Tramadol - ryzyko poważnych zaburzeń oddychania

Kanada – Na podstawie przeglądu wykonanego przez Health Canada, druki informacyjne leków zawierających w swoim składzie tramadol, zostały zaktualizowane pod kątem ryzyka wystąpienia poważnych zaburzeń oddychania po zastosowaniu ww. produktów leczniczych. Dodano także ostrzeżenie, że ryzyko poważnych zaburzeń oddychania wzrasta w przypadku grupy pacjentów bardzo szybko metabolizujących tramadol. Lek tramadol jest zarejestrowany w Kanadzie do leczenia średniego i średnio mocnego bólu u osób dorosłych. Specjalistom opieki zdrowotnej w Kanadzie przypomina się, że tramadol nie jest zarejestrowany do stosowania u osób poniżej 18-go roku życia. Podobny przegląd został rozpoczęty w Stanach Zjednoczonych w 2015 r.

Źródło:
Health Canada, Summary safety review, 17 luty 2017 r
FDA Drug safety communication, 21 wrzesień 2015 r.