Tormentalum

l1
l2
Postać farmaceutyczna: 
maść
l3

indeks_lekow_quicktab

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Tormentalum ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Tormentalum®

(Tormentillae unguentum compositum FP)
maść

Skład
100 g maści zawiera:
substancje czynne:
wyciąg płynny z kłącza pięciornika 3,0 g
ichtamol 2,0 g
cynku tlenek 20,0 g
Substancje pomocnicze: lanolinę, wazelinę żółtą.

Dostępne opakowanie:
20 g lub 30 g

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60"
00-872 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Tormentalum i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Tormentalum
 3. Jak stosować lek Tormentalum
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Tormentalum
 6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Tormentalum

1. Co to jest lek Tormentalum i w jakim celu się go stosuje

Maść Tormentalum jest lekiem złożonym, przygotowanym zgodnie z monografią Farmakopei
Polskiej dla maści pięciornikowej złożonej. Zawiera substancje czynne:

 • wyciąg płynny z kłącza pięciornika, ichtamol i tlenek cynku.

Maść Tormentalum stosuje się zewnętrznie jako lek ściągający i przeciwzapalny.

Wskazania do stosowania leku:

 • Leczenie niewielkich uszkodzeń skóry, takich jak: otarcia naskórka, zadrapania.

2. Zanim zastosuje się lek Tormentalum

Nie należy stosować leku Tormentalum:

 • jeżeli stwierdzono u pacjenta nadwrażliwość na którąkolwiek substancję zawartą w leku
 • na otwarte rany oraz znacznie uszkodzoną skórę
 • w miejscowych odczynach poszczepiennych, zmianach skórnych w ospie wietrznej

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tormentalum
Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Ze względu na ciemną barwę lek Tormentalum może zabrudzić ubranie.
Należy unikać aplikacji leku w okolicy błon śluzowych.
Unikać kontaktu z oczami.

Ciąża
Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Brak danych. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługa urządzeń mechanicznych w ruchu
Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu substancji czynnych zawartych w leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Nie stosować miejscowo łącznie z innymi lekami.

3. Jak stosować lek Tormentalum

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy cienką warstwę maści nanosić 3 do 4 razy dziennie na skórę zmienioną chorobowo.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Tormentalum jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Tormentalum niż zalecana
W przypadku miejscowego stosowania leku przedawkowanie jest praktycznie niemożliwe. Nagłe przerwanie stosowania leku Tormentalum nie wywołuje działań niepożądanych.

4. Możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania maści może wystąpić podrażnienie skóry, objawiające się zaczerwienieniem, pieczeniem. W takim przypadku należy przerwać stosowanie maści.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Tormentalum

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Tormentalum po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Tormentalum

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, tel. 022 620 90 81 wew. 190.

Data opracowania ulotki: 2008-06-04

Zakladka informacja CIL:

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

Adres
Chłodna 56/60
Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Zakłady Farmaceutyczne "UNIA Spółdzielnia Pracy"

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .