Skróty recepturowe

[[699]]

Skrót Pełna nazwa w języku łacińskim Znaczenie w języku polskim
a a po (np. po jednej części)
aa ana partes aequales po równych częściach
ad ad do
ad caps. amyl. ad capsulas amylaceas do kapsułek skrobiowych (opłatków)
ad m. med ad manus medici do rąk lekarza
ad scat. ad scatulam do pudełka
ad us. ext. ad usum externum do użytku zewnętrznego
ad us. int. ad usum internum do użytku wewnętrznego
ad us. prop. ad usum proprium do użytku własnego
ad vitr. gtt ad vitrum guttatum do butelki z kroplomierzem
ad. adde, addetur dodaj
aeq. aequalis równy
alb. albus biały
Aq. Aqua woda
Aq. dest. Aqua destillata woda destylowana
Aq. pro ini. Aqua pro iniectione woda do wstrzyknięć
Aq. pur. Aqua purificata woda oczyszczona
c. cum z
caps. capsula kapsułka
caps. amyl. capsula amylacea kapsułka skrobiowa
caps. amylac. capsulae amylaceae kapsułki skrobiowe
caps. gel. capsula gelatinosa lub capsulae gelatinosae kapsułka żelatynowa
col. colatura cedzonka
collyr. collyrium płyn do oczu
comp., cpt., cmp. compositus złożony
conc., conct. concentratus stężony
conc. concisus pocięty
cont. contusus potłuczony, rozgnieciony
cort. cortex kora
corrig. corrigens środek poprawiający smak i zapach
crist. cristallisatus krystaliczny
cr. kremor krem
cr., crud. crudus surowy, nieoczyszczony
d. da, dentur, detur daj
d.t.d. dentur tales doses daj takich dawek
d.s. da signa oznacz
dec., dect. decoctum odwar
dep., depur. depuratus oczyszczony
dil. dilutus, dilutio rozcieńczony, rozcieńczenie
disp. dispensa rozdziel
div. in part. aeq. divide in partes aequales podziel na równe części
dos. dosis, doses dawka, dawki
dur. durus twardy
e, ex ex z
ex temp. ex tempore doraźnie, bezpośrednio przed użyciem
eff. effervescens musujący
extr. extractum wyciąg
extr. fl. extractum fluidum wyciąg płynny
extr. sicc. extractum siccum wyciąg suchy
excip. excipiens substancja pomocnicza
f. fiat, fiant, fac niech powstanie, zrób
f.l.a. fiat lege artis wykonaj zgodnie z przepisami
fluid, fld. fluidus płynny
fl., flor. flos, flores kwiat, kwiaty
fol. folium, folia liść, liście
fr., fruct. fructus owoc
glac. glacialis lodowaty
glob. globulus gałka, globulka
glob. vag. globuli vaginalis gałki dopochwowe
gtt., gutt. gutta, guttae kropla, krople
gran. granulatum granulat
hb. herba ziele
in in w
in scat. in scatula w pudełku
inf. infusum napar
ini. iniectio wstrzyknięcie
i.m. iniectio intramuscularis wstrzyknięcie domięśniowe
i. v. iniectio intravenosa wstrzyknięcie dożylne
ini. subc., s.c. iniectio subcuanea wstrzyknięcie podskórne
lag. lagena naczynie, opakowanie
lag. orig.. lagena originalis opakowanie oryginalne
lin. linimentum mazidło
liq. liquor płyn
liq. liquidus płynny, ciekły
lot. lotio obmywanie, mleczko
mac. macera, maceratio maceruj, macerat
m.d.s. misce, da signaturam zmieszaj, oznacz
m.f. misce, fiat zmieszaj, zrób
m.f. pulv. misce, fiat pulvis zmieszaj, zrób proszek
m.f.sol. misce, fiat solutio zmieszaj, zrób roztwór
m. pil. massa pilularum masa pigułkowa
mixt. mixtura mieszanka, mikstura
mixt. agit. mixtura agitanda mieszanka, którą należy wstrząsnąć przed użyciem
moll. mollis miękki
muc. mucilago kleik
No, Nr numero, numerus w ilości, liczba
ne rep. ne repetatur nie powtarzać (w odniesieniu do recepty)
obl. oblatae kapsułki skrobiowe, opłatki
ol. oleum olej
p. pars część
p.aeq. partes aequales równe części
pil. pilulae pigułki
prec., ppt. praecipitatus strącony
pro me pro me dla mnie
p.o. per os doustnie
p.r. per rectum doodbytniczo
per se per se jako taki
per vaginam per vaginam dopochwowo
pur. purus czysty
pulv. pulvis proszek
q.s. quantum satis, quantum sufficit ilość potrzebna, ile wystarczy
rad. radix korzeń
rep. repetatur powtórzyć
Rp. recipe weź (nagłówek recepty)
rhiz. rhizoma kłącze
s. signa, signetur oznacz
sal sal sól
S.n. Suo nomine pod nazwą własną
sol. solutio roztwór
solv. solve rozpuść
sat. saturatio wysycenie
scat. scatula pudełko
sem. semen nasienie
spl., simpl., splx. simplex prosty, zwykły, niezłożony
sir. sirupus syrop
spir. spiritus spirytus
spec. species ziółka
succ. succus sok
supp., suppos. suppositorium czopek
susp. suspensio zawiesina
spissus spissus gęsty
subt. subtilis subtelny
sum. dupl. summatur duplum dodaj drugie tyle
tab. tabuletta tabletka
tabl., tbl. tabulettae tabletki
tab. obd. tabuletta obducta tabletka powlekana
tinct., tra, tct. tinctura nalewka
trit. trituratio roztarcie, roztarty
u., ung., ungt. unguentum maść
v., vitr. vitrum butelka, naczynie szklane


Źródło:
Receptura apteczna - pod redakcją prof. dr hab. n. farm R.Jachowicz
Ćwiczenia z receptury -pod redakcją L.Krówczyńskiego, R.Jachowicz
Kategoria: