Taromentin (proszek)

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji
l3
l8
Dawka: 

500 mg + 100 mg; 1000 mg + 200 mg

indeks_lekow_quicktab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Taromentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Amoksycylina + kwas klawulanowy

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.
 • Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Taromentin i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Taromentin
 3. Jak stosować lek Taromentin
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Taromentin
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK TAROMENTIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Taromentin jest antybiotykiem działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Taromentin zawiera dwa różne leki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina należy do grupy leków zwanych “penicylinami”, których działanie niekiedy może być zahamowane (unieczynnienie). Drugi działający składnik (kwas klawulanowy) przeciwdziała temu unieczynnieniu.

Taromentin jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • ciężkie zakażenia ucha, nosa i gardła;
 • zakażenia dróg oddechowych;
 • zakażenia dróg moczowych;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich w tym zakażenia stomatologiczne;
 • zakażenia kości i stawów;
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet.

Taromentin jest stosowany u dorosłych i dzieci w zapobieganiu zakażeniom związanym z dużymi zabiegami operacyjnymi.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TAROMENTIN

Kiedy nie stosować leku Taromentin

 • Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub penicylinę.
 • Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. To może obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub szyi.
 • Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Taromentin.
W razie wątpliwości przed rozpoczęciem stosowania leku Taromentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, farmaceutą lub pielęgniarką.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Taromentin
Przed rozpoczęciem stosowania leku Taromentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną;
 • jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek;
 • nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, farmaceutą lub pielęgniarką przed rozpoczęciem przyjmowania leku Taromentin.


W niektórych przypadkach lekarz może badać jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W zależności od wyników pacjent może otrzymać Taromentin w innej dawce lub inny lek.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Stosowanie leku Taromentin może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje alergiczne, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Taromentin u pacjenta nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Patrz „Dolegliwości na które należy zwrócić uwagę” w punkcie 4.

Badania krwi i moczu
Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Taromentin. Taromentin może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

Inne leki i Taromentin
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli jednocześnie z lekiem Taromentin pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych.

Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej) lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Taromentin.

Jeśli równocześnie z lekiem Taromentin pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Taromentin
Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera w przybliżeniu:

 • 31,4 mg (1,4 mmola) sodu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli u pacjenta została zalecona dieta z kontrolowaną zawartością sodu.
 • 19,6 mg (0,5 mmola) potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z chorobą nerek lub jeśli u pacjenta została zalecona dieta z kontrolowaną zawartością potasu.

Taromentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji zawiera w przybliżeniu:

 • 62,9 mg (2,7 mmola) sodu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli u pacjenta została zalecona dieta z kontrolowaną zawartością sodu.
 • 39,3 mg (1,0 mmola) potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z chorobą nerek lub jeśli u pacjenta została zalecona dieta z kontrolowaną zawartością potasu.

Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji zawiera w przybliżeniu:

 • 125,9 mg (5,5 mmola) sodu. Należy wziąć to pod uwagę, jeśli u pacjenta została zalecona dieta z kontrolowaną zawartością sodu.
 • 39,3 mg (1,0 mmola) potasu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z chorobą nerek lub jeśli u pacjenta została zalecona dieta z kontrolowaną zawartością potasu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TAROMENTIN

Pacjent nigdy nie będzie samodzielnie przyjmował tego leku.
Lek będzie podawany pacjentowi przez wykwalifikowany personel tj. lekarza lub pielęgniarkę.

Zwykle stosowane dawki to:

 • Taromentin, 500 mg + 100 mg, 1000 mg + 200 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Dorośli i dzieci o masie ciała równej lub większej niż 40 kg

Zwykle stosowana dawka 1000 mg + 200 mg podawane co 8 godzin
Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami operacyjnymi 1000 mg + 200 mg podawane przed zabiegiem w czasie wprowadzania ogólnego znieczulenia. Dawka może się różnić w zależności od rodzaju zabiegu. Lekarz może powtórzyć dawkę, jeśli zabieg trwa dłużej niż 1 godzinę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg
Wszystkie dawki są ustalane w zależności od masy ciała dziecka w kilogramach.

Dzieci w wieku 3 miesięcy i powyżej: 25 mg + 5 mg na każdy kg masy ciała podawane co 8 godzin
Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub masie ciała mniejszej niż 4 kg: 25 mg + 5 mg na każdy kg masy ciała podawane co 12 godzin
 • Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Dorośli i dzieci o masie ciała równej lub większej niż 40 kg

Zwykle stosowana dawka 1000 mg + 100 mg, podawana co 8 do 12 godzin
Większa dawka 1000 mg + 100 mg, podawana co 8 godzin lub 2000 mg + 200 mg, podawana co 12 godzin W bardzo ciężkich zakażeniach dawka może być zwiększona maksymalnie do 2000 mg + 200 mg, podawanej co 8 godzin
Zapobieganie zakażeniom związanym z zabiegami operacyjnymi Dawka 1000 mg + 100 mg do 2000 mg + 200 mg podawana przed zabiegiem w czasie wprowadzania ogólnego znieczulenia. Dawka może się różnić w zależności od rodzaju zabiegu. Lekarz może powtórzyć dawkę, jeśli zabieg trwa dłużej niż 1 godzinę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg
Wszystkie dawki są ustalane w zależności od masy ciała dziecka w kilogramach.

Dzieci w wieku 3 miesięcy i powyżej: 50 mg + 5 mg na każdy kg masy ciała podawane co 8 godzin
Dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy lub masie ciała mniejszej niż 4 kg: 50 mg + 5 mg na każdy kg masy ciała podawane co 12 godzin.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby

 • Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może dobrać inną dawkę leku Taromentin lub inny lek.
 • Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba.

Jak podawany jest lek Taromentin

 • Taromentin podawany jest we wstrzyknięciu dożylnym lub w infuzji dożylnej.
 • Podczas stosowania leku Taromentin zalecane jest picie dużej ilości płynów.
 • Zwykle lek Taromentin nie jest podawany dłużej niż przez 2 tygodnie bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Taromentin
Podanie pacjentowi dawki większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym farmaceutą lub pielęgniarką tak szybko jak jest to możliwe, jeśli pacjent uważa, że podano mu dawkę większą niż zalecana. Objawy mogą obejmować podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunkę) lub drgawki.
W razie wątpliwości dotyczących sposobu podawania leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Taromentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania niepożądane tego leku, jakie mogą wystąpić.

Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę
Reakcje nadwrażliwości
:

 • wysypka skórna;
 • zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może też dotyczyć innych części ciała;
 • gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie;
 • obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu;
 • omdlenie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Taromentin.

Zapalenie jelita grubego

Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

eśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

Bardzo częste działania niepożądane
Mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów

 • biegunka (u dorosłych).

Częste działania niepożądane
Mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów

 • pleśniawki (kandydoza - zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry);
 • biegunka.

Niezbyt częste objawy niepożądane
Mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów

 • wysypka na skórze, świąd;
 • wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka);
 • nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek;
  • jeśli wystąpią:
   • wymioty,
   • niestrawność,
   • zawroty głowy,
   • ból głowy
  • lek Taromentin należy przyjmować przed jedzeniem.

Niezbyt częste objawy niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

 • zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadkie objawy niepożądane
Mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów

 • wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi - rumień wielopostaciowy)
  • jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów powinien pilnie skontaktować się z lekarzem.
 • obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły, która jest bardzo bolesna przy dotyku.

Rzadkie objawy niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi:

 • mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi;
 • mała liczba białych komórek krwi.

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane występowały u bardzo małej liczby ludzi, ale ich dokładna częstość nie jest znana.

 • Reakcje nadwrażliwości (patrz wyżej).
 • Zapalenie jelita grubego (patrz wyżej).
 • Ciężkie reakcje skórne:
  • rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry, szczególnie wokół ust nosa oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), i cięższa postać wywołująca rozległe złuszczanie skóry (ponad 30% powierzchni ciała - martwica toksyczno-rozpływna naskórka);
  • rozsiana czerwona wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić małe wypełnione ropą pęcherzyki (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry);
  • czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa).
 • jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zapalenie wątroby.
 • Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, która może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.
 • Zapalenie kanalików nerkowych.
 • Przedłużenie krzepnięcia krwi.
 • Pobudzenie ruchowe.
 • Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Taromentin lub z chorobami nerek).

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

 • znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi;
 • mała liczba czerwonych komórek krwi (niedokrwistość hemolityczna);
 • kryształy w moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TAROMENTIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I NNE INFORMACJE

Co zawiera lek Taromentin
Substancją czynną leku jest amoksycylina (w postaci soli sodowej) i kwas klawulanowy (w postaci soli potasowej).
Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Każda fiolka zawiera 500 mg amoksycyliny i 100 mg kwasu klawulanowego.

Taromentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Każda fiolka zawiera 1000 mg amoksycyliny i 200 mg kwasu klawulanowego.

Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Każda fiolka zawiera 2000 mg amoksycyliny i 200 mg kwasu klawulanowego.

Lek nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Taromentin i co zawiera opakowanie
Sypki proszek barwy białej do kremowo-beżowej.

Opakowanie

Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
1 fiolka w tekturowym pudełku.

Taromentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
1 fiolka w tekturowym pudełku.

Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji
1 lub 10 fiolek w tekturowym pudełku.

Taromentin dostępny jest również w postaci w postaci tabletek powlekanych i proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2
3-176 Warszawa
Numer telefonu: 022 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki: {MM/RRRR}

 

 

 

 

Edukacja medyczna

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych.

Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem.
Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk. To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.

Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii.

Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

 1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.
 2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego.
  Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.
 3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.
 4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.
 5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz Charakterystyka produktu leczniczego

Instrukcja przygotowania leku do użycia

Sposób podawania

Taromentin nie jest przeznaczony do podawania domięśniowego.

Leki Taromentin 500 mg + 100 mg i 1000 mg + 200 mg mogą być podane w powolnym wstrzyknięciu trwającym około 3 do 4 minut bezpośrednio do żyły lub do drenu przyrządu do wlewu kroplowego, albo w infuzji dożylnej trwającej 30 do 40 minut.

Lek Taromentin 2000 mg + 200 mg powinien być podawany w infuzji dożylnej trwającej 30 do 40 minut.

Sporządzanie roztworów do wstrzykiwań dożylnych
500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Standardowym rozpuszczalnikiem jest woda do wstrzykiwań. Produkt Taromentin 500 mg + 100 mg należy rozpuścić w 10 ml rozpuszczalnika, uzyskując w przybliżeniu 10,5 ml roztworu do podania
pojedynczej dawki. W trakcie przygotowywania roztworu może na pewien czas wystąpić różowe
zabarwienie. Sporządzone roztwory są zwykle o barwie jasnosłomkowej. Taromentin należy podać w ciągu 20 minut od sporządzenia roztworu.

1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Woda do wstrzykiwań jest standardowym rozpuszczalnikiem. Produkt Taromentin 1000 mg + 200 mg należy rozpuścić w 20 ml rozpuszczalnika, uzyskując w przybliżeniu 20,9 ml roztworu do jednorazowego użycia. W trakcie przygotowywania roztworu może przejściowo pojawić się różowe zabarwienie. Sporządzone roztwory są zwykle o barwie jasnosłomkowej.
Taromentin należy podać w ciągu 20 minut od sporządzenia roztworu.

Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji nie jest przeznaczony do podawania w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego. Powinien być podawany w infuzji dożylnej.

Sporządzanie roztworów do infuzji dożylnych
Taromentin, 500 mg + 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Produkt Taromentin należy rozpuścić jak opisano powyżej dla wstrzykiwań. Sporządzony roztwór
należy bez zwłoki dodać do 50 ml płynu infuzyjnego, używając miniworka lub biurety zestawu do wlewów.

Taromentin, 1000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji Produkt Taromentin należy rozpuścić jak opisano powyżej dla wstrzykiwań. Sporządzony roztwór należy bez zwłoki dodać do 100 ml płynu infuzyjnego używając miniworka lub biurety zestawu do wlewów.

Taromentin, 2000 mg + 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji należy rozpuścić w 20 ml (to jest objętość minimalna) rozpuszczalnika. W trakcie przygotowywania roztworu może przejściowo pojawić się różowe zabarwienie. Sporządzone roztwory są zwykle o barwie jasnosłomkowej. Sporządzony roztwór należy bez zwłoki dodać do 100 ml płynu infuzyjnego używając miniworka lub biurety zestawu do wlewów.

Jako płyny infuzyjne do rozcieńczania produktu Taromentin zaleca się stosować: wodę do wstrzykiwań, 0,9% roztwór chlorku sodu, płyn Ringera, płyn Ringera z mleczanem.

Fiolki produktu Taromentin nie są przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Trwałość sporządzonych roztworów

Roztwory do wstrzykiwań dożylnych należy podawać zaraz po przygotowaniu.
Rozcieńczone roztwory do wlewów dożylnych są trwałe w temperaturze pokojowej przez 1 godzinę.

Fiolki produktu Taromentin nie są przeznaczone do wielokrotnego użytku.

Wskazania do stosowania leku

Taromentin wskazany jest do leczenia następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1):

 • ciężkie zakażenia ucha, nosa i gardła (takie jak zapalenie wyrostka sutkowatego, zakażenia okołomigdałkowe, zapalenie nagłośni i zapalenie zatok z ciężkimi ogólnymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi);
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);
 • pozaszpitalne zapalenie płuc;
 • zapalenie pęcherza moczowego;
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, ukąszenia przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;
 • zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku;
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
 • zakażenia narządów płciowych u kobiet.

Zapobieganie zakażeniom związanym z dużymi zabiegami chirurgicznymi u dorosłych, które dotyczą:

 • przewodu pokarmowego;
 • jamy miednicy;
 • głowy i szyi;
 • chirurgii dróg żółciowych.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

J Leki stosowane w zakażeniach
J01 leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego o właściwościach bakteriobójczych
J01C Antybiotyki β-laktamowe, penicyliny
J01CR Połączenia penicylin z inhibitorami beta-laktamazy
J01CR02 Amoksycylina z inhibitorem enzymu

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Wpływ na antykoncepcje
Lek może wpływać na skuteczność antykoncepcji. Podczas przyjmowania leku zaleca się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Amoksisilin; Amoksisilliini; Amoxicilina; Amoxicilline; Amoxicillinum; Amoxycillin
Synonimy:
Acide Clavulanique; Ácido clavulánico; Acidum Clavulanicum; Klavulanik Asit

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

Adres
A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
telefon
+48 (22) 510 80 01

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .