Tropicamidum WZF 1%

l1
Substancje czynne: 
l2
Postać farmaceutyczna: 
krople do oczu, roztwór
l3
l8
Dawka: 

10 mg/ml

indeks_lekow_quicktab

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

TROPICAMIDUM WZF 1%

(Tropicamidum)
10 mg/ml, krople do oczu, roztwór

1 ml roztworu zawiera jako
substancję czynną: 10 mg tropikamidu oraz
substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

Opakowania
2 butelki polietylenowe 5 ml, w tekturowym pudełku.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Tropicamidum WZF 1% i w jakim celu się go stosuje
 2. Zanim zastosuje się lek Tropicamidum WZF 1%
 3. Jak stosować lek Tropicamidum WZF 1%
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Przechowywanie leku Tropicamidum WZF 1%
 6. Inne informacje

1. Co to jest lek Tropicamidum WZF 1% i w jakim celu się go stosuje

Tropikamid jest lekiem rozszerzającym źrenicę oraz porażającym akomodację oka.
Lek Tropicamidum WZF 1% stosuje się w diagnostyce okulistycznej - do porażenia akomodacji, a także w stanach przedoperacyjnych i pooperacyjnych wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę.

2. Zanim zastosuje się lek Tropicamidum WZF 1%

Nie należy stosować leku Tropicamidum WZF 1% w następujących przypadkach:

 • nadwrażliwość na tropikamid lub którykolwiek ze składników leku;
 • jaskra pierwotna z tendencją do zamykania kąta;
 • jaskra z wąskim kątem.
 • Nie należy stosować leku w przypadku założonych miękkich soczewek kontaktowych
  ze względu na zawartość benzalkoniowego chlorku w składzie.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Tropicamidum WZF 1%

 • Przed zastosowaniem leku do rozszerzenia źrenicy w celu zbadania dna oka lekarz przeprowadzi diagnostykę w kierunku jaskry wąskiego kąta, aby zapobiec ewentualnemu wystąpieniu ostrego napadu jaskry po podaniu tropikamidu.
 • Podczas podawania leku zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności u dzieci i osób nadwrażliwych na związki zwane alkaloidami belladonny (pokrzyku wilczej jagody).
 • Lek przypadkowo wypity przez dziecko może spowodować wystąpienie działań toksycznych, dlatego podobnie jak w przypadku wszystkich innych leków zaleca się przechowywanie leku w miejscu niedostępnym dla dzieci. Po każdorazowym zakropleniu leku należy umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki tropikamidu.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek

Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza jego zastosowanie jest konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Po zastosowaniu leku mogą wystąpić zaburzenia widzenia oraz światłowstręt. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu powrotu prawidłowego widzenia, które następuje po około 6 godzinach od zastosowania leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tropicamidum WZF 1%
Lek zawiera benzalkoniowy chlorek, który może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe.
Substancja ta zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku, należy zdjąć soczewki kontaktowe. Mogą być one ponownie założone po upływie co najmniej 15 minut od zakroplenia leku. Lek może powodować podrażnienie oczu.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Działanie tropikamidu nasilają takie leki jak amantadyna, niektóre leki przeciwhistaminowe,
pochodne fenotiazyny i butyrofenonu oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

3. Jak stosować lek Tropicamidum WZF 1%

Lek Tropicamidum WZF 1% należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

 • Porażenie akomodacji
  1 kroplę Tropicamidum WZF 1% zakroplić dwa razy w odstępie 5 minut. Badanie najlepiej przeprowadzić w czasie 25 do 50 minut od ostatniego zakroplenia leku.
  Uwaga: u dzieci w celu wywołania porażenia akomodacji należy stosować atropinę.

Dorośli, pacjenci w podeszłym wieku oraz dzieci

 • W celu rozszerzenia źrenicy
  1 kropla Tropicamidum WZF 1%. Jeżeli niemożliwe było zbadanie pacjenta w ciągu 15-30 minut po podaniu można zakroplić ponownie 1 kroplę w celu przedłużenia działania rozszerzającego źrenicę. Maksymalne rozszerzenie źrenicy występuje po około
  15 minutach od podania leku. Działanie leku utrzymuje się do 3 godzin.
  Uwaga: u niemowląt i małych dzieci należy stosować tropikamid tylko w stężeniu 0,5%.

Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego – miejscowo do worka spojówkowego.
Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani jakiejkolwiek innej powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.
Lek zazwyczaj jest zakraplany w gabinetach okulistycznych przez personel medyczny. Jeżeli jednak pacjent otrzymał ten lek do samodzielnego stosowania, powinien przed jego zakropleniem dokładnie umyć ręce. Zdjąć zakrętkę i zakroplić lek do oka (oczu). Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy wkroplić następną. Po zakropleniu leku należy przez minutę uciskać kanaliki łzowe, aby uniknąć nadmiernego wchłaniania leku i wystąpienia działań niepożądanych. Następnie umyć ręce, aby usunąć ewentualne resztki leku i zamknąć butelkę.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Tropicamidum WZF 1% jest za mocne lub za słabe, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Tropicamidum WZF 1% niż zalecana
Mogą wystąpić (zwłaszcza u dzieci) ogólnoustrojowe działanie toksyczne charakteryzujące się: zaczerwienieniem twarzy, suchością błony śluzowej jamy ustnej (u dzieci może wystąpić wysypka), zaburzeniami widzenia, szybkim i nieregularnym tętnem, gorączką, wzdęciem brzucha u niemowląt, drgawkami, omamami oraz utratą koordynacji nerwowo-mięśniowej. Należy wdrożyć leczenie objawowe. U niemowląt i małych dzieci zaleca się utrzymywanie wilgotnej powierzchni ciała. Jeżeli lek został przypadkowo wypity należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala. Można wywołać wymioty; lekarz rozważy przeprowadzenie płukania żołądka.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Tropicamidum WZF 1% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić miejscowe działania niepożądane:

 • podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego;
 • przemijające kłucie w oku;
 • światłowstręt, będący wynikiem rozszerzenia źrenic.

Długotrwałe stosowanie leku może wywołać miejscowe podrażnienie, przekrwienie, obrzęk i zapalenie spojówek.

Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane:

 • suchość błony śluzowej jamy ustnej;
 • zaczerwienienie;
 • suchość skóry;
 • przyspieszenie, a następnie zwolnienie czynności serca z kołataniem i zaburzeniami rytmu
  serca;
 • potrzeba nagłego oddawania moczu;
 • spowolnienie perystaltyki przewodu pokarmowego prowadzące do zaparć;
 • wymioty;
 • zawroty głowy;
 • chwiejny chód.

U dzieci mogą wystąpić: wysypka, reakcje psychotyczne, zaburzenia zachowania, niewydolność oddechowa i krążeniowa oraz wzdęcie brzucha u niemowląt.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Tropicamidum WZF 1% mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Tropicamidum WZF 1%

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w temperaturze poniżej 25C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 4 tygodnie. Po upływie tego czasu butelkę z pozostałością leku należy usunąć.
Nie należy stosować leku Tropicamidum WZF 1% po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa
tel. (22) 691 39 00

Data opracowania ulotki: 2008-10-31

Wskazania do stosowania:

Tropicamidum WZF 1% jest wskazany do miejscowego stosowania:

 • w diagnostyce okulistycznej - do wziernikowania dna oka;
 • w stanach przedoperacyjnych, wymagających zastosowania krótko działającego środka rozszerzającego źrenicę.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego

Zakladka informacja CIL:

Wskazania do stosowania (opracowanie własne CIL)

 

Kategorie przynależności pomocne w wyszukiwaniu leków

Kod ATC

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna, ATC – system porządkujący leki oraz inne środki i produkty wykorzystywane w medycynie. Klasyfikacja ma strukturę drzewa, w którym najniższy, anatomiczny poziom określa miejsce działania, a wyższe precyzują lek na drodze funkcji terapeutycznej, cechy farmakologicznej i przynależności do określonej grupy chemicznej

ATC

S Narządy wzroku i słuchu
S01 Leki oftalmologiczne
S01F Leki rozszerzające źrenicę
S01FA Preparaty przeciwcholinergiczne
S01FA06 Tropicamide

 

Indeks farmakologiczno-terapeutyczny

Indeks klasyfikujący leki pod kątem zastosowania farmakologicznego oraz terapeutycznego.

 

Indeks mesh:

Medical Subject Headings (MeSH) jest podstawowym językiem haseł z zakresu medycyny, powstającym od 1960 roku, w National Library of Medicine USA (NLM). Zawieraja słownictwo uporządkowane w hierarchicznej, wielostopniowej strukturze.

 

Piktogramy leku

Opisy do piktogramów zostały sporządzone na podstawie informacji zawartych m.in. na stronach rządowych agencji ds. leków i innych uznanych źródeł. Piktogramy i ich opis są podane jedynie pomocniczo i nie zastępują w żadnym przypadku informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce. Jeżeli jesteś pacjentem pamiętaj, że przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 

Synonimy substancji czynnej

Inne stosowane nazwy substancji czynnej

Synonimy:
Bistropamide; Ro-1-7683; Tropicamida; Tropicamidum; Tropikamid; Tropikamidas; Tropikamidi

Brak komunikatów bezpieczeństwa

Informacja udostępnione przez:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Adres
Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
Polska
Dane Kontaktowe:
fax
(22) 691 38 27
telefon
(22) 691 39 00

Zobacz Jeszcze:

>> inne leki podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

>> komunikaty bezpieczeństwa dotyczące leku

>> komunikaty dotyczące braków leków na rynku

Jeżeli nie znalazłeś informacji o szukanym leku, zapraszamy do skorzystania z usługi zadaj pytanie .