nadwrażliwości na salicylany, po przedawkowaniu żelu i wchłonięciu do organizmu znaczących ilości choliny salicylanu mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów jak: pocenie się, szum w uszach, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmiany skórne (rumień lub pokrzywka). Należy wówczas skontaktować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SACHOL ŻEL STOMATOLOGICZNY

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przed użyciem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu i nie stosować leku po jego upływie.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sachol żel stomatologiczny
Substancjami czynnymi leku są choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek.
1 g żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku.
Inne składniki leku to hydroksyetyloceluloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol, olejek anyżowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sachol żel stomatologiczny i co zawiera opakowanie
Lek Sachol żel stomatologiczny to przezroczysta, bezbarwna, jednolita masa o zapachu olejku anyżowego.
Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g lub 20 g żelu, umieszczona wtekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra
tel.: (075) 643-31-02
fax: (075) 752-44-55
e-mail: [email protected]

Data zatwierdzenia ulotki: 2008-12-01

Wskazania do stosowania:

 • stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej,
 • nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej,
 • zapalenie dziąseł,
 • choroby przyzębia.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

A PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A01 Preparaty stomatologiczne
A01A Preparaty stomatologiczne
A01AD Inne leki do stosowania miejscowego

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Choline, Salicylate de; Cholini Salicylas; Koliinisalisylaatti; Kolinsalicylat; Salicilato de colina

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Adres
Wincentego Pola 21
Jelenia Góra
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(75) 752-44-55
telefon
(75) 643-31-00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .