Suplemag B<sub>6</sub>

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki twarde
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten dostępny jest bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Suplemag B
6 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

SUPLEMAG B6

(Magnesii oxidum ponderosum, Magnesii aspartas dihydricus) + Pyridoxini hydrochloridum

82,87 mg jonów magnezu (Mg2+) + 5,0 mg
kapsułki twarde

Jedna kapsułka twarda zawiera
substancje czynne: 82,87 mg jonów magnezu w postaci 125,0 mg magnezu tlenku ciężkiego i 100,0 mg magnezu asparaginianu dwuwodnego oraz 5,0 mg pirydoksyny chlorowodorku (witaminy B6).
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelatyna, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Opakowania
50 kapsułek twardych

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Suplemag B6 i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Suplemag B6
 3. Jak stosować lek Suplemag B6
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Suplemag B6
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Suplemag B6 i w jakim celu się go stosuje

Suplemag B6 zawiera magnez w łatwo przyswajalnej postaci, oraz witaminę B6 (pirydoksyny chlorowodorek). Magnez obecny wewnątrz komórek aktywuje działanie enzymów, bierze udział w przemianach węglowodanów, białek i tłuszczów, wpływa na reakcje utleniania i redukcji oraz stężenia jonów. Stosowanie leków uzupełniających magnez przeciwdziała objawom niedoboru, takim jak nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy, zaburzenia pracy mięśni. Ponadto magnez zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zaburzeń rytmu serca, niewydolności krążenia.
Witamina B6 zawarta w leku ułatwia wchłanianie i transport magnezu do komórek organizmu oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego w moczu. Ilość witaminy B6 zawarta w jednej kapsułce jest wystarczająca by zapobiec objawom niedoboru, takim jak stany zapalne skóry i błon śluzowych lub zapalenie wielonerwowe.
Suplemag B6 stosuje się w uzupełnianiu rozpoznanych przez lekarza niedoborów magnezu w przypadku: nocnych kurczów łydek, nerwowości, drażliwości, stresu, ciąży i karmienia piersią, nieprawidłowego żywienia, stosowania diet odchudzających, długotrwałego stosowania środków moczopędnych.
Stosowany jest także jako lek uzupełniający, jednocześnie z innymi metodami leczenia, w chorobach serca i naczyń krwionośnych (miażdżyca, nadciśnienie tętnicze), chorobie niedokrwiennej serca (zaburzenia rytmu, niewydolność krążenia), cukrzycy, nadczynności przytarczyc i tarczycy, chorobie alkoholowej.

2. Zanim zastosuje się lek Suplemag B6

Nie należy stosować leku Suplemag B6, jeśli stwierdzono:
nadwrażliwość na składniki leku, ciężką niewydolność nerek, miastenię (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni), hipermagnezemię (nadmiar magnezu we krwi), hiperwitaminozę B6 (nadmiar witaminy B6 w organizmie), blok przedsionkowo-komorowy (zmiana rytmu lub spowolnienie pracy serca), parkinsonizm (w przypadku leczenia niektórymi lekami: tzw. preparatami L-dopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy), znacznie obniżone ciśnienie krwi, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, ostrą lub przewlekłą biegunkę.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Suplemag B6:

 • w przypadku podawania leku z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, związkami żelaza, dużymi dawkami wapnia, lekami przeciwbakteryjnymi z grupy fluorochinolonów (np. norfloksacyna);
 • jeżeli pacjent przyjmuje antybiotyki pochodne tetracykliny (np. doksycyklinę) i leki zawierające magnez, wskazana jest 3-godzinna przerwa pomiędzy zastosowaniem tych leków.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Suplemag B
6 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Podczas stosowania leku należy zachować ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, przyjmujących glikozydy naparstnicy.
Ciąża
Lek może być stosowany w okresie ciąży tylko w porozumieniu z lekarzem.
Karmienie piersią
Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko w porozumieniu z lekarzem.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Suplemag B6
Suplemag B6 zawiera laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien się skontaktować z lekarzem przed przyjęciem leku.
Ze względu na zawartość barwnika w składzie kapsułki - żółcieni chinolinowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

Stosowanie innych leków
Duże dawki preparatów wapnia i fosforany zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Lek zmniejsza wchłanianie tetracyklin, soli żelaza, fluorochinolonów i doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Antybiotyki aminoglikozydowe, leki moczopędne, np. furosemid, mineralokortykosteroidy, cysplatyna, amfoterycyna B nasilają wydalanie magnezu w moczu.

3. Jak stosować lek Suplemag B6

Dzieci:

w wieku od 5. do końca 11. roku życia - 1 kapsułka na dobę.
w wieku od 12. do końca 17. roku życia - 2 kapsułki na dobę.

Dorośli:

maksymalnie do 4 kapsułek na dobę.

Połknięcie zbyt dużej liczby kapsułek jednorazowo może mieć działanie przeczyszczające.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Suplemag B6 niż zalecana
Stosowanie zbyt dużych dawek może spowodować wystąpienie takich objawów, jak biegunka, zaczerwienienie skóry, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie mięśniowe, zaburzenia krążenia. W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Suplemag B6
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Suplemag B6 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niekiedy mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty, biegunka.
W przypadku stosowania dawek wyższych niż zalecane mogą wystąpić objawy przedawkowania (patrz wyżej).
U niektórych osób w czasie stosowania leku Suplemag B6 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Suplemag B6

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Suplemag B6 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-12-12

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .