Statyny – ryzyko śródmiąższowej choroby płuc - październik 2010

Kanada.

Kanadyjski Urząd ds. Zdrowia (Health Canada) ostrzega specjalistów ochrony zdrowia, że przy stosowaniu statyn występuje ryzyko wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (ILD - interstitial lung disease). W kanadyjskim biuletynie działań niepożądanych (Canadian Adverse Reaction Newsletter) Health Canada stwierdza, że podczas ostatnich 15 lat zanotowano 29 przypadków wystąpienia ILD i podejrzewa się, że jest to związane ze stosowaniem statyn. Spośród tych przypadków, 16 opisuje się jako pozytywne po odstawieniu leku i z lub bez włączenie leczenia immunosupresyjnego i 3 przypadki jako pozytywne po ponownym zastosowaniu leku. 31 marca 2010 roku Health Canada otrzymało 8 raportów działań niepożądanych dotyczących ILD lub chorób związanych z ILD. Podejrzewa się, że spowodowane to zostało stosowaniem następujących statyn: atrowastatyny (3), prawastatyny (2), rosuwastatyny (2), symwastatyny (1). Opisano w raportach działań niepożądanych także następujące przypadki: zwłóknienie płuc (3), ILD lub śródmiąższowe zapalenie płuc (2), sarkoidozę (1), zespół Churg-Straussa (1) i guzkowe zapalenie tętnic z silnym kaszlem (1). Spośród ośmiu opisanych przypadków, sześć zostało zakwalifikowanych jako poważne działania niepożądane. W dwóch przypadkach choroba płuc uległa poprawie po odstawieniu statyny i włączeniu leczenia ILD. Health Canada informuje, że ILD indukowane lekami jest rzadkim ale poważnym działaniem niepożądanym i może zagrażać życiu.

Źródło:
Canadian Adverse Reaction Newsletter, health Canada, Volume 20, Issue 4, Październik 2010
www.hc-sc.gc.ca
Indeks terapeutyczno-farmaceutyczny: