Salmeson

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do inhalacji, podzielony
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
(50 mcg + 250 mcg)/dawkę
(50 mcg + 500 mcg)/dawkę

indeks_lekow_quicktab

Wskazania do stosowania

Salmeson jest wskazany do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Astma

Salmeson jest wskazany do systematycznego leczenia astmy oskrzelowej, gdy zalecane jest jednoczesne stosowanie długo działającego β2-mimetyku i wziewnego glikokortykosteroidu:

  • u pacjentów, u których objawów astmy nie można opanować mimo stosowania glikokortykosteroidu wziewnego lub krótko działającego β2-mimetyku, stosowanego doraźnie
    lub
  • u pacjentów, u których objawy astmy można opanować glikokortykosteroidem wziewnym i długo działającym β2 –mimetykiem.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Salmeson jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu pacjentów z POChP, z FEV1 <60% wartości należnej (przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela) i przebytych nawracających zaostrzeniach choroby, u których występują znaczące objawy choroby pomimo zastosowanego regularnego leczenia produktami rozszerzającymi oskrzela.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego ELPEN Pharmaceutical Co.Inc.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .