Sirolimus może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia i zgonu 16.06.2012

Sirolimus może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia po przeszczepie wątroby i ryzyko zgonu

Wyniki badania prowadzonego przez amerykańskich i brazylijskich naukowców wskazują, że sirolimus może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia i zgonu u osób po przeszczepie wątroby. Do czasu przeprowadzenia badania obejmującego więcej osób, należy bardziej skrupulatnie dobierać rodzaj immunosupresji.

W badaniu stosowano testy statystyczne, które wyznaczały czynniki predysponujące i iloraz szans wystąpienia chorób układu krążenia wśród grupy 304 pacjentów po pierwszym przeszczepie wątroby, przeprowadzonym na Uniwersytecie w Miami w okresie od 2000 do 2010. Podczas okresu obserwacji, który średnio wyniósł 5,3 lat, 31 pacjentów (10%) doświadczyło choroby układu krążenia. Czterdziestu jeden (13,5%) miało potransplantacyjny zespół metaboliczny ( post-transplant metabolic syndrome - PTMS). Częstość występowania chorób układu krążenia była wyższa u osób z PTMS względem pacjentów, którzy tego zespołu nie mieli (29% vs 11,7 %; iloraz szans 3,08, p<0,05). Nie znaleziono związku pomiędzy biomarkerami przed przeszczepem wątroby, takimi jak TB, kwas moczowy oraz MELD i chorobami układu krążenia, nie są one także czynnikami predykcyjnymi dla PTMS.

Jednoczynnikowa analiza wariancji wykazała, że czynnikami, które wpływają na wystąpienie chorób układu krążenia są:
- wiek (OR – 1,05, 95% CI 1,0, 1,09)
- niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby nonalcoholic steatohepatitis (NASH) (OR 3,53; 1,05, 11,8)
- PTMS (3,08; 1,31, 7,27)
- choroba układu krążenia przed przeszczepieniem (5,06; 1,61, 15,9)
- leczenie sirolimusem (3,97; 1,59, 9,91).

Jednak w analizie wieloczynnikowej tylko stosowanie sirolimusu utrzymywało się jako czynnik predysponujący do wystąpienia chorób układu krążenia (3,66; 1,44, 9,31). W okresie obserwacji zmarło 78 osób (22,7% pacjentów). Stosowanie sirolimusu wiązało się z krótszym przeżyciem (log rank p=0,008), ale choroba układu krążenia, zapalenie wątroby ani zespół polimetaboliczny nie były czynnikami zwiększonej śmiertelności, twierdzą badacze.

Badanie to zostało zaprezentowane na 47. dorocznym zjeździe europejskiego stowarzyszenia na rzecz badań nad wątrobą (European Association for the Study of the Liver – EASL), które w tym roku odbyło się w Barcelonie.

Doycheva IB, Couto CA, Gelape CL, Kish JK, Martin P, Levy C. Immunosupression with sirolimus increases cardiovascular risk in liver transplant recipients. 47th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver: abstr. 191, 18 Apr 2012.http://mobile.ilcapp.eu/easl%5f161/poster%5f23366/program.apsx

Na podstawie: Reactions Weekly, No 1406 z 16 czerwca 2012 r.

Źródło:
Biuletyn Leków Nr 2, 3 2012 URPL str.40
www.urpl.gov.pl