TORAMAT

Smiley face
l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
tabletki powlekane
l3
podmiot odpowiedzialny: 
l8
Dawka: 
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg

indeks_lekow_quicktab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika.

Toramat, 25 mg, tabletki powlekane
Toramat, 50 mg, tabletki powlekane
Toramat, 100 mg, tabletki powlekane
Toramat, 200 mg, tabletki powlekane

Topiramatum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Toramat i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Toramat
 3. Jak stosować Toramat
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać Toramat
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST TORAMAT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Toramat należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpadaczkowymi. Jest on stosowany:

 • jako pojedynczy lek w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 6 lat,
 • wraz z innymi lekami do leczenia napadów padaczkowych u osób dorosłych i u dzieci w wieku 2 lat i starszych,
 • w zapobieganiu bólom migrenowym u osób dorosłych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TORAMAT

Kiedy nie stosować leku Toramat

 • jeśli pacjent ma uczulenie na topiramat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • w zapobieganiu bólom migrenowym u kobiet w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży (w celu uzyskania dokładniejszych informacji - patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji go dotyczy, powinien przed rozpoczęciem stosowania tego leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują choroby nerek, szczególnie kamienie nerkowe lub pacjent jest dializowany
 • u pacjenta występowały wcześniej nieprawidłowości we krwi i płynach ustrojowych (kwasica metaboliczna)
 • u pacjenta występują choroby wątroby
 • u pacjenta występują choroby oczu, szczególnie jaskra
 • u pacjenta występują zaburzenia wzrostu
 • pacjent stosuje dietę wysokotłuszczową (dieta ketogenna)
 • pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży (w celu uzyskania dokładniejszych informacji - patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji go dotyczy, powinien przed rozpoczęciem stosowania tego leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest, aby pacjent nie przerywał przyjmowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.

W trakcie stosowania leku Toramat pacjent może zmniejszać masę ciała, dlatego w trakcie leczenia tym lekiem należy regularnie kontrolować masę ciała. Jeśli pacjent traci zbyt dużo masy ciała lub gdy dziecko przyjmujące ten lek nie przybiera wystarczająco na wadze, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

U niewielkiej liczby osób, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe, takie jak Toramat, występowały myśli o samookaleczeniu lub o samobójstwie. Jeśli kiedykolwiek u pacjenta wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Toramat może zmniejszać wydzielanie potu, szczególnie u dzieci, powodując zwiększenie temperatury ciała podczas wysiłku i przebywania w ciepłym otoczeniu. Dlatego ważne jest, aby pacjent podczas przyjmowania leku Toramat pił duże ilości wody, szczególnie podczas wysiłku lub przebywania w otoczeniu o wysokiej temperaturze, w celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych związanych z przegrzaniem, takich jak ból głowy i nudności.

Toramat a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach wydawanych są bez recepty oraz o preparatach witaminowych i ziołowych.
Toramat może wchodzić w interakcje z innymi lekami. W związku z tym niekiedy należy dostosować dawkę przyjmowanych przez pacjenta leków lub odpowiednio zmienić dawkę leku Toramat.

W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent stosuje:

 • inne leki, które wpływają lub obniżają proces myślenia, koncentrację lub koordynację mięśniową (na przykład: leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy, takie jak leki rozkurczające mięśnie i leki uspokajające),
 • leki antykoncepcyjne. Toramat może zmniejszyć skuteczność działania leków antykoncepcyjnych.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli podczas stosowania leków antykoncepcyjnych jednocześnie z lekiem Toramat nastąpiła zmiana w przebiegu krwawień miesięcznych.

Należy zachować listę wszystkich przyjmowanych przez pacjenta leków. Podczas rozpoczynania stosowania nowego leku należy tę listę pokazać lekarzowi i farmaceucie.

Należy omówić z lekarzem lub farmaceutą stosowanie innych leków, takich jak inne leki przeciwpadaczkowe, rysperydon, lit, hydrochlorotiazyd, metformina, pioglitazon, gliburyd, amitryptylina, propranolol, diltiazem, wenlafaksyna, flunarazyna, ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (preparat ziołowy stosowany w leczeniu depresji).

Jeśli pacjent nie jest pewny, czy którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji go dotyczy, powinien przed rozpoczęciem stosowania tego leku zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Toramat z jedzeniem i piciem
Tabletki można stosować z posiłkiem lub bez. Podczas stosowania leku Toramat należy pić dużo płynów w ciągu dnia, aby zapobiec tworzeniu się kamieni nerkowych. W trakcie stosowania leku Toramat należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zadecyduje, czy można zastosować Toramat.

Tak jak w przypadku stosowania innych leków przeciwpadaczkowych, jeśli Toramat jest stosowany w okresie ciąży, istnieje ryzyko uszkodzenia płodu. Pacjentka powinna upewnić się, że posiada odpowiednią wiedzę na temat ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku Toramat w leczeniu padaczki w czasie ciąży.

Nie należy stosować leku Toramat w zapobieganiu bólom migrenowym jeżeli pacjentka jest w ciąży lub pacjentka jest w okresie rozrodczym i nie stosuje skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Matki, które przyjmują Toramat w okresie karmienia piersią, muszą jak najszybciej poinformować lekarza, gdy tylko zauważą jakąkolwiek zmianę w zachowaniu ich dzieci.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku Toramat mogą pojawić się zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać urządzeń mechanicznych zanim pacjent nie porozmawia z lekarzem.

Lek Toramat zawiera lakotozę jednowodną
Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że występuje u niego nietolerancja niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Toramat, 50 mg, tabletki powlekane zawierają żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje uczuleniowe.

Butelki z lekiem Toramat zawierają pochłaniacz z żelem krzemionkowym jako środek pochłaniający wilgoć. Nie wolno połykać środka pochłaniającego wilgoć.

3. JAK STOSOWAĆ TORAMAT

Toramat należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Toramat należy stosować zgodnie z zaleceniami. Lekarz zwykle zaleca rozpoczynanie leczenia od małej dawki leku Toramat i stopniowo ją zwiększa, aż do ustalenia odpowiedniej dawki dla danego pacjenta.
 • Tabletki leku Toramat należy połykać w całości. Nie zaleca się rozgryzania tabletek, gdyż mogą pozostawić gorzki posmak.
 • Toramat można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku. Podczas przyjmowania leku Toramat należy pić dużo płynów, aby uniknąć tworzenia się kamieni nerkowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Toramat

 • Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.
 • Można odczuwać senność ,zmęczenie lub osłabienie czujności, brak koordynacji, mogą wystąpić problemy z mówieniem, koncentracją, może wystąpić podwójne widzenie lub niewyraźne widzenie, zawroty głowy z powodu niskiego ciśnienia tętniczego krwi, uczucie przygnębienia lub pobudzenia, ból brzucha lub napady drgawek.

Objawy przedawkowania mogą wystąpić również w przypadku stosowania innych leków z lekiem Toramat.

Pominięcie zastosowania dawki leku Toramat

 • W razie pominięcia dawki, należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć poprzednią dawkę i kontynuować leczenie. W razie pominięcia dwóch lub większej liczby dawek, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Nie należy stosować dawki podwójnej (dwóch dawek jednocześnie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Toramat
NIE NALEŻY PRZERYWAĆ leczenia, chyba że zalecił to lekarz. Po przerwaniu leczenia mogą powrócić objawy choroby podstawowej. Jeśli lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia, zaleci zmniejszanie dawki leku stopniowo przez okres kilku dni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Toramat może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpią następujące działania niepożądane należy natychmiast powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub poszukać pomocy medycznej:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Depresja (pojawienie się lub nasilenie objawów)

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Napady padaczkowe (drgawki)
 • Niepokój, rozdrażnienie, zmiany nastroju, niepewność, dezorientacja
 • Zaburzenia koncentracji, spowolnienie procesów myślowych, utrata pamięci, kłopoty z pamięcią (pojawienie się, nagła zmiana lub nasilenie objawów)
 • Kamienie nerkowe, częste oddawanie moczu lub bolesne oddawanie moczu

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • Zwiększenie stężenia kwaśnych związków we krwi (mogą powodować trudności w oddychaniu, w tym duszność, utratę apetytu, nudności, wymioty, nadmierne zmęczenie oraz szybkie lub nierówne bicie serca)
 • Zmniejszenie lub brak pocenia się
 • Wystąpienie myśli o poważnym samookaleczeniu się, próba poważnego samookaleczenia się

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

 • Jaskra - zaleganie płynu w komorze oka, powodujące zwiększone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, ból oraz osłabione widzenie

Jeżeli wystąpią inne działania niepożądane, lub jakiekolwiek działania niepożądane nasilą się należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Uczucie zatkania nosa, wyciek z nosa lub, ból gardła
 • Mrowienie, ból i (lub) zdrętwienie różnych części ciała
 • Senność, zmęczenie
 • Zawroty głowy
 • Nudności, biegunka
 • Zmniejszenie masy ciała

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • Niedokrwistość (zmniejszona liczba krwinek)
 • Reakcje uczuleniowe (takie jak wysypka skórna, zaczerwienienie, świąd, obrzęk twarzy, pokrzywka)
 • Utrata lub zmniejszenie apetytu
 • Napady agresji, pobudzenie, złość
 • Trudności w zasypianiu lub wybudzanie się
 • Problemy z mówieniem, zaburzenia mowy, niewyraźna mowa
 • Nieskładność ruchowa, brak koordynacji ruchowej, uczucie chwiania podczas chodzenia
 • Zmniejszona zdolność dokańczania codziennych zadań
 • Zmniejszone, osłabione lub brak odczuwania smaku
 • Mimowolne drżenie lub drgawki, niekontrolowane ruchy gałek ocznych
 • Zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie, niewyraźne widzenie, osłabione widzenie, problemy z ostrością widzenia
 • Uczucie wirowania (zawroty głowy), szum (dzwonienie) w uszach, ból ucha
 • Duszność
 • Krwawienie z nosa
 • Gorączka, złe samopoczucie, osłabienie
 • Wymioty, zaparcia, ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, niestrawność, zakażenia żołądka i jelit
 • Suchość w ustach
 • Wypadanie włosów
 • Świąd
 • Bóle stawów lub ich obrzęk, kurcze i drgawki mięśni lub bóle lub osłabienie siły mięśni, bóle w klatce piersiowej
 • Zwiększenie masy ciała

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • Zmniejszona liczba płytek krwi (komórki krwi, które pomagają zatrzymać krwawienie), zmniejszona liczba białych krwinek, które pomagają chronić organizm przed zakażeniem, zmniejszone stężenie potasu
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek) we krwi
 • Obrzęk węzłów chłonnych w okolicy szyi, pachy lub pachwin
 • Zwiększenie apetytu
 • Podwyższony nastrój
 • Słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy które nie istnieją, ciężkie zburzenie psychiczne (psychozy)
 • Niezdolność odczuwania emocji, nadmierna podejrzliwość, ataki paniki
 • Problemy z czytaniem, zaburzenia z komunikowaniem się, trudności z ręcznym pisaniem
 • Niepokój, wzmożona aktywność umysłowa i fizyczna
 • Wolne myślenie, obniżenie czujności lub aktywności
 • Osłabione lub spowolnione ruchy, mimowolne, nietypowe i powtarzające się ruchy
 • Omdlenia
 • Nietypowe odczucia zmysłu dotyku, zaburzenia zmysłu dotyku
 • Zaburzenia węchu, nieprawidłowe odczucia zmysłu węchu lub brak węchu
 • Nietypowe odczucia i doznania, które mogą poprzedzać napad migreny lub niektóre rodzaje napadów drgawek
 • Suchość błony śluzowej oka, nadwrażliwość oczu na światło, mimowolne drgania powiek, łzawienie
 • Osłabienie lub utrata słuchu, utrata słuchu w jednym uchu
 • Wolne lub nieregularne bicie serca, odczuwanie bicia serca w klatce piersiowej
 • Niskie ciśnienie krwi lub obniżenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji na stojącą (w rezultacie, niektórzy pacjenci stosujący Toramat mogą odczuwać osłabienie, zawroty głowy lub może wystąpić omdlenie podczas nagłej zmiany pozycji na stojącą lub siedzącą)
 • Zaczerwienienie skóry, uderzenia gorąca
 • Zapalenie trzustki
 • Nadmierne oddawanie gazów, zgaga, uczucie pełności w żołądku lub wzdęcia
 • Krwawienie z dziąseł, nadmierne wytwarzanie śliny, ślinienie się, nieświeży oddech
 • Przyjmowanie nadmiernych ilości płynów, pragnienie
 • Przebarwienia skóry
 • Sztywność mięśni, ból w boku
 • Krew w moczu, nietrzymanie moczu, nagłe parcie na pęcherz, ból w boku lub w okolicach nerek
 • Zaburzenia wzwodu, zaburzenia funkcji seksualnych
 • Objawy grypopodobne
 • Uczucie zimna w palcach dłoni i stóp
 • Uczucie jak po spożyciu alkoholu
 • Trudności z uczeniem się

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • Nietypowo podwyższony nastrój
 • Utrata przytomności
 • Utrata wzroku w jednym oku, przejściowa utrata wzroku, utrata widzenia po zmroku
 • Zespół leniwego oka
 • Obrzęk okolic oczu
 • Drętwienie, mrowienie i zmiana koloru skóry (biała, niebieska a potem czerwona) palców dłoni i stóp po ekspozycji na zimno
 • Zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby
 • Zespół Stevensa-Johnsona, zagrażający życiu stan z owrzodzeniami błony śluzowej w wielu miejscach (takich jak jama ustna, nos i oczy), wysypką skórną i pęcherzami
 • Nieprzyjemny zapach skóry
 • Nieprzyjemne uczucie w rękach i nogach
 • Zaburzenia czynności nerek
 • Zwiększone stężenie kwaśnych związków we krwi

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • Zwyrodnienie plamki ocznej, choroba plamki żółtej siatkówki oka, miejsca najostrzejszego widzenia. W razie zmian widzenia lub osłabionego widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Obrzęk spojówki oka
 • Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, które jest cięższą postacią zespołu Stevensa-Johnsona, z rozległymi pęcherzami i martwiczym oddzielaniem się zewnętrznych warstw skóry (patrz rzadkie działania niepożądane).

Dzieci i młodzież
Działania niepożądane występujące u dzieci i młodzieży są zazwyczaj podobne do tych występujących u osób dorosłych. Jednak niektóre działania niepożądane mogą występować częściej i (lub) być bardziej nasilone u dzieci niż u osób dorosłych. Działania niepożądane, które mogą być bardziej nasilone to zmniejszone lub brak pocenia się i zwiększone stężenie kwaśnych związków we krwi. Działania niepożądane, które mogą wystąpić częściej u dzieci to choroby górnych dróg oddechowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: [email protected]. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ TORAMAT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku Toramat po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze po skrócie EXP i na pudełku tekturowym lub butelce po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelki plastikowe
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Blistry
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednim w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera Toramat

 • Substancją czynną leku jest topiramat (Topiramatum). Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg, 50 mg, 100 mg lub 200 mg topiramatu.

 • Pozostałe składniki to:
  • rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian,
  • otoczka tabletki: hypromeloza 5 cP, makrogol 400, polisorbat 80, tytanu dwutlenek (E171).

Toramat, 50 mg, tabletki powlekane zawierają także: żółcień pomarańczową (E110) i żelaza tlenek żółty (E172).
Toramat, 100 mg i 200 mg, tabletki powlekane zawierają także: żelaza tlenek czerwony (E172) i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda Toramat i co zawiera opakowanie
Toramat, 25 mg, tabletki powlekane to okrągłe, białe tabletki powlekane z wytłoczoną literą „G” na jednej stronie i liczbą „25” na drugiej stronie.

Toramat, 50 mg, tabletki powlekane to okrągłe, żółte tabletki powlekane z wytłoczoną literą „G” na jednej stronie i liczbą „50” na drugiej stronie.

Toramat, 100 mg, tabletki powlekane to okrągłe, żółte tabletki powlekane z wytłoczoną literą „G” na jednej stronie i liczbą „100” na drugiej stronie.

Toramat, 200 mg, tabletki powlekane to okrągłe, różowe tabletki powlekane z wytłoczoną literą „G” na jednej stronie i liczbą „200” na drugiej stronie.

Toramat, 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg, tabletki powlekane są dostępne w butelkach plastikowych z zamknięciem zabezpieczonym przed dostępem i z otwieranym wieczkiem, zawierających 28, 30, 56, 60 tabletek oraz środek pochłaniający wilgoć. Nie wolno połykać środka pochłaniającego wilgoć.

Toramat, 25 mg, 50 mg, 100 mg i 200 mg, tabletki powlekane są również dostępne w blistrach z folii aluminiowej zawierających 28, 30, 56, 60 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praga 4
Republika Czeska

Wytwórca
Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited
Building 2, Croxley Green Business Park
Croxley Green, Hertfordshire
WD18 8YA
Wielka Brytania

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Fibichova 143
566 17 Vysoké Mýto
Republika Czeska

Tillomed Laboratories Ltd
3 Howard Road, Eaton Socon, St. Neots,
Cambridgeshire, PE19 8ET
Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2014 r.

Wskazania do stosowania leku

Monoterapia, częściowych napadów padaczkowych, z wtórnym uogólnieniem lub bez, oraz pierwotnie uogólnionych napadów padaczkowych toniczno-klonicznych u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Leczenie uzupełniające u dzieci w wieku 2 lat lub powyżej, młodzieży i osób dorosłych, z częściowymi napadami padaczkowymi z wtórnym uogólnieniem lub bez, albo z pierwotnie uogólnionymi napadami padaczkowymi toniczno-klonicznymi, oraz leczenie napadów padaczkowych związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.

Topiramat jest wskazany w zapobieganiu bólom migrenowym u dorosłych, po dokładnym rozważeniu innych alternatywnych metod leczenia. Topiramat nie jest wskazany w leczeniu ostrego bólu głowy.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

N Ośrodkowy układ nerwowy
N03 Leki przeciwdrgawkowe
N03A Leki przeciwdrgawkowe
N03AX Inne
N03AX11 Topiramate

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Smiley face
Karmienie piersią
Stosowany lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Smiley face
Wpływ na antykoncepcje

U pacjentek stosujących jednocześnie z topiramatem złożone, doustne środki antykoncepcyjne, należy liczyć się ze zmniejszoną skutecznością działania antykoncepcyjnego oraz z częstszym występowaniem krwawień międzymiesiączkowych. Pacjentki stosujące środki antykoncepcyjne zawierające estrogen, powinny zgłaszać wszelkie zmiany w rytmie krwawień miesiączkowych. Skuteczność antykoncepcji u tych pacjentek może być zmniejszona, nawet gdy nie występują krwawienia międzymiesiączkowe.

Smiley face
Prowadzenia pojazdow 2

Topiramat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Topiramat wywiera wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i może powodować senność, zawroty głowy oraz inne zaburzenia. Może także powodować zaburzenia widzenia i (lub) niewyraźne widzenie. Te działania niepożądane mogą być niebezpieczne dla pacjentów kierujących pojazdami mechanicznymi i obsługujących maszyny, zwłaszcza do czasu ustalenia indywidualnej reakcji pacjenta na produkt.

Smiley face
Interakcje z dziurawcem
Obserwowano zmniejszoną skuteczność topiramatu, będącą wynikiem zmniejszonego jego stężenia we krwi, podczas jednoczesnego stosowania topiramatu z dziurawcem zwyczajnym.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Topiramaatti; Topiramat; Topiramato; Topiramatum

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .