Symlosin SR

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 

0,4 mg

indeks_lekow_quicktab

Symlosin SR

0,4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
(Tamsulosini hydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Symlosin SR i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Symlosin SR
 3. Jak stosować lek Symlosin SR
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Symlosin SR
 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SYMLOSIN SR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Symlosin SR stosuje się w leczeniu objawów czynnościowych związanych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, takich jak trudności z oddawaniem moczu.
Substancją czynną leku Symlosin SR jest tamsulosyna. Tamsulosyna jest substancją blokującą receptory adrenergiczne typu alfa1, zmniejszającą napięcie mięśni gruczołu krokowego i cewki moczowej. W związku z tym ułatwia przepływ moczu przez cewkę moczową i ułatwia oddawanie moczu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SYMLOSIN SR

Kiedy nic stosować leku Symlosin SR

 • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na tamsulosynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Symlosin SR,
 • jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Symlosin SR

 • jeśli u pacjenta występują ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego krwi (zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem podczas siadania lub wstawania),
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki blokujące receptory adrenergiczne typu alfa1,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
 • jeśli pacjent będzie operowany z powodu katarakty (zmętnienie soczewki oka), przed operacją powinien poinformować swojego okulistę, że przyjmuje lub poprzednio przyjmował lek Symlosin SR. Jest to konieczne, ponieważ lek Symlosin SR może powodować komplikacje w czasie operacji, którym można zapobiec, jeśli lekarz specjalista zostanie o tym uprzedzony.

Stosowanie leku Symlosin SR z jedzeniem i piciem
Symlosin SR należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią
Symlosin SR jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących negatywnego wpływu tamsulosyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak pamiętać, że lek Symlosin SR może powodować zawroty głowy.

Stosowanie leku Symlosin SR z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty i lekach ziołowych.
Jednoczesne stosowanie innych antagonistów receptorów alfa1-adrenergicznych (prazosyna, alfuzosyna) może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SYMLOSIN SR

Symlosin SR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku Symlosin SR. to jedna kapsułka na dobę.

Symlosin SR należy przyjmować po śniadaniu lub po pierwszym posiłku, popijając szklanką wody. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody pozostając w pozycji siedzącej lub stojącej (nie należy tego robić w pozycji leżącej).
Kapsułki nie należy rozgryzać ani żuć, ponieważ zaburza to zdolność do stopniowego uwalniania substancji czynnej. Kapsułkę można jednak otworzyć i połknąć jej zawartość bez żucia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symlosin SR
W razie przyjęcia większej niż należy dawki leku Symlosin SR, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Symlosin SR
Jeśli pacjent zapomniał zażyć lek po śniadaniu, może zrobić to w późniejszym czasie tego samego dnia. Należy pominąć dawkę, jeśli nie została ona przyjęta do końca dnia.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Symlosin SR może powodować działania niepożądane. Następujące działania niepożądane zostały zgłoszone podczas stosowania leku Symlosin SR:

Często (u więcej niż 1 na 100 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów): zawroty głowy.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): ból głowy, uczucie kołatania serca, zawroty głowy szczególnie podczas siadania lub wstawania z pozycji leżącej, zapalenie błony śluzowej nosa, reakcje z przewodu pokarmowego (zaparcia, biegunka, nudności, wymioty), reakcje alergiczne (wysypka, świąd, pokrzywka), zaburzenia wytrysku, osłabienie.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów, ale mniej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów): omdlenia, obrzęk naczynioruchowy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): priapizm (uporczywy i bolesny wzwód prącia).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SYMLOSIN SR

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Nie stosować leku Symlosin SR po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Symlosin SR

 • Substancją czynną leku jest tamsulosyna w postaci chlorowodorku. Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny.

 • Inne składniki leku to:
  Zawartość kapsułki: sodu alginian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), glicerolu dibehenian, maltodekstryna, sodu laurylosiarczan, makrogol 6000, polisorbat 80, sodu wodorotlenek, emulsja symetykonu (symetykon, metyloceluloza, kwas sorbinowy), krzemionka koloidalna bezwodna.
  Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (El 72), tytanu dwutlenek (El 71), żelaza tlenek żółty (El 72).

Jak wygląda lek Symlosin SR i co zawiera opakowanie

Pomarańczowe kapsułki żelatynowe nr 2, które zawierają białe lub żółtawe granulki.
Symlosin SR jest dostępny w opakowaniach po 30 kapsułek (3 blistry po 10 kapsułek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
SymPhar Sp. z o.o., ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Wytwórca:
Biokanol Pharma GmbH, Kehler Strasse 7, 76437 Rastatt, Niemcy

SymPhar Sp. z o.o., ul. Włoska 1, 00-777 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki: 17.01.2008 r.

Wskazania do stosowania:

Objawy z dolnych dróg moczowych (ang. lower urinary tract symptoms – LUTS) związane z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia – BPH).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

G Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
G04 Leki urologiczne
G04C Leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego
G04CA Antagoniści receptora α-adrenergicznego
G04CA02 Tamsulosin

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Interakcje z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Tamsulosin Hydrochloride; Amsulosin Hydrochloride; Hidrocloruro de tamsulosina; Tamsulosiinihydrokloridi; Tamsulosin Hidroklorür; Tamsulosine, chlorhydrate de; Tamsulosinhydroklorid; Tamsulosini hydrochloridum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

SymPhar Sp. z o.o.

Adres
Włoska 1
00-777 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(022) 823 05 49
telefon
(022) 822 93 06

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego SymPhar Sp. z o.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .